IIR Magyarország

Siker kulcsa a HR munkájábab    Fraud    Kártyapiac   Reziliencia   TEHETSÉGEK VEZETÉSE ÉS MOTIVÁLÁSA

Likviditásmenedzsment a Cash Flow és Cash Pool tükrében

Bevezető

Likviditásmenedzsment a vállalati működésben

Cash Flow a fókuszpontja a vállalatvezetésnek

A szeminárium főbb témái:

 • Cash Flow elemzés, projekttervezés fontosabb kérdései
 • Likviditáskezelés, fedezetvizsgálat és tervezhetőség, finanszírozás, forrásoptimalizálás, Trade Financial hatása a vállalatok likviditásának előmozdítására
 • Cash Pool finanszírozás, Tranzakciós illeték hatásai, Többdevizás Cash Pool-ok
 • Törvényi – szabályozási háttér: Cash Flow és Cash Pool EU-s és hazai szabályozásai, számviteli és adózási vonatkozásai
 • A Cash Pool számlán lévő pénzeszköz hatékony felhasználása: a szabad pénzeszközök befektetése

Cash Pool: megoldás a folyamatos likviditás biztosítására: vállalati ESETTANULMÁNY

Kinek ajánljuk?

Rendezvényünk szólni kíván:

Nagyvállalatok, a KKV szektor és a hitelintézetek:

 • Treasury szakembereinek
 • Pénzügyi igazgatóinak
 • Gazdasági vezetőinek
 • Likviditáskezelési vezetőinek
 • Kontrollereinek
 • és mindazoknak, akik Likviditásmenedzsmenttel, Cash Flow-val, Cash Pool-lal összefüggő tevékenységet végeznek

1.nap

8:30 Regisztráció

8:50 Megnyitó a Nap Elnöke és az IIR részéről

Likviditásmenedzsment a vállalati működésben

9:00–9:50 Pénzügy helye, szerepe a vállalati struktúrában

 • Hol helyezkedik el vállalati struktúrában a pénzügy?
 • Mik a vállalati pénzügy feladatai?
 • Milyen részterületek alkotják a pénzügyet?
 • Milyen alegységekből tevődnek össze az egyes területek? (Treasury: front office, Back office,mid office, Finanszírozás (Bankgaranciák, Hitelek, Fedezetkezelés, Finanszírozási – Projektfinanszírozási), Ügyviteli csoport)
 • Hogyan kapcsolódnak az egyes pénzügyi területek egymáshoz, illetve a gazdasági terület más osztályaihoz?

9:50-10:40 Likviditáskezelés és fedezetvizsgálat, mint a tervezhetőség alapja

 • Hogyan kellene figyelni a Cash Flow alapú likviditást, a nap közbeni likviditást?
 • Hogyan befolyásolja a Cash Flow-t a likviditáskezelés, tervezés szempontjából a kimenő és bejövő számlák tényleges teljesítési időpontja?
 • Milyen gyakorlati megoldások vannak a vevői fizetési magatartás számítására, hogy a likviditási tervbe ez rögzíthető legyen?
 • Milyen bankköltség optimalizációs lehetőség adottak a vállalatok számára ma Magyarországon?
 • Mindez határon túli kontextusban hogyan működik? - Jogszabályi és technikai megoldásokat tekintve
 • Milyen likviditásoptimalizációs lehetőségek vannak?
 • Miként lehetséges mindezeket menedzselni cégen belül, set up-olni, a mozgásokat nyomon követni?

