IIR Magyarország

IT vezető    Onboarding    Certified Excel Macro   AgiconCamp 2017   Certified Energy Trader

 
 

.

Beszerzési társulások szeminárium

Bevezető

Egyre több vállalat gondolkodik azon, hogy milyen módon tudja költségeit minimalizálni, ezáltal a hatékonyságát növelni.

Amikor a „hagyományos beszerzési lehetőségek” kimerülnek és már nem lehet költségeket csökkenteni a meglévő „eszköztár” segítségével, akkor új lehetőségeket keresnek a szakemberek. Ilyen új megoldás a Beszerzési társulás, mely tőlünk nyugatabbra már sokkal elterjettebb társulási forma.
Hiszen, ha a regionális beszerzés (amennyiben adott vállalat csoport szinten tevékenykedik) tud előnyt kovácsolni a mértéből, volumenéből adódóan, miért ne tegye meg ugyanezt több, akár hasonló, akár eltérő profilú vállalat a beszerzési társulások által?

Rendezvényünkön sorra vesszük, hogy mi a beszerzési társulások létrejöttének célja?, Mennyiben készült fel a piac arra, hogy ezek a klaszterek megjelenjenek?, Kik hozzanak létre beszerzési társulást, hogy az valóban előnyös legyen? Hasonló, vagy eltérő profilú vállalatok?, Milyen működő modellek vannak?,

Mindemellett nagyon foglalkoztatja a piaci szereplőket, főként, akik terveznek részesei lenni valamely beszerzési társulásnak, hogy „Milyen versenyjogi kérdések merülhetnek fel a beszerzési társulások kapcsán?, Hogyan legyen ez leszabályozva GVH oldalról? Mit lehet, és mit nem? és mindez vállalati beszerzési oldalról miként valósul meg?: Milyen jogi keretek között lehet ezt vállalaton belül leszabályozni?

Továbbá rendezvényünkön bemutatásra kerül vállalati ESETTANULMÁNYOK által több megvalósult beszerzési társulás eltérő szektorbeli vállalattól hasonló, vagy eltérő profilú vállalat hazai példája alapján, ahol előadóink azokra a kérdésekre is választ adnak, hogy „Mekkora hozzáadott értéket nyújt a vállalatnak, hogy tagja a beszerzési társulásnak?, Milyen versenyjogi aggályok merülhetnek fel versenytársak esetében, olyan vállalatoknál, akik hasonló termékeket szereznek be?
„Milyen jellegű beszerzési társulások jöhetnek létre nem versenytársak esetében? Inkább eseti alkalommal egyedi megállapodások jönnek létre?

Többek között ezeket a megváltozott környezeti és gazdasági viszonyokat veszi sorra rendezvényünk vállalati ESETTANULMÁNYOK hatósági, hivatali, szolgáltatói előadások által választ keresve a felvetett kérdésekre.

A rendezvény főbb témái:

 • Beszerzési társulások létrejöttének célja
 • Beszerzési társulások gyakorlati jelentősége
 • A beszerzési társulások jogi keretei
 • Versenyjogi leszabályozás: GVH iránymutatások
 • Vállalati beszerzési jogász a beszerzési társulásokról
 • Megvalósult beszerzési társulások
 • Hasonló profilú vállalatok a beszerzési társulásban - ESETTANULMÁNY
 • Eltérő profilú vállalatok - ahol nem versenytársak alkotják a társulást - ESETTANULMÁNY

Kinek ajánljuk?

Rendezvényünk szólni kíván:

 • Cégvezetőkhöz, pénzügyi, gazdasági vezetőhöz
 • Lokális és regionális beszerzési vezetőkhöz, szakértőkhöz, főmunkatársakhoz, specialistákhoz
 • Purchasing, procurement, illetve sourcing managerekhez, osztályvezetőkhöz, szakemberekhez
 • Supply chain és logisztikai vezetőkhöz, igazgatókhoz
 • Beszerzési projektekben érintett szakemberekhez, bármilyen funkcionális területről
 • Stratégiai és üzletfejlesztési vezetőkhöz
 • Jogi vezetőhöz, versenyjogért felelős vállalati szakemberhez

Továbbá szívesen látjuk a beszerzési tanácsadókat, valamint a beszerzést támogató informatikai, vállalatirányítási rendszereket szállító tanácsadó és szolgáltató vállalatok képviselőit is.

