IIR Magyarország

AgiCon    Fraud    Kártyapiac   Connected day   Beszerzés

Pénzmosás változások az Új Pmt. alapján

Bevezető

Tavaly június 26-án hatályba lépett a Pénzmosás elleni törvény.

A törvényhez kapcsolódóan több jogalkotói és felügyeleti rendelet jelent meg azóta, mely segíti a piaci szereplőket abban, hogy megfelelhessenek az elvárásoknak.

A rendezvényen bemutatásra kerül a négy pillér és az ezek közötti kapcsolódások, összefüggések fontossága (Törvény, NGM rendelet, Felügyeleti útmutatók, Szolgáltatói belső szabályzatok),az új törvénnyel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok jogalkotói oldalról, kiemelve azokat a gyakori kérdéseket, melyek a legtöbbször felmerülnek a piaci szereplők részéről.

Mindemellett szaknapunkon foglalkozunk a februárban megjelenő Magyar Nemzeti Kockázatértékelés kiemelkedő sarkalatos pontjaival, ennek kapcsán a minisztérium előadása nyújt segítséget abban, hogy a piaci szereplők a megjelenést követően 45 nappal elkészíthessék saját vállalati kockázatértékelésüket.

Továbbá rendezvényünkön megválaszolásra kerülnek a kiemelt politikai közszereplők szűrése kapcsán felmerülő kérdések, többek között az, hogy Ki számít PEP-nek?”,„Milyen módon lehet meggyőződni a közeli hozzátartozónál arról, hogy az adott személy PEP, vagy nem PEP?” és az is, hogy jelenleg „Milyen hatósági megkeresések vannak?”

Továbbra is várják a piaci szereplők a tényleges tulajdonosi azonosítást segítő tényleges tulajdonos adatbázis létrejöttét, működésének részleteit. Az eddigi vállalati tapasztalatok segítséget eligazodni más vállalatok pénzmosásért felelős szakembereinek az azonosítás és ellenőrzés kérdéseiben, eleget téve az adatvédelmi előírásoknak, így megfelelve a jogalkotó és a NAIH elvárásainak is.

Többek között ezeket a megváltozott társadalmi és gazdasági viszonyokat veszi sorra rendezvényünk jogalkotói – NGM,hatósági – NAIH, hivatali - NAV, egyéb szakmai szervezetek – Magyar Bankszövetség, Fővárosi Főügyészség, tanácsadói előadások és vállalati ESETTANULMÁNYOK által választ keresve a felvetett kérdésekre.

Résztvevőink írták…

„Megismertük más bankok kételyeit, kérdéseit. Közelítettük az álláspontokat. Kérdéseket tolmácsolhattunk az NGM/ NAV felé.” (Nacsa Mariann, projektvezető, ING Bank N.V. Hungary Branch)

„Komplex tematikát vázolt fel. Aktuális kérdésekben felkészült. Nyitott volt a felmerülő megoldások megoldására is.” (Kanzler Edit, üzletkötő BSZ, MKB Bank Zrt.)

„Új információk a banki szabályozási környezet várható változásairól.” – dr. Jandrasics Eszter, jogtanácsos, Magyar Fejlesztési Bank Zrt.

„A szakma, a tanácsadók és a kormányzat őszintén és részletesen nyilatkozott a témáról –ezt a 3 nézőpontot máshogy nehezen lehetett volna így helyesen megismerni.” – Pálszabó Tibor, partner, Ernst & Young Tanácsadó Kft.

„Informáltabb lettem, szakemberekkel találkoztam.” - Kiss Marianna, banki kapcsolatok igazgató, CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Előadók

Szaknapunk eddigi előadói:

 • Gáborjáni-Szabó Ákos, IT ügyvezető igazgató, Gránit Bank Zrt.
 • dr. Péceli Ádám, Ügyész, Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztálya, Legfőbb Ügyészség
 • dr. Takács Éva, Compliance vezető, UniCredit Bank Hungary Zrt.
 • Tárnoki-Zách Péter, Főosztályvezető Európai Uniós és Nemzetközi Pénzügyi Főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium
 • Vass Ádám, Comliance munkatárs, Pénzmosás- és csalásmegelőzési osztály, Compliance Igazgatóság, MKB Bank Zrt.

Fókuszban

Fókusztémáink:

 • Az új törvénnyel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok jogalkotói oldalról
 • Okmánymásolás és adatvédelmi kérdések
 • Kockázat alapú megközelítés: Magyar Nemzeti Kockázatértékelés
 • Vállalati kockázatértékelés az Új Pmt. alapján
 • A kiemelt közszereplők szűrése - PEP-ek definiálása
 • Tényleges tulajdonosi nyilatkozatok és az adatbázishoz kapcsolódó kérdések
 • Online azonosítás tapasztalatai
 • A pénzmosás elleni bejelentések hasznosulása büntetőeljárási oldalról
 • Új Büntetőeljárási Törvény és a Pmt.
 • Tranzakciók folyamatos monitoringja és az Ügyészség gyakorlata

Kinek ajánljuk?

