IIR Magyarország

Siker kulcsa a HR munkájábab    Fraud    Kártyapiac   Reziliencia   TEHETSÉGEK VEZETÉSE ÉS MOTIVÁLÁSA

Új Pénzmosás elleni törvény kihívásai

Bevezető

Idén június 26-án lépett hatályba az Új Pénzmosás elleni törvény, amely több ponton módosítja az eddigi szabályozást. A legnagyobb változást a kockázatalapú megközelítés eredményezi, amely teljes mértékben átalakítja a hitelintézetek számára az eddigi eljárásrendet.

Másik nagyobb változtatás a törvény kapcsán, hogy ezentúl a hazai közszereplőket is nyilatkoztatni szükséges, melynek megfelelően más kockázati besorolásúak lesznek ezen személyek.
Kérdés viszont, hogy vajon hol, milyen adatbázisban tudják leellenőrizni majd a piaci szereplők, hogy valóban kiemelt közszereplő-e az adott személy, aki számlát kíván nyitni?

Továbbá változik a tényleges tulajdonosi adatkör, ami az azonosítást nehezítheti meg, hiszen így nem egyértelműen lehet majd beazonosítani a személyeket.

Mindemellett jelenleg kialakítás alatt áll a tényleges tulajdonosi adatbázis, amely kormányzati koordinálást igényel majd, de jelenleg még nem látjuk, hogy ki fogja kezelni és működtetni ezt az adatbázist és ki felel majd a feltöltött adatok helyességéért?

Szintén az Új Pmt. részéről várjuk az online számlanyitás és az okmánymásolás kérdésének rendezését, amely elég sok nyitott kérdésre adna választ, melyek már régóta foglalkoztatja a szakmabelieket.

Mindezek a változások számos kérdést vetnek fel ellenőrzési, felügyeleti, valamint adatvédelmi oldalról, az eddigi eljárásrendet, belső szabályzatot is újra kell gondolniuk a piaci szereplőknek valamint az IT rendszereket is fejleszteni szükséges ennek megfelelően a tényleges tulajdonosi adatkör-változás és hazai közszereplők nyilvántartása miatt, hiszen ezek a megoldások, rendszerek támogatják majd a napi munkát.

Többek között ezeket a megváltozott társadalmi és gazdasági viszonyokat veszi sorra rendezvényünk jogalkotói – NGM, hatósági – NAIH, hivatali - NAV, egyéb szakmai szervezetek – Magyar Bankszövetség, TEK, szolgáltatói előadások és vállalati ESETTANULMÁNYOK által választ keresve a felvetett kérdésekre.

Résztvevőink írták…

„Megismertük más bankok kételyeit, kérdéseit. Közelítettük az álláspontokat. Kérdéseket tolmácsolhattunk az NG/ NAV felé.” (Nacsa Mariann, projektvezető, ING Bank N.V. Hungary Branch)

„Komplex tematikát vázolt fel. Aktuális kérdésekben felkészült. Nyitott volt a felmerülő megoldások megoldására is.” (Kanzler Edit, üzletkötő BSZ, MKB Bank Zrt.)

„Új információk a banki szabályozási környezet várható változásairól.” – dr. Jandrasics Eszter, jogtanácsos, Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

„A szakma, a tanácsadók és a kormányzat őszintén és részletesen nyilatkozott a témáról –ezt a 3 nézőpontot máshogy nehezen lehetett volna így helyesen megismerni.” – Pálszabó Tibor, partner, Ernst & Young Tanácsadó Kft.

„Informáltabb lettem, szakemberekkel találkoztam.” - Kiss Marianna, banki kapcsolatok igazgató, CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Főbb témák

A rendezvény főbb témái:

 • Kockázat alapú megközelítés az Új Pmt.-ben: NGM tájékoztatása
 • Gyanús esetek felismerése és tranzakció monitoring
 • Tényleges tulajdonosi nyilatkozatok - változások a kötelező adatok körében
 • Tényleges tulajdonosi adatbázis kezelése és üzemeltetése
 • PEP-ek: kiemelt politikai közszereplők: magyar közszereplők nyilatkoztatása
 • Célzott pénzügyi szankciók az új Kit.: NAV PEI
 • Pénzmosás miatti bűnügyek ügyészi gyakorlata: Legfőbb Ügyészség
 • Online számlanyitások és az okmánymásolások rendezése: NGM és NAIH

Előadók

Eddigi előadóink:

  • Bácsfalvi András, Igazgató Compliance Igazgatóság, MKB Bank Zrt., a Magyar Bankszövetség Pénzmosás elleni munkacsoportjának elnöke
  • Garami Katalin, Compliance product specialist, Bisnode Magyarország
  • dr. Hackspacher Andrea, Főosztályvezető-helyettes Adatvédelmi Főosztály, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • Kovács Gábor, AML és Compliance szakértő
  • dr. Péceli Ádám, Ügyész Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztálya, Legfőbb Ügyészség
  • Simonka Gábor, Főosztályvezető Pénzmosás Elleni Információs Iroda, Nemzeti Adó -és Vámhivatal
  • Tárnoki-Zách Péter, Főosztályvezető Európai Uniós és Nemzetközi Pénzügyi Főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium

Kinek ajánljuk?