10:40-11:10 Kávészünet

11:10-12:00 Likviditáskezelés: finanszírozás, forrásoptimalizálás a működés során

 • Hogyan lehetne likvidebbé tenni a céget?
 • Hogyan lehetne behajtani a kintlévőségeket?
 • Hogyan lehet pótolni az esetleges forráshiányt?
 • Mennyiben hat ki a cégek Cash Flow-jára a gazdasági helyzet, az előző évek kereslet szűkülése, a lakossági fogyasztás csökkenése a költséghatékonyság szempontjából?
 • Mennyire elterjedt a banki finanszírozás:
 • export,
 • hosszabb fizetési határidő,
 • vagy kényszerhitelezések: fizetési határidőn túli fizetések esetében?
 • Mely esetekben kérhet bankgaranciát az „eladó”, amikor a „vevő” nem fizet?
 • Milyen forrásoptimalizálási lehetőségek ismertek rövid és hosszútávon?
 • Készletfinanszírozásnál a szállítói előleg és a fennmaradó rész kifizetésének időbeli ütemezése?
 • Hogyan kivitelezhető, hogy a cég úgy állapodjon meg a partnerekkel, hogy sikerüljön rövidebb futamidőket kieszközölni a vevőkkel, és kicsit hosszabb határidőt a szállítóknál?
 • Fizetési futamidők, határidők szabályozásánál, kialakításánál mennyiben meghatározó, hogy adott cég milyen pozícióban van a piacon? (export, multik esetében)
 • Milyen eszközökkel lehet a LEAN manufacturing-ot megvalósítani? (szállítók tendereztetése, alacsonyabb beszállítói költségek kialkudása, létszám minimalizálás, fölös munkafolyamatok kiszűrése, béremelés befagyasztás)

12:00-13:00 Ebédszünet

Cash Flow a fókuszpontja a vállalatvezetésnek

13:00-13:50 A Cash Flow szerepe a pénzügyi folyamatokban

 • Mi is az a Cash Flow?
 • A Cash Flow használhatósága: kinek mit mutat?
 • A direkt és indirekt Cash Flow; előnyök és hátrányok.
 • A Cash Flow részei, összeállítása a gyakorlat útvesztőiben.
 • Mit sorolhatunk a működési Cash Flow-ba és a befektetési részbe?
 • Hogyan különítjük el a működésből származó(t) a befektetési Cash Flow-tól?
 • Mit kell tudni a Cash Flow követelményeiről a magyar számviteli törvény és az IFRS standardok szerint?
 • Hogyan szükséges konszolidálni?
 • Milyen elemzésekre alkalmas a Cash Flow kimutatás?
 • Milyen riportolási lehetőségek van?
 • Milyen tényanyagot kell tartalmaznia a riportnak?

13:50-14:40 Cash Flow tervezés

 • Tervezhető-e a Cash Flow a gyakorlatban?
 • A pénzáramok rövid-, közép- és hosszú távú tervezésének lehetőségei és buktatói.
 • Kiszámítható-e a bevétel ütemezése?
 • Hogyan lehet átláthatóbbá tenni az ütemezését a pénzkiadásnak?
 • Hogy lehet egy tervezési alappályától való eltérést a Cash Flow-ban tükrözni, modellezni?
 • Milyen olyan informatikai ellátottsággal rendelkező program van használatban jelenleg, amely egy általános képet ad a tervezéshez?
 • Hogy lehet a gyakorlatban megvalósítani, hogy minél pontosabb Cash Flow tervet lehessen készíteni?
 • Milyen technikával javítható a Cash Flow tervezés pontossága?
 • Mennyiben szükséges a pénzügyi és üzleti oldalnak együttműködnie a tervezés során?
 • Mely tételek azok, amit előre jelezni tudnak az egyes részlegek nagyságrendileg és már a Cash Flow-ban tervezhető?
 • És példák sora a gyakorlatból…

14:40-15:10 Kávészünet

Cash Pool, mint megoldás a folyamatos likviditás biztosítására

15:10-16:00 Cash Pool: a gyors és könnyű finanszírozás lehetősége

 • A Cash Pool történetének rövid bemutatása.
 • Cash Pool és az azzal kapcsolatos fogalmak tisztázása
 • Mire jó a Cash Pool? Miért érdemes ezt a vállalatoknak használni?
 • Milyen előnyei vannak a Cash Pool rendszereknek?
 • Melyek a Cash Pool rendszerek hátrányai?
 • Milyen Cash Pool fajták vannak?
 • Mik az egyes Cash Pool típusok specifikációi?
 • Ki milyen Cash Pool-t használ? Milyen Cash Pool rendszert érdemes alkalmazni?
 • Miért szinte csak a multinacionális vállalatok közt terjed a Cash Pool? Miért tipikusan csak magyarországi érdekeltségű, nemzetközi cégeknél jellemző instrumentum?

