IIR Magyarország

Siker kulcsa a HR munkájábab    Fraud    Kártyapiac   Reziliencia   TEHETSÉGEK VEZETÉSE ÉS MOTIVÁLÁSA

Ön itt van: Kezdőlap Rendezvények Beszerzés, Logisztika Beszerzés Kompakt Kurzus - Beszerzéskontrolling, beszerzői és szállítói teljesítményértékelés és szolgáltatás beszerzések

Beszerzés Kompakt Kurzus - Beszerzéskontrolling, beszerzői és szállítói teljesítményértékelés és szolgáltatás beszerzések

Bevezető

A beszerzési tevékenység a vállalat számos részterületére kiterjed, nemcsak a szorosan vett beszerzési területekre. A beszerzésért felelős szakembereket már régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy vajon érdemes-e központosított beszerzést alkalmazni, mit érdemes központosítani a költséghatékonyság érdekében és mi az, amit meg kell hagyni a leánynak, a demand shaping alkalmazása mit eredményezhet a megtakarítások terén és hogyan valósítható meg a spend management?

Mindemellett szintén releváns kérdés, hogy mi a beszerzés feladata azokban az esetekben, amikor adott tevékenység szorosan nem kapcsolódik a beszerzéshez, mégis befolyással és hatással lehet a vállalat egészére és akár a beszerzők feladataira is: HR, Marketing és IT szolgáltatásbeszerzés kérdései.

Rendezvényünk mindezeket az aktuális és fontos kérdéseket hívatott bemutatni, választ ad többek között a small buy – kis értékű termékek és szolgáltatások beszerzésének kérdéseire, a beszerzés – Compliance és a korrupciómegelőzés összefüggéseire és arra, hogy hogyan lehet a beszerzés hatékonyságát, a beszerzői eredményességet, valamint a szállítói teljesítményértékelést mérni?

Rendezvényünk szólni kíván:

 • Lokális és regionális beszerzési vezetőkhöz, szakértőkhöz, főmunkatársakhoz, specialistákhoz
 • Purchasing, procurement, illetve sourcing managerekhez, osztályvezetőkhöz, szakemberekhez
 • A szolgáltatás beszerzések területén tevékenykedő munkatársakhoz: HR, Marketing, IT beszerzőkhöz
 • Supply chain és logisztikai vezetőkhöz, igazgatókhoz
 • Beszerzési projektekben érintett szakemberekhez, bármilyen funkcionális területről
 • Cégvezetőkhöz, pénzügyi, stratégiai és üzletfejlesztési vezetőkhöz

Továbbá szívesen látjuk a beszerzési tanácsadókat, valamint a beszerzést támogató informatikai, vállalatirányítási rendszereket szállító tanácsadó és szolgáltató vállalatok képviselőit is.

 

Főbb témák

A rendezvény főbb témái:

1. nap: Beszerzési kontrolling: a beszerzés eredményessége, beszerzői és szállítói teljesítményértékelés

 • Központosított beszerzés: igen, vagy nem?
 • A beszerzés mérése és hatékonysága
 • Demand Shaping és Sped management - ESETTANULMÁNY!
 • Beszerzői, szállítói teljesítményértékelés – kapcsolódás a sourcing-hoz
 • Beszerzés – Compliance és korrupciómegelőzés kapcsolata
 • Tárgyalástechnia beszerzésspecifikusan

2. nap: Szolgáltatásbeszerzés a vállalati struktúrában

 • HR szolgáltatásbeszerzés a beszerzésben
 • Marekting szolgáltatásbeszerzés fontosabb sarokpontjai
 • IT szolgáltatásbeszerzés a vállalati működésben
 • Small Buy - kis értékű termékek, szolgáltatások beszerzése
 • Beszerzési belső ügyféltükör, belső vevői elégedettségnövelés eszközei, helyzetfelmérés módja

Előadók

A szeminárium eddigi előadói:

 • Bene Tibor, IT manager, Dobos Elektronika Holding
 • Gábor Zsolt, Ügyvezető partner, ProcurCon Kft.
 • Gulyás János, Tanácsadási üzletág vezető, Beszerzés.hu
 • Kiss László, Gazdasági vezető, VERITAS Dunakiliti Csatlakozástechnikai Kft.
 • Kepenyes Csilla, Stratégai beszerzési osztályvezető, Magyar Telekom Nyrt.
 • Kovács Gábor, Független Compliance szakértő
 • Nyírfásné Kiss Réka, Project Manager, CG Electric Systems Hungary Zrt.
 • Prókay István, Senior menedzser Beszerzés, Borsodi Sörgyár Kft.
 • Sziráki József, Central European Buying Manager, Tesco Global Áruházak Zrt.
 • Tóth Balázs Endre, Global Category Manager Marketing, Deutsche Telekom
 • Tóth Gábor László, Stratégiai beszerzési szenior szakértő, OTP Bank Nyrt.

