IIR Magyarország

Siker kulcsa a HR munkájábab    Fraud    Kártyapiac   Reziliencia   TEHETSÉGEK VEZETÉSE ÉS MOTIVÁLÁSA

Hatékony belső kommunikáció a NEM szolgáltató szektorban

Bevezető

A kommunikációs szakemberek a NEM szolgáltató szektorbeli vállalatoknál számos tájékoztatási-informálási nehézséggel szembesülnek. Csak néhány ezek közül:

 • Mennyiben más kommunikációt szükséges alkalmazni, amikor nagyarányú a fizikai dolgozók száma?
 • Hogyan mérhetőfel, hogy a munkavállaló mit ért meg, hogy ez ne legyen bántó?
 • Milyen nyelvezetű kommunikációs üzenettel kell megszólítani az iskolázottabb, és a kevésbé iskolázott dolgozókat?
 • Hogyan szükséges kommunikálni fehér és kékgalléros munkavállalók esetében?
 • Újszerű kommunikációs megoldások

Mindezek ismerete kiemelkedően fontos ahhoz, hogy eljusson az információ az informatikushoz, az adminisztrátorhoz és a gyártósoron dolgozóhoz egyaránt. Ennek gyakorlati megvalósításban nyújt segítséget szemináriumunk, mely összegyűjti és megválaszolja ezeket a kérdéseket.

Előadók

A szeminárium előadói között már biztosan találkozhat az alábbi szakemberekkel:

 • Bors Kata , vállalati kapcsolatok és kommunikációs vezető, HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt.
 • Eszlári-Kovács Dóra, kommunikációs specialista, DENSO Magyarország Kft.
 • Földes-Varga Gabriella, kommunikációs és marketingvezető, Bonafarm Zrt.
 • Mezriczky László, ügyvezető, Ispiro Consulting
 • Nagy Ákos, PR Igazgató, VM.komm Kommunikációs Iroda
 • Dr. Németh Tamás PhD, főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem
 • Siket Lóránt, communication consultant, LEGO Hungary
 • Török Szabolcs, kommunikációs vezető, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

1.nap

8:30 Regisztráció

8:50 Megnyitó az IIR részéről

A belső kommunikáció helye a vállalati működésben

9:00-10.15 A belső kommunikáció megosztása vállalaton belül: HR, PR, kommunikáció

 • A belső kommunikáció struktúrája egy globális vállalat helyi gyártó cégénél;
 • Milyen elvek és célok mentén működik a belső kommunikáció? Mennyire stratégiai kérdés?
 • Ki és hogyan kommunikál az egész céget érintő vállalati kérdésekben?
 • Melyik terület tájékoztat a termeléshez kapcsolódó döntésről?
 • Miként fejleszthető az osztályok közötti információközlés, áramoltatás?
 • Hogyan lehet hatékonyan elérni a termelésben dolgozókat?
 • Vállalati kultúra-építés belső kommunikációs eszközökkel.

Előadó: Siket Lóránt, communication consultant, LEGO Hungary

10:15-10:45 Kávészünet

A belső kommunikáció nehézségei a termelési szektorban

10:45-12:15 Identitás, anyagi tényezők, eltérő földrajzi hely, eltérő profilok

 • Milyen tényezők nehezítik a belső kommunikációt egy gyártó cég esetében?
 • Mennyiben akadályozza az anyagi tényező a belső kommunikáció hatékonyságát?
 • Milyen módon győzhető meg a felső vezetés arról, hogy költségmegtakarításnál ne a belső kommunikációra használható összegeket „nyírbálja meg”?
 • Korlátozott anyagi erőforrások esetén hogyan valósítható meg és fejleszthető a belső kommunikáció?
 • Mennyiben növeli a technikai háttér biztosítása az információ átadásának hatékonyságát? Hogyan egészíthetők ki a hagyományos kommunikációs csatornák a modern eszközökkel?
 • Hogyan érhető el, hogy ne érezze magát mellőzve a dolgozó földrajzilag és szociológiailag sem?
 • Hogyan valósítható meg a munkatársak által igényelt személyes kommunikáció gyártó környezetben?
 • Miként valósítható meg az egyes osztályok, termelési részlegek közötti hatékony információ áramoltatás, ha nagy alapterületen helyezkedik el a cég?

Előadó: Eszlári- Kovács Dóra, kommunikációs specialista, DENSO Gyártó Magyarország Kft.

