IIR Magyarország

AgiCon    Fraud    Kártyapiac   Connected day   Beszerzés

Beszerzési társulások szeminárium

Bevezető

Egyre több vállalat gondolkodik azon, hogy milyen módon tudja költségeit minimalizálni, ezáltal a hatékonyságát növelni.

Amikor a „hagyományos beszerzési lehetőségek” kimerülnek és már nem lehet költségeket csökkenteni a meglévő „eszköztár” segítségével, akkor új lehetőségeket keresnek a szakemberek. Ilyen új megoldás a Beszerzési társulás, mely tőlünk nyugatabbra már sokkal elterjettebb társulási forma.

Hiszen, ha a regionális beszerzés (amennyiben adott vállalat csoport szinten tevékenykedik) tud előnyt kovácsolni a mértéből, volumenéből adódóan, miért ne tegye meg ugyanezt több, akár hasonló, akár eltérő profilú vállalat a beszerzési társulások által?

Rendezvényünkön sorra vesszük, hogy mi a beszerzési társulások létrejöttének célja?, Mennyiben készült fel a piac arra, hogy ezek a klaszterek megjelenjenek?, Kik hozzanak létre beszerzési társulást, hogy az valóban előnyös legyen? Hasonló, vagy eltérő profilú vállalatok? , illetve, hogy Milyen működő modellek vannak?

Mindemellett nagyon foglalkoztatja a piaci szereplőket, főként, akik csatlakozni kívánnak valamely beszerzési társuláshoz, hogy „Milyen versenyjogi kérdések merülhetnek fel a beszerzési társulások kapcsán?,Hogyan legyen ez leszabályozva GVH oldalról? Mit lehet, és mit nem? és mindez vállalati beszerzési oldalról miként valósul meg?: Milyen jogi keretek között lehet ezt vállalaton belül leszabályozni?

Továbbá rendezvényünkön bemutatásra kerül vállalati ESETTANULMÁNYOK által több megvalósult beszerzési társulás eltérő szektorbeli vállalattól hasonló, vagy eltérő profilú vállalat hazai példája alapján, ahol előadóink azokra a kérdésekre is választ adnak, hogy „Mekkora hozzáadott értéket nyújt a vállalatnak, hogy tagja a beszerzési társulásnak?,Milyen versenyjogi aggályok merülhetnek fel versenytársak esetében, olyan vállalatoknál, akik hasonló termékeket szereznek be?

„Milyen jellegű beszerzési társulások jöhetnek létre nem versenytársak esetében? Inkább eseti alkalommal egyedi megállapodások jönnek létre?

Többek között ezeket a megváltozott környezeti és gazdasági viszonyokat veszi sorra rendezvényünk vállalati ESETTANULMÁNYOK hatósági, hivatali, szolgáltatói előadások által választ keresve a felvetett kérdésekre.

A rendezvény főbb témái:

 • Beszerzési társulások létrejöttének célja
 • Beszerzési társulások gyakorlati jelentősége
 • A beszerzési társulások jogi keretei
 • Versenyjogi leszabályozás: versenyjogi iránymutatások
 • Vállalati beszerzési jogász a beszerzési társulásokról
 • Dawn raid-re való felkészülés a beszerzési társulások esetében
 • Megvalósult beszerzési társulások
 • Hasonló profilú vállalatok a beszerzési társulásban - ESETTANULMÁNY
 • Eltérő profilú vállalatok - ahol nem versenytársak alkotják a társulást - ESETTANULMÁNY

Kinek ajánljuk?

Rendezvényünk szólni kíván:

 • Cégvezetőkhöz, pénzügyi, gazdasági vezetőhöz
 • Lokális és regionális beszerzési vezetőkhöz, szakértőkhöz, főmunkatársakhoz, specialistákhoz
 • Purchasing, procurement, illetve sourcing managerekhez, osztályvezetőkhöz, szakemberekhez
 • Supply chain és logisztikai vezetőkhöz, igazgatókhoz
 • Beszerzési projektekben érintett szakemberekhez, bármilyen funkcionális területről
 • Stratégiai és üzletfejlesztési vezetőkhöz
 • Jogi vezetőhöz, versenyjogért felelős vállalati szakemberhez

Továbbá szívesen látjuk a beszerzési tanácsadókat, valamint a beszerzést támogató informatikai, vállalatirányítási rendszereket szállító tanácsadó és szolgáltató vállalatok képviselőit is.

