IIR Magyarország

Siker kulcsa a HR munkájábab    Fraud    Kártyapiac   Reziliencia   TEHETSÉGEK VEZETÉSE ÉS MOTIVÁLÁSA

Átfogó energiapiaci ismeretek

Bevezető

2 modulban a föld gáz- és a villamosenergia szektor működésének, szabályozásának alapjairól

1.modul, 2018. május 9., szerda: Amit a magyar villamosenergia-szektorról tudni kell

 • A szabályozási környezet áttekintése; a VET legfontosabb elemei
 • A villamosenergia-piaci szerkezet áttekintése és a főbb piaci szereplők
 • Az villamosenergia árképzés kulcsfontosságú tényezői és szerződéses keretei
 • Villamosenergia-beszerzés, -kereskedelem, mérlegkörök és menetrendezés

2 . modul, 2018. május 10., csütörtök : Amit a magyar földgáz-szektorról tudni kell

 • A szabályozási környezet áttekintése; a GET legfontosabb elemei
 • A földgáz-piaci szerkezet áttekintése és a főbb piaci szereplők
 • A gázárképzés kulcsfontosságú tényezői és szerződéses keretei
 • Földgáz - kereskedelem, beszerzési források és stratégiák

Előadók

Szakembereink között:

 • Bali Gábor, független energiapiaci szakértő, ENERGIQ Kft.
 • Banka József, ügyvezető igazgató, Central Energy Trade Kft.
 • dr. B. Schmidt Gábor, ügyvéd
 • dr. Drucker György, energia szakértő, vezető elemző, energiainfo.hu
 • Kun Erika, energiakereskedelmi vezető, ISD Power Kft.
 • dr. Mádi-Nagy Gergely, ügyvezető, Hungarian Quants Kft.
 • Májer Milán, osztályvezető, Piacszervezési Osztály, MAVIR Zrt.
 • Miklós László, tanácsadó, az FGSZ Zrt. igazgatóságának tagja
 • dr. Németh András, nemzetközi jogi osztályvezető, Paks II. Zrt.
 • Slenker Endre, vezető főtanácsos, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Kinek ajánljuk?

A 2 napos átfogó kurzust ajánljuk azon szakembereknek:

 • Akik NEM az energia szektorban tevékenykednek, azonban napi munkájukból adódóan naprakész rálátással kell rendelkezniük annak működési folyamataira
 • Akik új szereplők az energia piacon
 • Akik kezdőként szeretnének átfogó képet kapni a piaci mechanizmusokról
 • Akik szeretnék felfrissíteni, rendszerezni alapismereteiket
 • Akik jelenleg az energiapiac egy speciális szakterületével foglalkoznak, de szeretnének nagyobb rálátást kapni az energiapiaci folyamatokra

1. Modul

1. MODUL - 2018. május 9., szerda

Amit a magyar villamosenergia-szektorról tudni kell

09.00 - 10.50 A villamosenergia szabályozási háttere és alapvető rendszerelemek bevezető áttekintése

 • A 3. EU Energia csomag villamosenergia szektorra vonatkozó főbb elemei és implementálásuk
 • A Nemzeti Energiastratégia legfontosabb stratégiai céljai és a megvalósítás irányai
 • A Villamosenergia-törvény legfontosabb elemei, hatálya, várható változásai és hatása a piaci szereplőkre
 • Végrehajtási rendeletek
 • Engedélyezés
 • Tevékenységek szétválasztása: unbundling
 • A Kereskedelmi Szabályzat áttekintése, hatálya, szabályozási gyakorlata
 • A kiegyenlítő energia szabályzati háttere
 • A határkeresztező kapacitáshasználati jog aukciójának és engedményezésének szabályai
 • Szabályozási aktualitások

Előadó: Slenker Endre, vezető főtanácsos, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

10.50 - 11.00 Kávészünet

11.00 – 12.30 A piaci szerkezet áttekintése és a főbb piaci szereplők (Hatóságok, rendszerirányító, elosztók, erőművek, nagykereskedő, kereskedők, felhasználók)