Rendezvényünk szólni kíván

Hazai közép- és nagyvállalatok, valamint pénzügyi szektor

 • Pénzmosási területért felelős vezetőihez
 • Compliance officereihez, vezetőihez
 • Compliance szakembereihez,
 • Jogi vezetőihez, jogtanácsosaihoz
 • Jogi tanácsadóihoz, jogi szakértőihöz
 • Operatív vezetőihöz, ügyvezető igazgatókhoz
 • Fraud/anti fraud menedzsereihez, csalásmegelőzési vezetőihez, szakembereihez,
 • Bankbiztonsági területek vezetőihez és munkatársaihoz,
 • Információbiztonsági vezetőihez,
 • IT biztonsági szakembereihez,
 • Kockázatkezelési vezetőihez, szakembereihez

Program

8:30 Regisztráció

8:50 Megnyitó az IIR részéről

Új Büntetőeljárási Törvény és a Pmt.

9:00-10:00 Tranzakciók folyamatos monitoringja és az Ügyészség gyakorlata

 • Az ÚJ Büntetőeljárási törvény koncepcionális változásai
 • Milyen változásokat hoz a július 1-jén hatályba lépő Új Büntetőeljárási törvény?
 • Mit jelent pontosan a „fizetési műveletek (leplezett) megfigyelése”? fizetési monitoring
 • Mennyiben változtat ez az eddigi eljárásrenden? ennek szabályozása
 • A teljes folyamat bemutatása
 • Milyen feladatuk lesz
 • a folyamatban,
 • a nyomozást megelőző eljárás: akár 6-9 hónapjában, az előkészítő eljárásban,
 • a végrehajtásban a bankoknak?
 • Miként látják ezt a hitelintézetek? banktitok és ügyféltitok védelme
 • Milyen banktechnikai, Informatikai fejlesztések kellenek?

A pénzmosáshoz kapcsolódó eddigi eljárásrend

 • Jellemző elkövetési technikák, módszertan
 • Mennyi pénzmosás gyanús üggyel foglalkoztak éves szinten az elmúlt 3 évben?
 • Ebből mennyivel kezdtek el vizsgálódni? Hány vádiratot nyújtottak be? számbeli változások
 • Gyakorlati tapasztalatok kommunikálása

Előadó: dr. Péceli Ádám, Ügyész, Terrorizmus, Pénzmosás és Katonai Ügyek Főosztálya, Legfőbb Ügyészség

Kis színesek az Új Pmt. alkalmazásában: gyakran ismételt kérdések

10:00-10:45 Az új törvénnyel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok jogalkotói és hivatali oldalról

 • Új Pmt. hozott-e bármilyen változást? NGM
 • Mik a gyakorlati tapasztalatok? Milyen kihívásokat jelent a piaci szereplőknek a napi munkájuk során?
 • Melyek voltak a legfontosabb változások?
 • Mi okoz nehézséget? Mi az, ami még pontosításra szorul(na)?
 • Várhatóak-e módosítások? a szabályozásról, ezek változásairól: NGM
 • Moneywall vizsgálat: februári jelentés
 • Miért nem lehet limitet szabni a készpénzfelvételre, készpénzbetételre? Pl.: Belgium: 15.000. Euros határ
 • Milyen intézkedések várhatóak a jelentés kapcsán?
 • Mit lehet tudni az V. direktíváról? Milyen mértékben vesznek részt ennek kialakításában? Mikorra lesz kész?
 • Kapcsolódó szolgáltatások, ingatlanhoz kapcsolódó ügyletek és ezek következményei: a régi és az Új Pmt. különbségei

Okmánymásolás: adatvédelmi kérdések

 • Törvényi felhatalmazás az okmánymásolásra, az adatok rögzítésére és tárolására – egyeztetés a NAIH-kal
 • Az okmánymásoláshoz kapcsolódó kérdések és válaszok (másolni, vagy nem?, fényképpel, vagy anélkül?)
 • A NAIH gyakorlata
 • Az okmánymásolást is pótolni kell?

Előadók:

Tárnoki-Zách Péter, Főosztályvezető Európai Uniós és Nemzetközi Pénzügyi Főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium

és további felkérés folyamatban

Az előadás az előadók által módosításra kerül.

10:45-11:15 Kávészünet

11:15-11:50 Az ördög a részletekben rejlik, és nem is alszik - avagy a törvénnyel kapcsolatos piaci tapasztalatok szolgáltatói oldalról

 • tevékenység szerint hány céget érintenek Magyarországon az új kötelezettségek, akik talán nem is tudnak róla
 • hány magyar cégnek van külföldi tulajdonosa
 • tényleges tulajdonosi adatok: gyakorlati statisztikák a feltárt állományokból
 • PEP-, szankciós lista találatok tapasztalatai

Előadó: Takács Márta, Key Account Manager Bisnode D&B Magyarország Kft.