Program

8:30 Regisztráció
8:50 Megnyitó az IIR részéről

9:00-10:00 Beszerzési társulások létrejöttének célja

 • Mennyiben készült fel a piac arra, hogy ezek a klaszterek megjelenjenek?
 • Milyen piaci reakciót vált ki a megjelenésük?
 • Milyen rendszereket hozzunk létre? Mi válik a társadalom hasznára?
 • Mennyiben célja a beszerzési társulások létrehozásának a jobb kondíciók, a jobb beszerzési feltételek elérése? költségcsökkentés vs volumen kérdése
 • Hogyan működik ez nyugaton? Miért jó?
 • Milyen kezdeményezések vannak Magyarországon?
 • Mit kellene tenni annak érdekében, hogy jobban elterjedjenek ezek?
 • Mely szektoroknál a legelterjettebb a beszerzési társulás? Építőipar, élelmiszer, elektronikában, bankszektor, agrár
 • Mennyire szektor, terület, vállalatméret, vagy az adott beszerzési termék, szolgáltatás specifikusságának függvénye, hogy hol hoznak létre beszerzési társulásokat?
 • Milyen összefüggésben van a tulajdonosi szerkezet, a tulajdonosi háttér és a finanszírozási háttér?
 • Mennyben járhatnak előnnyel a területileg, földrajzilag szerveződő beszerzési társulások? logisztikai költségek csökkentése

Előadó: Gulyás János, Tanácsadási üzletág vezető, Beszerzés.hu
Az előadás az előadó által módosításra kerül.

10:00-10:30 Kávészünet

10:30-11:30 Beszerzési társulások gyakorlati jelentősége

 • Kik hozzanak létre beszerzési társulást, hogy az valóban előnyös legyen? Hasonló, vagy eltérő profilú vállalatok? csoportosítása a beszerzési társulásoknak
 • Megtérülnek-e finanszírozás szempontjából ezek a beruházások?
 • Milyen működő modellek vannak? Lefedi-e az új belépő portfólióját a társulás profilja?
 • Milyen előnyökkel jár a beszerzési társulás létrehozása? költségcsökkentés
 • Milyen üzleti előnyök származhatnak a beszerzési társulásokban tevékenykedőnek és a beszállítóknak?
 • Melyek a működésükben rejlő kockázatok?
 • Kik a tagok, kik a szállítók és a kapcsolódó szervezetek?
 • Milyen érdekek mentén kapcsolódnak ezek a beszerzési társulásokhoz?
 • Milyen igényeket támasztunk a beszállítókkal szemben?
 • Mennyiben tekinthetők beszerzési társulásnak
 • az SSC-k,
 • a franchise
 • a központosított közbeszerzés?

Előadó: Gulyás János, Tanácsadási üzletág vezető, Beszerzés.hu
Az előadás az előadó által módosításra kerül.

11:30-13:00 A beszerzési társulások jogi keretei
Versenyjogi leszabályozás: GVH iránymutatások

 • Mennyire lefedett ez jogilag? Mennyire transzparens?
 • Hogyan legyen ez leszabályozva GVH oldalról? iránymutatás a szabályozásra vonatkozóan
 • Mit lehet, és mit nem? Mi az, ami engedélyezett, ami esetleg köztes, ami nem annyira szabályozott? GVH részéről
 • Milyen versenyjogi kérdések merülhetnek fel a beszerzési társulások kapcsán?
 • Nem súrolja-e az erőfölénnyel való visszaélés esetét?
 • Miben különbözik a kartellezéstől?