 • Piaci szerkezet
  • Szabályozott piaci (Egyetemes szolgáltatás), szabadpiac, szervezett piac, rendszerszintű szolgáltatások piaca (primer, szekunder, tercier)
 • A MEKH és az MVM csoport jogállása, feladatai
 • A Rendszerirányító feladatai, működése
 • A határkeresztező kapacitásokról és az aukciókról
 • A termelői engedélyesek
 • Engedélyes és nem engedélyköteles erőművek
 • A meghatározó erőművek bemutatása (tüzelőanyag, beépített kapacitás, üzembe helyezés dátuma, várható bezárás dátuma, tulajdonos, stb.)
 • Új erőmű projektek (beépített kapacitás, várható üzembe helyezés, projekt fejlesztő, tüzelőanyag, stb.)
 • A Paksi Atomerőmű Zrt. szerepe az ország energiaellátásában
 • A hosszútávú áramvásárlási szerződések sorsa
 • Energiatermelései folyamatok
 • A villamosenergia-termelés irányai, tüzelőanyag-szerkezet változásai
 • Elosztók, nagykereskedő – MVM, kereskedők, áramszolgáltatók
 • Az egyetemes szolgáltatók és a végső menedékes szolgáltatás
 • Az egyetemes szolgáltató jogosultjai és illetékességi területe
 • Az egyetemes szolgáltató működése, feladatai
 • Árképzés az egyetemes szolgáltatásban
 • A végső menedékes szolgáltató
 • Fogyasztók (egyetemes fogyasztók, szabadpiaci fogyasztók, mérlegkörök)

Előadó: dr. Drucker György, energia szakértő, vezető elemző, energiainfo.hu

12.30 – 13.20 Ebédszünet

13.20 – 14.30 Villamosenergia-beszerzés és -kereskedelem, kockázatkezelés

 • Az áram, mint termék sajátosságai beszerzési szempontból
 • Árambeszerzési lehetőségek, stratégiák és források
 • Kereskedési platformok, -ügyletek
 • Kereskedői beszerzés támogatás, transzferár képzés
 • Fogyasztók és kereskedelmi partnerek besorolása: profilozás, partnerkockázat
 • Pozíciók, kitettségek menedzselése: a kockázat mérése, minimalizálása

Előadó: dr. Mádi-Nagy Gergely, ügyvezető, Hungarian Quants Kft.

14.30 – 14.40 Kávészünet

14.40 – 15.50 A villamosenergia-árképzés kulcsfontosságú tényezői és szerződéses keretei

 • Az árképzést befolyásoló tényezők
 • „Árkorlátok”
 • Az energiahordozók világpiaci áralakulásának hatásai
 • A hálózathasználati díjak
 • A külföldi piacok árai és hatásuk a piacra
 • Határkapacitások szerepe az árképzésben
 • Villamosenergia-kereskedelmi szerződések típusai
 • Ellátás alapú és menetrend alapú szerződések
 • A villamosenergia-kereskedelmi szerződésekhez szükséges „egyéb” szerződések (mérlegkör-tagsági szerződés, hálózati csatlakozási szerződés, hálózathasználati szerződés)
 • EFET keretszerződés, mellékletek, választási lap („Election Sheet”)

Előadó: Banka József, ügyvezető igazgató, Central Energy Trade Kft.

15.50 - 17.00 Mérlegkörök működtetése, menetrendek kialakítása és menedzselése

 • Mérlegköri tagság és a rendszer működése
 • A mérlegkör szervezete és feladatai
 • A Rendszerirányító feladatai a mérlegkörök kiegyenlítő energiájának biztosítása és elszámolás kapcsán
 • Elvek a mérlegkörök szerveződése során
 • Pénzügyi elszámolás a mérlegkör-felelősökkel
 • A kiegyenlítő energia elszámolása a mérlegkör felelősökkel
 • Speciális mérlegkörök menetrend-kezelése (HUPX, KÁT)

Előadó: Májer Milán, osztályvezető, Piacszervezési Osztály, MAVIR Zrt.