1.nap

8:30 Regisztráció

8:50 Az IIR Megnyitója

Beszerzési kontrolling: a beszerzés eredményessége, beszerzői és szállítói teljesítményértékelés

9:00-10:30 A beszerzés szerepe és helye a szervezetben

 • Mennyire vonják be egyes területek folyamataikba a beszerzést?
 • Be fog-e integrálódni a Supply Chain-be, vagy a pénzügybe?
 • Hol van igazán a beszerzésnek a helye? Milyen előnyei, hátrányai vannak, ha:
 • pénzügy
 • Supply Chain része
 • máshol található, egyéb más terület részét képezi a beszerzés?
 • Merre tart a beszerzés? Milyen innovációk, trendek, újdonságok aktuálisak jelenleg a beszerzési tevékenységben?
 • Melyek azok az elektronikus eszközök, amelyek segítik, egyszerűsítik a beszerzést? – Vállalatirányítási rendszer, dokumentumkezelés, archiválás, elektronizálás

Központosított beszerzés létrehozása, gyakorlati megvalósítása

 • Mi az, amit érdemes központosítani a költséghatékonyság érdekében?
 • Mennyire szektorfüggő, vagy projektfüggő a központosítás kérdése?
 • Milyen kategóriamanagement mellett érdemes központosítani és mi az, amit meg kell hagyni a leánynak? – Pl.: Több cégből álló cégcsoportnál, amit különálló managementű cégek alkotnak
 • Milyen gyakorlati megvalósítások vannak? – multi környezet
 • Melyek a központosítás előnyei, hátrányai?

Előadó: Gábor Zsolt, Ügyvezető partner, ProcurCon Kft.

10:30-10:45 Kávészünet

10:45-11:45 A beszerzés mérése, eredményessége, hatékonysága, költséghatékonyság – demand shaping – spend management

 • Hogyan mérjük a beszerzést?
 • Milyen mód lehet jól mérni a beszerzés munkáját, eredményét, hogy hozza-e az elvárt megtakarításokat?
 • Milyen megtakarításokat lehet elérni, ha hatékonyan alkalmazzák a demand shaping-et, ha folyamatosan felülvizsgálják és összefésülik cégen belül az igényeket? – Deutsche Telekom-os példa
 • Hol van a beszerzés szerepe a folyamatban? – köztes kontrolláló és felülvizsgáló szerep: rugalmasság vs kontroll
 • Mennyiben támogatja a kontroll és a szigorúbb szerződéses feltételek rendszere (szabályozási háttér) a költséghatékonyságot?
 • Hogyan valósítható meg a spend management?

Előadó: Kepenyes Csilla, Stratégai beszerzési osztályvezető, Magyar Telekom Nyrt.

Az előadás az előadó által módosításra kerül.

11:45-12:45 Beszerzés – Compliance- Korrupciómegelőzés

 • Hogyan épüljön fel? Milyen feladatokat vonjon magához?
 • Miként valósítható meg a beszállítók átvizsgálása?
 • Ki mit tesz beszerzőként azért, hogy fel se merüljenek korrupciós esetek?
 • Ki mit tesz azért, hogy:
 • a versenysemlegességet,
 • a teljes átláthatóságot biztosítsa?
 • a beszerzési policy megvalósítása megtörténjen?
 • Milyen gyakorlati lépéseket tehet a beszerző az elvek, a policy megvalósításához?

Előadó: Kovács Gábor, Független Compliance szakértő

12:45-13:45 Ebédszünet

13:45-14:45 Beszerzői teljesítményértékelés, KPI-ok, a beszerző teljesítményének prezentálása a vállalatvezetés felé

 • Milyen időtálló módszerek vannak a beszerzői teljesítményértékelésnél?
 • Melyek a trendszerű, de aktuális teljesítményértékelések?
 • Milyen gyakorisággal kell ezt mérni?
 • Mik a látható és „nem látható” teljesítmények?
 • Hogyan tudja a beszerző a KPI-ok és a válllalata számára nem látható teljesítményeit elismertetni?
 • Internal Stakeholder management

Előadó: Prókay István, Senior menedzser Beszerzés, Borsodi Sörgyár Kft.