12:15-13:15 Ebédszünet

Kommunikációs eszközök hatékonyságának növelése

13:15-14:45 Az információ-átadás eszközei: hogyan lehet a jelenlegi eszközöket (tovább)fejleszteni?

 • Hogyan lehet a jelenlegi kommunikációs eszközöket úgy továbbfejleszteni, hogy jobban kihasználhatóak legyenek a belső kommunikáció céljaira?
 • Mennyiben tenné eredményessé a belső kommunikációt a vezetői fórumok gyakoriságának növelése?
 • Növeli-e a hatékonyságot, ha egy személy felel a vállalaton belüli információ-továbbításért?
 • Milyen meglévő, eredményes, de nem elterjedt kommunikációs eszközök használhatóak a fizikai dolgozók informálásakor?
 • Miért meghatározó még mindig az írásbeli – nyomtatott és a személyes tájékoztatás a fizikai dolgozók körében?
 • Mennyiben járul hozzá a belső kommunikáció sikeréhez, ha az információ-közlő eszközök vizuálisan figyelemfelkeltőek?
 • Hatékonyabbá teszi-e a kommunikációt, ha az idegen nyelvű cikkeket a dolgozók anyanyelvén kommunikáljuk feléjük?
 • Milyen mértékben szükséges kombinálni a rendelkezésre álló kommunikációs eszközöket?

Előadó: Bors Kata, vállalati kapcsolatok és kommunikációs vezető, HEINEKEN Hungária Sörgyárak Zrt.

14:45-15:15 Kávészünet

15:15-16:45 Milyen újszerű kommunikációs megoldások léteznek a meglévőkön kívül, hogy minél hatékonyabb legyen a belső kommunikáció?

 • Milyen egyéb csatornák, eszközök használhatóak a belső kommunikációban, amiket rendszeresen lehet alkalmazni? (nem plakát és faliújság)
 • Mennyiben segíti a belső kommunikáció munkáját a „Social Media” használata? Szükséges-e a kommunikációs szakembereknek „figyelnie” ezekre a közösségi portálokra?
 • Mennyiben befolyásoló tényező az informális tájékoztatás a dolgozók körében?
 • Milyen tapasztalati példa van a kommunikációs folyamatban arra, hogy:
 • a szakember megvizsgálja a kommunikációs igényeket,
 • ráépíti a csatornarendszereket,
 • üzenetet fogalmaz meg,
 • vissza is tudja mérni ennek hatékonyságát?

Előadó: Nagy Ákos, PR Igazgató, VM.komm Kommunikációs Iroda

16:45 A szeminárium első napjának zárása

2.nap

8:30 Regisztráció

A kommunikációs üzenet „milyensége”

9:00-10:15 Hogyan szükséges kommunikálni fehér és kékgalléros munkavállalók esetében?

 • Hogyan mérhető fel, hogy a munkavállaló mit ért meg, hogy ez ne legyen bántó?
 • Mennyire eszköz jellegű probléma a nem számítógép előtt dolgozó munkatársak informálása?
 • Mennyiben más a kommunikáció, amikor nagyarányú a fizikai alkalmazottak száma?
 • Milyen nyelvezetű kommunikációs üzenettel kell megszólítani az iskolázottabb, és a kevésbé iskolázott dolgozót? - a fizikai és diplomás munkavállalók „kontrasztja”
 • Hogyan szükséges megváltoztatni a központi kommunikációt az „üzenet milyensége” szempontjából, hogy eljusson az információ az informatikushoz, az adminisztrátorhoz, a gyártósoron dolgozóhoz is?
 • Milyen szinten szükséges kommunikálni: személyre, adott csoportra szabottan kell az üzeneteket megfogalmazni, vagy egységesen, hogy mindenki ugyanazokhoz az információkhoz jusson hozzá?

Előadó: Földes-Varga Gabriella, PR és kommunikációs specialista, Bonafarm Zrt.

10:15-10:40 Kávészünet

10.40 – 12.20 Államai vállalat helyzete a kommunikációban

 •  Állami Autópályakezelőből (ÁAK) Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt-vé (NÚSZ) válás: több ezer fős szervezet drasztikus létszámcsökkenése – új vállalat a régi alapokon
 • nincs mindenki a központban – a több telephelyes működés kommunikációs kihívásai
 • belső kommunikáció a vállalati kultúra építésének szolgálatában
 • a social media platformok adta lehetőségek kihasználása
 • ha nincs elég hír, akkor miről kommunikálunk a kollégák felé?
Előadó: Török Szabolcs, kommunikációs vezető, Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.