17.00 A nap zárása

2. Modul

2. MODUL - 2018. május 10., csütörtök

Amit a magyar földgáz-szektorról tudni kell

9.00 – 10.30A földgázpiac szerkezetének áttekintése és a főbb piaci szereplők

 • A magyar és az európai piac összefüggései; hazai ellátásbiztonság (észak-déli energia folyosó, LNG projektek)
 • Földgáz források (hazai termelés, import)
 • Az orosz importfüggőség és a 2015-ig szóló hosszú távú gázimport szerződés
 • Gázvezeték projektek és várható hazai hatásaik (Nabucco – FGSZ, Déli Áramlat – MVM-csoport, AGRI, BP projekt, Szlovák-magyar interkonnektor)
 • A hazai gázpiac felépítése és kulcs adatok
 • A piaci szereplők és feladataik
 • Az állam, mint szabályozó szerv
 • A felügyeletet ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 • Rendszerirányító
 • Földgázszállító, földgáztároló, földgázelosztó, földgáz nagykereskedő (EFT), földgázkereskedő, egyetemes szolgáltató
 • Földgáz határon keresztül történő szállítása
 • PB vezetékes elosztó és szolgáltató
 • Fogyasztói oldal
 • A piaci szereplők közötti kapcsolatrendszer

Előadó: Miklós László, tanácsadó, az FGSZ Zrt. igazgatóságának tagja

10.30 - 10.50 Kávészünet

10.50 – 12.20 A törvényi háttér és a szabályozási környezet áttekintése – a földgázellátásról szóló törvény

 • A földgáz belső piacának közös szabályairól szóló 2009/73/EC Irányelv
 • A 2008. évi XL. törvény (GET) legfontosabb elemei, hatálya, várható változásai és annak  hatása a piaci szereplőkre
 • A GET végrehajtási rendelete
 • Az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat szerepe a gáz szektor szabályozási rendszerében
 • Az elosztási és egyetemes gázszolgáltatási tevékenység
 • A földgázpiachoz való hozzáférésre, valamint az engedélyezési eljárásra vonatkozó előírások
 •  Szabályozási aktualitások

Előadó: dr. B. Schmidt Gábor, ügyvéd

12.20 – 13.20 Ebédszünet

13.20 - 14.40 A gázár alakulása – Befolyásoló tényezők és árszabályozási elvek

 • Árszabályozás
  • Milyen tényezők hatnak a gázár alakulására?
  • A gáz világpiaci árának tendenciái
  • Az ármegállapítás általános elvei, árformulák
  • A csatlakozási- és rendszerhasználati díjak meghatározásának feltételei
  • Az egyetemes szolgáltatás árszabása
  • Árfelügyelet
 • Áralkalmazás
  • Az árak alakulása, alakíthatósága
  • A fogyasztók által fizetendő árak
  • A rendszerhasználati díjak a fogyasztók és a kereskedők szemszögéből
  • Versenypiaci ár – az egyes díjak meghatározása
  • Árelőrejelzések

Előadó: Bali Gábor, független energiapiaci szakértő, ENERGIQ Kft.

14.40 – 14.50 Kávészünet

14.50 – 16.00 Földgáz-beszerzés és -kereskedelem

 • Kereskedő cégek a gázpiacon
 • Beszerzési stratégiák
 • Beszerzési árképletek
 • Spot beszerzések aránya

Előadó: Kun Erika, energiakereskedelmi vezető, ISD Power Kft.

16.00 – 17.00 Földgáz kereskedelmi szerződések

 • A földgáz kereskedelmi szerződések létrejötte
 • A szerződések tartalma
 • Gyakorlati  kérdések és problémák

Előadó: dr. Németh András, nemzetközi jogi osztályvezető, Paks II. Zrt.

17.00 A szeminárium zárása

 

Részletek

Rendezvény kezdete: 2018. május 09. 9:00
Rendezvény vége: 2018. május 10. 17:00
Részvételi díj 249.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2018. március 23.

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 249,000.00
2 241,050.00
3 234,100.00

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.