Előadók

A szeminárium eddigi előadói:

 • dr. Dósa Marianna, Ügyvéd
 • Gulyás János, Tanácsadási üzletág vezető, Beszerzés.hu
 • Kemendy Nándor, Partner, ProcurCon Kft.
 • dr. Soós Andrea, Ügyvéd

Program

8:30 Regisztráció

8:50 Megnyitó az IIR részéről

9:00-10:00 Beszerzési társulások létrejöttének célja

 • Kik hozzanak létre beszerzési társulást, hogy az valóban előnyös legyen? Hasonló, vagy eltérő profilú vállalatok? csoportosítása a beszerzési társulásoknak
 • Kik a tagok, kik a szállítók és a kapcsolódó szervezetek?
 • Mennyiben készült fel a piac arra, hogy ezek a klaszterek megjelenjenek?
 • Milyen piaci reakciót vált ki a megjelenésük?
 • Milyen rendszereket hozzunk létre? Mi válik a társadalom hasznára?
 • Mennyiben célja a beszerzési társulások létrehozásának a jobb kondíciók, a jobb beszerzési feltételek elérése? költségcsökkentés vs volumen kérdése
 • Hogyan működik ez nyugaton? Miért jó?
 • Milyen kezdeményezések vannak Magyarországon?
 • Mit kellene tenni annak érdekében, hogy jobban elterjedjenek ezek?
 • Mely szektoroknál a legelterjettebb a beszerzési társulás? Építőipar, élelmiszer, elektronikában, bankszektor, agrár
 • Mennyire szektor, terület, vállalatméret, vagy az adott beszerzési termék, szolgáltatás specifikusságának függvénye, hogy hol hoznak létre beszerzési társulásokat?
 • Milyen összefüggésben van a tulajdonosi szerkezet, a tulajdonosi háttér és a finanszírozási háttér?

Előadó: Gulyás János, Tanácsadási üzletág vezető, Beszerzés.hu

10:00-10:30 Kávészünet

10:30-11:30 Beszerzési társulások gyakorlati jelentősége

 • Megtérülnek-e finanszírozás szempontjából ezek a beruházások?
 • Milyen működő modellek vannak? Lefedi-e az új belépő portfólióját a társulás profilja?
 • Milyen előnyökkel jár a beszerzési társulás létrehozása? költségcsökkentés
 • Mennyben járhatnak előnnyel a területileg, földrajzilag szerveződő beszerzési társulások? logisztikai költségek csökkentése
 • Milyen üzleti előnyök származhatnak a beszerzési társulásokban tevékenykedőnek és a beszállítóknak?
 • Melyek a működésükben rejlő kockázatok?
 • Milyen érdekek mentén kapcsolódnak ezek a beszerzési társulásokhoz?
 • Milyen igényeket támasztunk a beszállítókkal szemben?
 • Mennyiben tekinthetők beszerzési társulásnak működési szempontból
 • az SSC-k,
 • a franchise rendszerek,
 • a központosított közbeszerzés?

Előadó: Gulyás János, Tanácsadási üzletág vezető, Beszerzés.hu

11:30-13:00 A beszerzési társulások jogi keretei

Versenyjogi leszabályozás: versenyjogi iránymutatások

 • Mennyire lefedett ez jogilag? Mennyire transzparens?
 • Hogyan legyen ez leszabályozva versenyjogi oldalról? iránymutatás a szabályozásra vonatkozóan
 • Mit lehet, és mit nem? Mi az, ami engedélyezett, ami esetleg köztes, ami nem annyira szabályozott? versenyjogi részről
 • Milyen versenyjogi kérdések merülhetnek fel a beszerzési társulások kapcsán?
 • Nem súrolja-e az erőfölénnyel való visszaélés esetét?
 • Miben különbözik a kartellezéstől?

Előadó: dr. Soós Andrea, Ügyvéd

Vállalati beszerzési jogász a beszerzési társulásokról

 • Milyen jogi keretek között lehet ezt vállalaton belül leszabályozni?
 • Voltak-e ilyen jellegű (versenyjogi) problémáik adott projektben a megvalósitás során?
 • Hogyan tesznek a felek ajánlatot?
 • Hogyan mennek ki a piacra?
 • Ki írja ki az ajánlatkérést? Ki kéri az ajánlatot és utána ki szerződik?
 • Mennyiben viheti előre és fejlesztheti a piacot a beszerzési társulás?
 • Ugyanazok-e a feltételek a beszerzési társuláson belül, ha eltérő a százalékos arányuk a vállalatoknak társuláson belül? Milyen megoszlásban?

