IIR Magyarország

Siker kulcsa a HR munkájábab    Fraud    Kártyapiac   Reziliencia   TEHETSÉGEK VEZETÉSE ÉS MOTIVÁLÁSA

Ön itt van: Kezdőlap Rendezvények Szektor Beszerzés, Logisztika Beszerzés, Logisztika Ami a sikeres szerződéskötéshez kell – Jogi ismeretek a beszerzéshez

Ami a sikeres szerződéskötéshez kell – Jogi ismeretek a beszerzéshez

Bevezető

Beszerzőként is nyomon kell követni a PTK változásait, szerződéskötések alkalmával elengedhetetlen, hogy tisztában legyen a valamennyi régi és új szabállyal.

 • Ismerje meg a szerződéskötés csínját-bínját
 • Legyen tisztában a tartalmi és formai követelményekkel
 • Érvényesítse megfelelően jogait hibás teljesítéskor
 • Ismerje meg azokat a tipikus buktatókat, amelyeken mások elcsúsznak

A szeminárium kulcstémái:

A szerződés: formai és tartalmi követelmények, gyakran hibásan bekerülő elemek, hiányosságok

Garanciák és védelem, teljesítés és nem-teljesítés problematikája

 • A fizetés kritikus pontjai
 • Egyes kritikus szerződéstípusok
 • Dokumentumok, tanúsítványok
 • Jogviták

Szeminárium szakembere

A szeminárium szakembere:

dr. Fülöp László ,ügyvéd (külkereskedelmi és gazdasági szakjogász), a Fülöp és Társa Ügyvédi Iroda vezetője

Pályája kezdetén a GANZ Villamossági Műveknél, a VOLÁN TEFU-nál, majd az ORION Rádió- és Villamossági Vállalatnál dolgozott jogi előadói, osztályvezető, csoportvezetői és vezető jogtanácsosi munkakörben. Ezt követően a Szerszámgépipari Műveknél vezető jogtanácsos, majd jogi igazgató lett. 1991-től pedig a jogelőd Fülöp és Társai Ügyvédi Iroda vezetője. Szakmai tevékenysége kiterjed a társasági jog, munkajog iparjogvédelem területén kívül a klasszikus polgári jog minden lényeges területére. Oktatási tevékenységet folytat a következő képzéseknél: Oxford Brookes University DMS és CMS képzés, Budapesti Műszaki Főiskola - kereskedelmi üzleti jog fogyasztóvédelem, Népszabadság-Ringier Oktatási Központ - sajtó- és reklámjog.

Program

Szerda - Csütörtök 9.00-17.00

A szerződés: formai és tartalmi követelmények, gyakran hibásan bekerülő elemek, hiányosságok

Kihívások az új Polgári Törvénykönyv életbe lépésével

 • A szerződés megfogalmazása
 • Szerződésformátumok
 • Egy komplett szerződés tartalma – állandó elemek
 • Szerződésben rögzített, rögzítendő területek
  • Kötelezően rögzítendő
  • Lehetségesen rögzíthető területek
 • A szerződés nyelve
  • Hány nyelven szükséges megírni?
  • Szabályos-e, elfogadható-e hazai szállítási viszonylatban idegen nyelvű szerződés? Milyen mértékben hatályos?
 • A szerződés létrejöttének folyamatában melyek a tipikusan előforduló hibák?

Milyen kikötések, elemek kerülnek sokszor hibásan a szerződésbe?

Rövid nemzetközi kitekintés különös tekintettel a Bécsi Adásvételi Egyezmény szabályaira

Garanciák és védelem, teljesítés és nem-teljesítés problematikája

 • Fontos elemek: engedmények, biztosítékok, garancia, jótállás, jólteljesítési garancia
 • Szankciók, szerződést biztosító mellékkötelezettségek
 • Megtakarítások és megjelenésük a szerződésben – hogyan kényszeríthető szerződéses formában a szállító?
 • Bérelt, lízingelt munka, munkaerő szabályozása szerződésben a munkajog aktuális problémái (színlelt szerződések)
 • Vitás helyzet biztosítása: multinacionális vállalatok nemzetközi feltételrendszereinek adaptálása – hivatkozások nem egyezése esetén vitás helyzetben kinek a feltételrendszere érvényes?
 • Mit kell tudni a kötelező jótállásról? Mi a teendő az igényérvényesítésnél?
 • Milyen garanciák vannak? Mennyire biztos a garancia? Mikor érvényes? „Garancia-jótállás”
 • Milyen mértékben lehet védelmet, biztosítékot kikötni? Mit is ér a biztosíték?
 • A hibás teljesítés - Hogyan biztosíthatja a szállítási határidő tartását; a fizetési határidő tartását? Hogyan érvényesítheti jogait hibás teljesítéskor? (mennyiségi hiány, minőségi hiba)
 • A szerződéstől való elállás: a megkötés folyamatában, a megkötés után, teljesítés után
 • Mit tehet szerződésszegéskor?

Rövid eset (tényállás) ismertetést követően interaktív módon feldolgozandó jogeset

A fizetés kritikus pontjai

 • A számlázás jogi szabályozása a számlakibocsátás jogkövetkezményei
 • Jóváírás, utólagos elszámolás, ármegkülönböztetés (belföldi – külföldi) kérdéskörei
 • A „késedelembe esés és ejtés”szabályai

Egyes kritikus szerződéstípusok

 • Szállítási keretszerződések
 • Anya és leányvállalata közötti kapcsolat a szerződéses jogviszonyok közvetlen és közvetett alakulása (több személy a szerződésbe, harmadik fél javára kötött szerződések)
 • Szerződésszolgáltatást nyújtó alvállalkozókkal
  • Hogyan lehet rögzíteni a szolgáltatás elemeit?
  • Vitás esetek: milyen kérdések rögzítéséhez kell ragaszkodni - hol lehet kompromisszumot kötni?
  • Milyen „cserefelajánlások” lehetségesek (kompromisszum esetében) – mindez hogyan jelenik meg a szerződésben?

Az aktuális bírói gyakorlat áttekintése

Dokumentumok, tanúsítványok

 • Minőségügyi tanúsítványok – mikor milyen példányt kell leadni?
 • Milyen nyelven kell elkészíteni és átadni?
 • Igazolás – tovább kell-e adni a beszállító minőségtanúsítványát, vagy elegendő egy igazolás?
 • Szabályozási háttér: mi hol van rögzítve? Miről mit kell tudni: Kötelezettségek, Átvétel nem-teljesítése, Módosítások: hányszor lehet visszautasítani a dokumentumokat?
 • Mi védi a beszerzőt?

Az aktuális bírói gyakorlat áttekintése

Jogviták (lehetőség esetén nevesített szállítási szerződés földolgozása, kielemzése esetleges jogvita „provokálása” a résztvevők között)

 

 

Részletek

Rendezvény kezdete: 2018. február 07. 9:00
Rendezvény vége: 2018. február 08. 17:00
Részvételi díj 249.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2018. január 3.
Helyszín K+K Hotel Opera
We are no longer accepting registration for this event

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 249,000.00
2 236,550.00
3 226,550.00

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.