Rendezvényünk szólni kíván

Hazai közép- és nagyvállalatok, valamint pénzügyi szektor

 • Pénzmosási területért felelős vezetőihez
 • Compliance officereihez, vezetőihez
 • Compliance szakembereihez,
 • Jogi vezetőihez, jogtanácsosaihoz
 • Jogi tanácsadóihoz, jogi szakértőihöz
 • Operatív vezetőihöz, ügyvezető igazgatókhoz
 • Fraud/anti fraud menedzsereihez, csalásmegelőzési vezetőihez, szakembereihez,
 • Bankbiztonsági területek vezetőihez és munkatársaihoz,
 • Információbiztonsági vezetőihez,
 • IT biztonsági szakembereihez,
 • Kockázatkezelési vezetőihez, szakembereihez

Program

8:30 Regisztráció
8:50 Megnyitó az IIR részéről

A folyamatot, a szabályozást újra kell gondolni

9:00-9:50 Kockázat alapú megközelítés az Új Pmt. alapján

 • Mit értünk pontosan azalatt, hogy a kockázatalapú megközelítés alapján az ügyfélátvilágítás új alapokra helyeződik, és nagyobb szabadságot nyújt majd?
 • Milyen változást hoz ez a módszertan a korábbiakhoz képest?
 • Miként kivitelezhető a kockázatalapú megközelítés az ügyfélazonosítási folyamatban és az üzleti kapcsolat fennállása alatt a monitoring során?
 • Milyen módon építse be a hitelintézet belső szabályzatába a saját maga által készített intézményi kockázati módszertant, kockázati áttekintést, besorolást?
 • Milyen szabályokat kell megtenni?  Milyen indikátorokat kell beépíteni a kockázatok azonosításához?
 • Milyen kockázati tényezőket kell figyelembe venni? Hogyan fog érvényesülni ez az ügyfélnyilatkoztatásnál és a kockázati felmérésnél?
 • Hogyan lehet azt meghatározni, hogy mekkora kockázatot jelentenek az egyes szempontok? ügyfél, termék, tevékenység, országkockázat, ágazati kockázatok
 • Mennyi ideje lesz erre a bankoknak megfelelni?
 • Milyen lépésekkel és hogyan fogadtatták, vagy fogják elfogadtatni a vállalati felső vezetéssel ennek IT fejlesztési beruházási igényét? változik a kockázati mátrix

Előadó: Tárnoki-Zách Péter, Főosztályvezető Európai Uniós és Nemzetközi Pénzügyi Főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium

9:50-10:40 Gyanús esetek felismerése és tranzakció monitoring

Előadó: Kovács Gábor, AML és Compliance szakértő

Az előadás az előadó által kialakításra kerül.

10:40-11:10 Kávészünet

11:10-12:15 Tényleges tulajdonosi nyilatkozatok és változások a kötelező adatok körében

 • Lesz-e változás a tényleges tulajdonos definíciójában?
 • Mennyire indokolt új nyilatkozatot kialakítani a tényleges tulajdonosi adatkör változása miatt?
 • Milyen adatkört és adattartalmat érint a rögzítendő adatok változása?
 • Hogyan lehet egyértelműen azonosítani az ügyfelet, ha a kötelező adatok köréből ki akarják venni az anyja neve és a lakcím adatokat? magánszemélyek azonosításának kérdése
 • Mennyibe befolyásolja ez a belső folyamatokat, belső szabályzatot, rendszereket?
 • Mennyi idő áll a hitelintézetek rendelkezésére visszamenőlegesen az adatokat beszerzésére?
 • Milyen határidővel szükséges elektronikusan is hozzáférhetővé tenni a tényleges tulajdonosi nyilatkozatokat, azonosítási adatlapot, ügyféladatokat?
 • Mikorra várható az adatbázis „felállítása”? Mekkora fejlesztést igényel?
 • Hogyan fog megvalósulni a tényleges tulajdonosi adatbázis?
 • Hogyan kell használni a tényleges tulajdonosi adatbázist? Meg lehet találni majd az adatokat?
 • Milyen feltételekkel fogja az üzemeltető az adatokat tárolni? adatvédelem

Előadók:
dr. Hackspacher Andrea, Főosztályvezető-helyettes  Adatvédelmi Főosztály, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Tárnoki-Zách Péter, Főosztályvezető Európai Uniós és Nemzetközi Pénzügyi Főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium

12:15-12:50 Az ördög a részletekben rejlik igazán…

 • nemzetközi kitekintés
 • megfelelési gyakorlatok
 • esettanulmányok

Előadó: Garami Katalin, Compliance Product Specialist, Bisnode Magyarország

12:50-13:50 Ebédszünet

Most már a hazai közszereplőket is nyilatkoztatni kell!