16:00-17:00 Döntéstámogatás cash management témában

 • Devizahitelek kockázatai, a devizadósságból történő finanszírozás veszélyei
 • Milyen pénzügyi szempontok alapján döntenek a vezetők? - döntések előkészítése, megtérülési mutatók
 • Mikor, milyen adathalmazt kell bekérni? Mit tartalmazzanak a pénzügyi és kontrolling riportok?
 • Milyen gyakorisággal kell ezeket a riportokat bekérni?
 • Milyen távra érdemes és kell tervezni?
 • Befektetési lehetőségek az alacsony alapkamat mellett
 • IG2 és tranzakciós illeték hatása a magyarországi pénzforgalomra, fizetési „szokásokra”
 • Finanszírozási gap-ek áthidalása
 • A Ptk. 2013.07.01-i módosításai a fizetési határidők tekintetében

17:00 A szeminárium első napjának zárása

2.nap

8:30 Regisztráció

8:50 Megnyitó a Nap Elnöke és az IIR részéről

9:00-10:00 Cash Pool hatása a tagok és a vállalatcsoport működésére

 • Technikailag hogyan működnek a Cash Pool-ok? Ezeknek mi a hatása a cég működésére?
 • Hogy működnek a Cash Pool-ok technikai elszámolásai? Az elszámolások működése.
 • Hogy működnek a kamatelszámolások a Cash Pool rendszeren belül?
 • Hogy történik a fedezetvizsgálat? Hogyan történik a hitelkeret vizsgálata?
 • Hogyan valósítható meg e csoportnak az operatív vezetése Cash Pool rendszer segítségével?
 • Milyen előnyökkel jár a Cash Pool elsősorban fókuszálva arra, hogy vállalatcsoporton belüli hitelezéssel oldják meg a finanszírozást keresztfinanszírozással, ezzel ne kelljen külső forrást bevonni?
 • A Cash Pool specifikációk előnyeinek bemutatása példákon keresztül
 • A Cash Pool gazdaságossági relevanciája

10:00-10:30 Kávészünet

10:30-11:30 Többdevizás Cash Pool-ok létjogosultsága a mai magyar gazdaságban, illetve az egyes Cash Pool rendszerek bemutatása példákon keresztül, továbbá a kamatelszámolás részletezése

 • Miként lehet többdevizás Cash Pool-ok alkalmazásával kiküszöbölni a konverzióból adódó árfolyamkülönbséget, árfolyamveszteséget, melyet a Cash Pool csoporttagok kifizetéseinek fedezetbiztosításai generálnak?
 • Hogy vizsgál hitelkeretet, illetve fedezetet a bank a rendszer Multi Currency Cash Pool és Single currency Cash Pool esetében?
 • Hogyan használhatóak a Cash Pool-ok keresztfinanszírozásra?
 • Milyen megoldások vannak a fedezetbiztosításra Cash Pool rendszerrel, illetve anélkül
 • Mik az előnyei, hátrányai ezeknek a megoldásoknak?
 • Mennyiben befolyásoló tényező, hogy mely vállalat mire használja a többdevizás Cash Pool-okat?
 • Hol kezelik a Cash Pool-t, ki a Cash Pool leader?
 • A különböző Cash Pool fajták bemutatása és összehasonlítása példákon keresztül
 • Cash Pool kamatozás, kamatelszámolás bemutatása

11:30-12:30 Mennyiben befolyásolja a tranzakciós illeték a Cash Pool-ok elterjedését?