12:20-13:20 Ebédszünet

„Együtt teremtünk értéket!”

13:20-14:30 HR-kommunikációs stratégia – avagy a HR az új marketing?

 • A vállalatok lényege az értékteremtés, amely hatékony együttműködést feltételez
 • Ehhez a legjobbakat kell megtalálnunk a piacon, és meg is kell tartanunk őket
 • Ez azonban nem megy úgy, ahogyan eddig: új körülmények új megközelítéseket igényelnek
 • A HR így válik üzletileg kritikus tényezővé, a megkülönböztetés elemévé
 • Vagyis a HR lehet az új marketing

Előadó: Mezriczky László, ügyvezető, Ispiro Consulting

14:30-15:00 Kávészünet

Középvezető, mint belső kommunikátor

15:00-16:20 Hol akad el és torzul az információ?

 • Milyen kihívásokat rejt a belső kommunikáció egy termelő nagyvállalatnál?
 • Mi az oka annak, hogy megreked az információ bizonyos szinteken: nem jut tovább vagy nem a megfelelő módon?
 • Mit és mennyit adnak tovább a beosztottjaiknak a középvezetők?
 • Mennyire torzul az információ? (átadják-e és ugyanazt mondja-e, testbeszéd)
 • Milyen kommunikációs csatornákkal/eszközökkel növelhető a belső kommunikáció hatékonysága?
 • Hogyan növelhető a vezetők információellátottsága és fejleszthetők az információátadáshoz szükséges képességeik?
 • Miként növelhető a középvezetők motivációja, hogy továbbadják az információt a dolgozók felé?
 • Miért szükséges, hogy a vezető úgy informálja a beosztottját, hogy a dolgozó ne csak felületesen (bizonyos szinten) tudja, hogy „mit miért csinál”?

Előadó: Dr. Németh Tamás PhD, főiskolai docens, Budapesti Gazdasági Egyetem

16:20 A szeminárium zárása

 

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. szeptember 12. 9:00
Rendezvény vége: 2017. szeptember 13. 17:00
Részvételi díj 249.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. július 28.
Helyszín K+K Hotel Opera
We are no longer accepting registration for this event

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 249,000.00
2 236,550.00
3 226,550.00

Miért válasszon minket?

 • Rólunk mondták - Készségfejlesztő tréningek

„Sok hasznos dolog hangzott el, és a tapasztalatcsere segíteni fog a jövőben.” (Szabó Éva, OCM vezető, GDF Suez Energia M.O. Zrt.)

„Életszerű, gyakorlatias, használható információkat kaptam.” (Szabó Barnáné, oktatói csoportvezető, Spar Magyarország Kereskedelmi Zrt.)

„Szakmailag hasznos volt, színes, érdekes, jó, profi trénerek, kellemes társaság!” (Sztrikinácz Erika, menedzser asszisztens, Syngenta)

„Rendkívül gyakorlatias, lényegre törő, a munkám során  (de a magánéletben is) nagyon jól tudom majd alkalmazni.” (Markócs Ágnes, HR vezető, Nestlé Hungária Kft. Büki Gyár)

„Egyszerre kaptam egy jól használható eszközt, és vettem részt önismereti tréningen. Sok AHA élményem volt. (Juhász Ágnes, vezető elemző, Keler Zrt.)

„Számomra hiteles, hasznos, alkalmazható, jól vezetett, személyes volt.” (Szügyi György, elnök-vezérigazgató, EUROMENEDZSER Tanácsadó és Képzési Központ Kft.)

’A tréning nagyon gyakorlatias volt életszerű helyzetekkel állt elő és külön örömömre szolgált, hogy angol anyanyelvi előadó tartotta, akinek személyisége is dícséretre méltó.” (Suhajda Sándor, értékesítési és marketing vezető, INNO-COMP Kft.)

„Saját élmény megszerzésének lehetősége profi visszacsatolással.” (Székelyné Szendrei Rózsa, ügyvezető igazgató, Tréning Centrum Magyaország)

„Tudatosan tudom befolyásolni azokat, akik tudatosan akarnak befolyásolni!” (Schmidt Sebestyén, üzemeltetési munkatárs, Commerzbank Zrt.)

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.