14:45-15:45 Tárgyalástechnika: tanulható egyáltalán? Technikák, rutin vagy személyiség kérdése a siker? – Előadás és kerekasztal-beszélgetés

 • Mennyire tanulható, tanítható a tárgyalástechnika?
 • Mennyiben a személyiségbeli tulajdonságok meglétének, nem meglétének kérdése a jó beszerzői érdekérvényesítés?
 • Milyen széleskörű kompetencia szükséges, hogy jól tudjon a beszerző tárgyalni? Tanult tudás: egyetem + aktuális tudás frissítése
 • Meddig érdemes próbálkozni a tárgyalástechnika tanításával?
 • Milyen későbbi problémákat eredményezhet beszerzési területen a nem megfelelő kompetenciájú személy kiválasztása? – panaszkezelésnél, érvelésnél ok-okozati összefüggés

A kerekasztal-beszélgetés felvezető előadója és moderátora:

Gulyás János, Tanácsadási üzletág vezető, Beszerzés.hu

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői a nap előadói

15:45-16:15 Kávészünet

16:15-17:15 A szállítói értékelés alkalmazása a beszállítói lánc biztonságának és a beszerzési tevékenység eredményességének növelésére

 • Hogyan szolgálja a beszállító értékelési rendszer a beszerzési szervezet céljainak elérését?
 • Hogyan lehet mérhetővé tenni a beszállítók hatékonyságát?
 • Milyen mérőszámokat érdemes alkalmazni a beszállítók mérésére?
 • Hogyan használjuk fel a beszállító értékelések eredményeit a beszállítói bázis összeállításakor illetve az egyes ajánlatok összehasonlításakor?
 • Hogyan lehet összehasonlítani egy új beszállító várható teljesítményét a már meglévő beszállító bázis teljesítményével? Hogyan lehet megbecsülni az új beszállító várható teljesítményét már az első tapasztalatok megszerzése előtt?

Előadó: Sziráki József, Central European Buying Manager, Tesco Global Áruházak Zrt.

17:15 A szeminárium első napjának zárása

2.nap

8:30 Regisztráció

8:50 Az IIR Megnyitója

Szolgáltatás beszerzés a vállalati struktúrában

9:00-10:15 Szolgáltatás beszerzés általános mérföldkövei

 • Mennyiben átültethető a termelés-beszerzési logika a szolgáltatásokra? Országosan ugyanaz a cég tudja-e ellátni az adott szolgáltatást? - Takarító szolgáltatás, őrzés védelem, épület/létesítményüzemeltetési egyéb szolgáltatások
 • Milyen megoldások lehetségesek a szolgáltatás beszerzésnél? Házon belül kell külön beszerzőcsapatot kialakítani, külső tanácsadót megbízni, vagy a cég a tanácsadóval együtt közösen bonyolítsa a beszerzést?
 • Mely szolgáltatást érdemes kiszervezni és mit nem?
 • Milyen kockázatok vannak szolgáltatások kiszervezésénél?
 • Alternatív ötletek saját csapat, munkaerő kölcsönzés + szakértői kontroll felállítása
 • Szolgáltatási paraméterek, KPI-ok meghatározása és SLA-k kialakítása
 • Szállítók kiválasztása és értékelése
 • Milyen módon lehet egy szolgáltatásnál alkalmazni az elektronikus eszközöket? Pl.: aukció, lehet-e katalogizálni?
 • kiválasztásnál: aukció
 • működtetésnél: katalógus
 • Mennyire használható a standardizálás a szolgáltatásoknál és milyen esetekben kivitelezhető?

Előadó: Kemendy Nándor, Partner, ProcurCon Kft.

10:15-10:45 Kávészünet

Szolgáltatás beszerzés lépésről lépésre

10:45-14:45 Szolgáltatás beszerzések sajátosságai területspecifikusan

10:45-11:45 HR Szolgáltatás beszerzés

 • A HR szolgáltatások piacának jellemzői, sajátosságai
 • Mi az elvárás a beszerzés felé a HR szempontjából:
 • Munkaerő-kölcsönzés és munkaerő közvetítés esetében,
 • Oktatás: szakképzés, tanfolyamok, nyelvoktatás megszervezésénél,
 • Utazások megszervezésekor – szálloda kiválasztása külföldön és itthon
 • Munkavédelemmel kapcsolatos termékek beszerzése során
 • Melyek a prioritások a HR szemszögéből?
 • A beszállító kiválasztás és minősítés szempontjai HR szolgáltató cégek esetében
 • A teljesítmény mérése HR szolgáltató beszállítóknál

Előadó: Kiss László, Gazdasági vezető, VERITAS Dunakiliti Csatlakozástechnikai Kft.

11:45-12:45 Marketing-szolgáltatás beszerzés

 • Hogyan néz ki a beszállítói piac? Milyen a felépítése? – Direkt, vagy ügynökségeken keresztül?
 • Ügynökségi bevételek
 • Melyek az ATL és BTL eszközök jellemzői?
 • Hogyan és milyen hatékonysággal lehet mérni egy marketingköltés eredményét?
 • Melyik megoldás a leghatékonyabb online marketingköltésnél, szakosodott vagy általános portálok?
 • Miként lehet bevételi számokhoz kötött árazást kialakítani?
 • Hogyan tudja elérni a beszerző a beszállítói árak csökkentését változatlan minőség biztosítása mellett?