 • Mely esetekben mentesül a tranzakciós illeték alól, ha Cash Pool-t alkalmaz cégcsoporton belül?
 • Mit mond ki a törvény, mely tranzakciók után nem kell illetéket fizetni, a Cash Pool-on belüli számlák esetében?
 • Valóban nem kell illetéket fizetni olyan tranzakciók után, ahol a terhelendő, vagy a jóváírandó számla nem pénzforgalmi számla (pl.: technikai vagy ügyfélszámla) így bankon belüli effektív Cash Pooling, fiktív Cash Pooling, margin Pooling esetében?
 • Milyen mértékű utalási költséget lehet ennek eredményeképpen megtakarítani?
 • A Cash Flow, a Cash Management és a Cash Pool szinergiái az illeték-megtakarítás tükrében

12:30-13:30 Ebédszünet

13:30-14:10 Többdevizás overdraft, mint egyéb likviditáskezelési lehetőség

 • Milyen kérdéseket vet fel a többdevizás cash pool működtetése?

Swap pontok és árfolyamok

 • Többdevizás folyószámla-hitelkeret
 • felépítése és előnyei
 • működése
 • kamatok átszámolása a különböző devizanemekbe

Törvényi – szabályozási háttér

14:10-15:00 Cash Flow és Cash Pool EU-s és hazai szabályozásai (jogszabályi háttér)

 • Milyen hatásai lehetnek a 2014. január 1-jétől bevezetett likvidítási fedezeti rátának?: EU-s szabályozás, monitoring-likvidítási- kockázat
 • Milyen EU-s követelményi rendszernek szükséges megfelelni a Cash Pool-ok esetében?
 • Milyen előnyökkel jár a SEPA utalás? – EU-s jogszabály
 • Milyen sarokpontok ismertek az EMIR szabályozásnál? - Hedge tranzakciókkal kapcsolatok jelentési kötelezettség
 • Kiknek kell az EMIR-t jelenteni? Országonként is szükséges jelenteni (vagy elég csak központilag riportolni?
 • Milyen új Ptk. változások következnek be a Cash Pool-okkal kapcsolatosan? – fizetési rendszer
 • Hogyan változtak az elektronikus fizetési meghagyásról szóló és a Végrehajtási eljárásban alkalmazható jogintézmények?
 • Mennyiben érinti a Cash Pool-t a szerződésbiztosító mellékkötelezettségek új szabályozása?

15:00-15:20 Kávészünet

15:20-16:10 Cash Flow és Cash Pool számviteli és adózási vonatkozásai

 • Mit fogadnak el magyar könyvvizsgálók a számviteli törvény alapján a Cash Flow-ba?
 • Milyen számviteli kérdéseket, problémákat vet fel a Cash Pooling és milyen megoldás létezik ezekre?
 • Milyen számviteli következményei lehetnek a többdevizás Cash Pool-oknak?
 • Milyen adótörvényi vonatkozásokat szükséges figyelembe venni a pénzügyi tervezésnél?
 • Mely Cash Pool-okat vizsgál a NAV, és melyeket nem?
 • Milyen konkrét változtatásokkal járt a Számviteli törvényt módosítása?

A Cash Pool számlán lévő szabad pénzeszköz hatékony felhasználása

16:10-17:00 A szabad pénzeszközök lekötésének, befektetésének lehetőségei – Kerekasztal beszélgetés

 • Miként lehetséges a szabad pénzeszközök, devizák optimalizálása, cross currency optimalizálása?
 • Mire érdemes lekötni a Cash Pool számlákon lévő összegeket? Mibe érdemes egy vállalatnak befektetni: rövid-hosszútávon a rendelkezésre álló szabadpénzt? (alacsony kamatok mellett)
 • Milyen megoldások, lehetőségek vannak?

17:00 A szeminárium zárása

 

Részletek

Rendezvény kezdete: 2018. július 04. 9:00
Rendezvény vége: 2018. július 05. 17:00
Rendezvény ára 259.000 HUF+ÁFA
Kedvezményes ár 219.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2018. május 18.

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 259,000.00
2 248,050.00
3 237,100.00

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.