Előadó: dr. Soós Andrea, Ügyvéd

13:00-14:00 Ebédszünet

Egyidejű megfelelés több cégnél

14:00-14:30 Dawn raid-re való felkészülés a beszerzési társulások esetében

 • Dawn Raid jogi keretei.
 • Mit tehet és mit nem a GVH?
 • Felkészülés menete:
 • Jogászok és más munkatársak feladatai.
 • Belső oktatás és szabályzatok fontossága.
 • Külsős ügyvédek részvétele- ügyvédi titok ill. a védett ügyvédi kommunikáció jelenősége. Milyen körben érvényesíthető a védett ügyvédi kommunikáció?
 • Kik tehetnek nyilatkozatot? A nyilatkozattétel belső szabályozása.
 • Beszerzési társulások specialitásai dawn raid esetén.
 • Jogesetek.

Előadó: dr. Dósa Marianna, Ügyvéd

Megvalósult beszerzési társulások  

Folyamatos kockázatokat kell kezelni az üzleti életben

14:30-15:30 Hasonló profilú vállalatok a beszerzési társulásban - ESETTANULMÁNY

 • Miként kivitelezhető,
 • összekoordinálni az igényeket,
 • hogy ne ugorjon ki a beszerzési társulásból valamelyik tag? organizációs rész
 • Hogy lehet életben tartani? Egyszeri volt, vagy folyamatos?
 • Mekkora hozzáadott értéket nyújt a vállalatnak, hogy tagja a beszerzési társulásnak?
 • Milyen versenyjogi aggályok merülhetnek fel versenytársak esetében, olyan vállalatoknál, akik hasonló termékeket szereznek be?
 • Mi az, ami már üzleti titok? bizalmas információk kiadása
 • Meddig lehet ebbe elmenni? Mekkora volumenek, árak, egyéb feltételrendszerek?
 • Előnyök, hátrányok: mik származhatnak ebből?
 • Milyen adatokat és hogyan osztanak meg egymással?
 • Milyen mértékű és jellegű kockázatokat vállalnak be az egyes tagok a társuláson belül? Bizonyos dolgokról le kell mondani az áralku miatt?
 • Megkönnyítheti-e a folyamatokat humánerőforrás oldalról a beszerzési társulás? Megosztják egymással a tudást?

Előadó: Kemendy Nándor, Partner, ProcurCon Kft.

15:30-16:00 Kávészünet

Az a kérdés, hogy szeretne-e belevágni, vagy sem egy beszerzési társulásba?

16:00-17:00 Eltérő profilú vállalatok - ahol nem versenytársak alkotják a társulást - ESETTANULMÁNY

 • Milyen jellegű beszerzési társulások jöhetnek létre nem versenytársak esetében? Inkább eseti alkalommal egyedi megállapodások jönnek létre?
 • Mennyire stratégiai, taktikai, átmeneti lehetőség? Mikor érdemes ezt használni?
 • Hogyan jutottak el odáig, hogy belevágjanak? méretéből adódóan
 • Hogyan fogtak hozzá? Hogyan történt az adott terület kiválasztása, amit megcéloztak? gyakorlati tapasztalat
 • Melyek a kapcsolódó területek vállalaton belül? vállalatvezetés, beszerzés, jog, projektmenedzsment
 • Milyen megtakarítások származhatnak ebből? előnyök, hátrányok
 • Hogy nézett ki a termék ára mielőtt bekapcsolódott a vállalat a beszerzési társulásba?
 • Milyen árváltozást tudott elérni utána, miután bekapcsolódott? az árváltozás bemutatása

Előadó: Kemendy Nándor, Partner, ProcurCon Kft.

17:00 A szeminárium zárása

Médiapartnerünk:

 

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. szeptember 07. 9:00
Rendezvény vége: 2017. szeptember 07. 17:00
Részvételi díj 169.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. július 14.
Helyszín K+K Hotel Opera
We are no longer accepting registration for this event

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 169,000.00
2 161,550.00
3 154,100.00

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.