Előadó: Tóth Balázs Endre, Global Category Manager Marketing, Deutsche Telekom

12:45-13:45 Ebédszünet

13:45-14:45 IT Szolgáltatásbeszerzés

 • Hol különül el az IT és a beszerzés, hol válik szét a felelősség?
 • Miben tér el az IT beszerzés a többi szolgáltatásbeszerzéstől?
 • Melyek az IT-beszerzés feladatai a különböző szervezeti formák esetében?

Hogyan zajlik egy sikeres beszerzés?                                              

 • Valóban szükségessé vált a beszerzés?
 • Megfelelően ismerjük a rendelkezésre álló eszközeinket?
 • Megoldható lenne a felmerülő probléma beszerzés nélkül is?
 • A beérkező ajánlatok kezelése és értékelése
 • Az ajánlatok értékelésének szempontrendszere
 • Mely kritériumok lesznek a nagyobb súlyúak a döntésben?
 • Hogyan valósul meg a beszerzés?
 • Minden felmerülő igény megvalósult-e?
 • Üzembe tudott-e állni a megvásárolt eszköz?
 • Hogyan mutatható ki, hogy sikeres volt a beszerzés?
 • Milyen kontrolling eszközök ajánlatosak az IT beszerzés esetében
 • Melyek a jó beszerzés mérőszámai?
 • Utánkövetés
 • Elérte-e a beruházás a kívánt célt?

ROI – Tegye mérhetővé a megtérülést!

 • Mennyi az elfogadható megtérülés?
 • Mérés módszerei, technikái, illetve a mérés folyamata – Hogyan számolható ki a ROI?
 • Mennyire lehet az eredményeket számszerűsíteni?
 • Hogyan lehet a megtérülést mérni olyan beruházások, projektek esetén, ami kevésbé megfogható eredménnyel jár?
 • Hogyan lehet a megtérülést mérni olyan beruházások, projektek esetén, ami nem csak IT oldalra terjed ki, illetve az eredmény nem IT oldalon jelentkezik?

Előadó: Bene Tibor, IT manager, Dobos Elektronika Holding

14:45-15:45 Small Buy - kis értékű termékek, szolgáltatások beszerzése

 • Hogyan lehetséges kezelni a kis értékű termékek, szolgáltatások beszerzését?
 • Milyen megoldások vannak a gyakorlati kivitelezésre, ha nincs szerződött partner ezek beszerzésére?
 • Mik az egyes megoldások előnyei, hátrányai?
 • Hogyan, mi alapján definiálhatóak ezek a beszerzések?
 • Értékhatár alapján, (kontrollálatlan beszerzés veszélye)
 • Termékcsoport meghatározás szerint?
 • Egyéb megoldások
 • Milyen Compliance nehézségeket vet fel az ad hock jellegű termékek, szolgáltatások beszerzése?
 • Honnan jött, ki engedélyezte, miért, hol? Compliance mutató

Előadó: Tóth Gábor László, Stratégiai beszerzési szenior szakértő, OTP Bank Nyrt.

15:45-16:00 Kávészünet

16:00-17:00 Beszerzési belső ügyféltükör, belső vevői elégedettségnövelés eszközei, helyzetfelmérés módja, akciók meghatározása, közös ügy – Kerekasztal-beszélgetés

 • Mit tudnak a beszerzésről, a beszerzés folyamatairól a „belső ügyfelek”, a vállalat egyes részlegei? Milyen feladat mennyi ideig tart?
 • Mérik-e a belső igénylők elégedettségét a beszerzéssel kapcsolatban?
 • Mik azok az eszközök, amik alkalmazhatóak ennek növelésére?
 • Milyen fejlettségi stádiumban érdemes ezt a felmérést lefolytatni?
 • Milyen mértékben szükséges a kapott eredményeket „akciótervvé” alakítani?
 • Projekt menedzser döntési helyzete: Melyik ujjamat harapjam, ha csak saját másik projektem terhére sürgethetem az anyagaimat? A korlátlan erőforrás csak álom.
 • Belső ügyfél a projekt menedzser is: összköltség/”összkésedelem” szemlélet - > extra költségek kötbérek, és egyéb veszélyek.
 • Közös döntések – közös érdek.
 • Kontrol a költségek felett – profit és/vagy veszteség-mérséklés.   

A kerekasztal-beszélgetés felvezető előadója és a beszélgetés moderátora:

Nyírfásné Kiss Réka, Senior Project Manager, CG Electric Systems Hungary Zrt.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői a nap előadói

17:00 A szeminárium zárása

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. november 21. 9:00
Rendezvény vége: 2017. november 22. 17:00
Részvételi díj 169.000 HUF+ÁFA
Speciális ár Regisztráció bármely egy napra: 99.000 Ft
Regisztráció két napra: 169.000 Ft
We are no longer accepting registration for this event

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.