Vállalati beszerzési jogász a beszerzési társulásokról

 • Milyen jogi keretek között lehet ezt vállalaton belül leszabályozni?
 • Voltak-e ilyen jellegű (versenyjogi) problémáik adott projektben a megvalósitás során?
 • Hogyan tesznek a felek ajánlatot?
 • Hogyan mennek ki a piacra?
 • Ki írja ki az ajánlatkérést? Ki kéri az ajánlatot és utána ki szerződik?
 • Mennyiben viheti előre és fejlesztheti a piacot a beszerzési társulás?
 • Ugyanazok-e a feltételek a beszerzési társuláson belül, ha eltérő a százalékos arányuk a vállalatoknak társuláson belül? Milyen megoszlásban?

13:00-14:00 Ebédszünet

 Megvalósult beszerzési társulások

Folyamatos kockázatokat kell kezelni az üzleti életben

14:00-15:30 Hasonló profilú vállalatok a beszerzési társulásban - ESETTANULMÁNY

 • Miként kivitelezhető,
 • összekoordinálni az igényeket,
 • hogy ne ugorjon ki a beszerzési társulásból valamelyik tag? organizációs rész
 • Hogy lehet életben tartani? Egyszeri volt, vagy folyamatos?
 • Mekkora hozzáadott értéket nyújt a vállalatnak, hogy tagja a beszerzési társulásnak?
 • Milyen versenyjogi aggályok merülhetnek fel versenytársak esetében, olyan vállalatoknál, akik hasonló termékeket szereznek be?
 • Mi az, ami már üzleti titok? bizalmas információk kiadása
 • Meddig lehet ebbe elmenni? Mekkora volumenek, árak, egyéb feltételrendszerek?
 • Előnyök, hátrányok: mik származhatnak ebből?
 • Milyen adatokat és hogyan osztanak meg egymással?
 • Milyen mértékű és jellegű kockázatokat vállalnak be az egyes tagok a társuláson belül? Bizonyos dolgokról le kell mondani az áralku miatt?
 • Megkönnyítheti-e a folyamatokat humánerőforrás oldalról a beszerzési társulás? Megosztják egymással a tudást?

Előadó: Dominek Ákos, Központi Beszerzési Igazgató, GDF SUEZ Energy Hungary Holding Zrt.
és társelőadói felkérés folyamatban
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

15:30-15:45 Kávészünet

Az a kérdés, hogy szeretne-e belevágni, vagy sem egy beszerzési társulásba?

15:45-17:00 Eltérő profilú vállalatok - ahol nem versenytársak alkotják a társulást - ESETTANULMÁNY

 • Milyen jellegű beszerzési társulások jöhetnek létre nem versenytársak esetében? Inkább eseti alkalommal egyedi megállapodások jönnek létre?
 • Mennyire stratégiai, taktikai, átmeneti lehetőség? Mikor érdemes ezt használni?
 • Hogyan jutottak el odáig, hogy belevágjanak? méretéből adódóan
 • Hogyan fogtak hozzá? Hogyan történt az adott terület kiválasztása, amit megcéloztak? gyakorlati tapasztalat
 • Melyek a kapcsolódó területek vállalaton belül? vállalatvezetés, beszerzés, jog, projektmenedzsment
 • Milyen megtakarítások származhatnak ebből? előnyök, hátrányok
 • Hogy nézett ki a termék ára mielőtt bekapcsolódott a vállalat a beszerzési társulásba?
 • Milyen árváltozást tudott elérni utána, miután bekapcsolódott? az árváltozás bemutatása

17:00 A szeminárium zárása

 

Médiapartnerünk:

 

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. szeptember 07. 9:00
Rendezvény vége: 2017. szeptember 07. 17:00
Részvételi díj 169.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. július 14.

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 169,000.00
2 161,550.00
3 154,100.00
IIR Magyarország Kft. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00206-2012
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748

 

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.