13:50-14:35 PEP-ek: kiemelt politikai közszereplők: magyar közszereplők nyilatkoztatása

 • Mik az elvárások a (ki)szűréssel kapcsolatban a magyar PEP-eknél?
 • Kell-e nyilatkoztatni minden esetben, vagy elég utánanézni egy adatbázisban? A nyilatkoztatás után is le kell kérdezni az adatbázisból?
 • Mi az, ami elfogadott lesz az utánanézés kapcsán?
 • Milyen adatbázist fogad el az MNB ellenőrzésnél?
 • Milyen fokozott átvilágítást von maga után, amennyiben valaki hazai közszereplőnek minősül?
 • Lesz-e központi adatbázis erre is?
 • A meglévő ügyfélállományt is akarják-e nyilatkoztatni? Át kell vizsgálni az egész állományt, a teljes meglévő ügyfélkört visszamenőlegesen?
 • Milyen átmeneti időszakkal számolhatnak a piaci szereplők?
 • Milyen eljárásrendet kell alkalmazni, ha adott személy úgy nyilatkozik, hogy politikai közszereplő? mögé kell tenni egy informatikai rendszert
 • Ha azt mondja, hogy nem közszereplő, akkor is át kell világítani, vizsgálni?
 • Mi történik akkor, ha valakit nem azonosítanak kiemelt politikai közszereplőnek, pedig az?
 • Hogyan tudunk információt szerezni a hozzátartozóira vonatkozóan? folyamat szinten: ha bejön, mit kérünk be tőle?
 • Melyek az egyes ágazati hatóságok, felügyeletek, akik ellenőrizni, vizsgálódni fognak?

Előadó: Bácsfalvi András, Igazgató Compliance Igazgatóság, MKB Bank Zrt., a Magyar Bankszövetség Pénzmosás elleni munkacsoportjának elnöke

14:35-15:15 Célzott pénzügyi szankciók az új Kit.

 • A korlátozó intézkedések rendszere
 • A célzott pénzügyi szankciók nemzetközi, európai és nemzeti szintje
 • Célzott pénzügyi szankciók a terrorizmus ellen
 • A Moneyval kritikai megállapításai
 • Milyen változásokat hoznak az új Kit. rendelkezései?

Előadó: Simonka Gábor, Főosztályvezető Pénzmosás Elleni Információs Iroda, Nemzeti Adó -és Vámhivatal

15:15-15:55 Pénzmosás miatti bűnügyek ügyészi gyakorlata

 • A főosztály létrehozása, feladata és hatásköre
 • Pénzmosás miatti ügyek tipológiája (jellemző elköltési módszerek és technikák)
 • Vagyon visszaszerzési aspektusok
 • Pénzmosási indikátorok
 • Nemzetközi ügyintézési tapasztalatok

Előadó: dr. Péceli Ádám, Ügyész, Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztálya, Legfőbb Ügyészség

15:55-16:15 Kávészünet

16:15-17:00 Online számlanyitások és az okmánymásolások rendezése: NGM és NAIH

 • Mekkora ügyféligény van az online számlanyitás ösztönzése mögött?
 • Milyen feltételekkel fog megvalósulni az online számlanyitás a Pmt. alapján?
 • Hogyan lehet a szükséges azonosítást megtenni, ha online nyitja a számlát az ügyfél?
 • Hogyan lehet technikailag megoldani?
 • Milyen módon fogja rendezni a Pmt. az okmánymásolás kérdését? NAIH adatvédelmi oldal
 • Pmt vs Info törvény. Melyik a fontosabb? NGM és NAIH

Előadók:
dr. Hackspacher Andrea, főosztályvezető-helyettes  Adatvédelmi Főosztály, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Tárnoki-Zách Péter, Főosztályvezető Európai Uniós és Nemzetközi Pénzügyi Főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

17:00 A rendezvény zárása

Együttműködő partnerünk:

Bisnode

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. június 29. 9:00
Rendezvény vége: 2017. június 29. 17:00
Részvételi díj 169.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. május 12.
Speciális ár A szaknappal párhuzamosan, egy helyszínen, azonos időben kerül megrendezésre a Pénzintézeti Fraud rendezvényünk. Regisztráljanak egyszerre a visszaélésekért felelős kollégával, és 10%-10% kedvezményt biztosítunk!
Helyszín Mercure Budapest City Center
We are no longer accepting registration for this event

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 169,000.00
2 161,550.00
3 154,100.00

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.