11:50-12:30 Kockázat alapú megközelítés: Magyar Nemzeti Kockázatértékelés NGM

 • Kockázat alapú megközelítés: elmélet és gyakorlat és az ebből fakadó kérdések
 • A négy pillér fontossága és az ezek közötti kapcsolódások, összefüggések (Törvény, NGM rendelet, Felügyeleti útmutatók, Szolgáltatói belső szabályzatok)
 • Magyar Nemzeti Kockázatértékelés fontosabb pontjai: NGM
 • Mennyiben lehet átültetni a részletszabályokba a kockázatértékelés eredményét?
 • NGM országkockázati anyaga és az ez alapján készítendő belső koczkázatértékelés
 • Hogyan lehet a belső folyamatokba ezt beilleszteni majd a bankoknak? az egész felülvizsgálati ciklusokat: alacsony, közepes, kockázatos: ennek megfelelően alakítja ki
 • Az NGM szempontrendszere a kategorizálásnál és az egyéb specifikus, szektorfüggő szempontok, amelyek meghatározzák az adott vállalat kockázati térképét

Előadó: Tárnoki-Zách Péter, Főosztályvezető Európai Uniós és Nemzetközi Pénzügyi Főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium

Az előadás az előadó által módosításra kerül.

12:30-13:00 Tényleges tulajdonosi nyilatkozatok és az adatbázishoz kapcsolódó kérdések

 • Mi tudható a tényleges tulajdonosi adatbázisról? technikai oldal, adattartalom
 • Ki fogja ezt létrehozni, működtetni? Ez csak lekérdező felület lesz?
 • Milyen jogszabályi felhatalmazással fogja ezt megtenni? Kiszervezik? Hogyan fog a GDPR-nak megfelelni?
 • Mikor és milyen formában fogják ezt működtetni? Ha több helyen vannak az adatok, hogyan kerülnek egy helyre? koncepcionális és technikai oldala
 • Miként lesz összehangolva a nemzetközi adatbázisokkal, a CRS-sel és a FATCA-val?
 • Bizalmi vagyonkezelők kérdése: hogyan kezelem? Melyek lesznek itt a gyanús tranzakciók?
 • Mikor lesz számlaszám-nyilvántartó és ezeket központilag, nemzetközileg összekötik-e majd?
 • Adatvédelmi rendelet és az Új Pmt.: a tényleges tulajdonos azonosításánál: ellenőrzi egy dokumentumból: az Ő okmányaikat lehet-e másolni?

Előadók:

Tárnoki-Zách Péter, Főosztályvezető Európai Uniós és Nemzetközi Pénzügyi Főosztály, Nemzetgazdasági Minisztérium

és további felkérés folyamatban

Az előadás az előadók által módosításra kerül.

13:00-14:00 Ebédszünet

Eddigi tapasztalatok – Vállalati ESETTANULMÁNY

14:00-14:45 Tényleges tulajdonosi nyilatkozatok, avagy a papír mindent elbír

 • A hiányzó adatok beszerzése a tényleges tulajdonosoknál
 • Ki ellenőrzi ennek helyességét?
 • Hogyan tudnak eleget tenni a piaci szereplők a verifikációs ellenőrzéseknek? A szolgáltató (mármint a hitelintézetek) köteles a tényleges tulajdonosok személyi azonosságára vonatkozó adatok ellenőrzésére
 • Mire fókuszálnak az egyes hitelintézetek? Milyen adatok beszerzését helyezik előtérbe? Milyen forrásból?
 • Mely adatok beszerzése okoz nagyobb kihívást?
 • Meglévő ügyfélkör átvilágítása a tényleges tulajdonosi körnél: személyes jelenlét és lenyilatkoztatni, de a nyilvántartásokat is elfogadják
 • Mik azok a nyilvántartások, amelyeket elfogadnak, akár saját ellenőrzésnél?
 • Meddig „lehet elmenni” a tényleges tulajdonosának azonosításánál?

Előadó: Szűcs Attila, CAMS, Pénzmosás-megelőzési vezető, CIB Csoport

14:45-15:30 Vállalati kockázatértékelés az Új Pmt. alapján

 • Hogyan alakították ki az ügyfél és termékkockázati kategóriákat?
 • Milyen kérdéseket tesznek fel a leendő ügyfélnek?
 • Miként dönti el, hogy számára kockázatos-e az Ügyfél? Ügyfélkockázat besorolás automatizálásainak lehetőségei.
 • Milyen típusú ügyfeleket kell jobban monitorozni? Megerősített eljárás esetkörei és vezetői kontroll meghatározása
 • Ügyfélbefogadási kérelem engedélyezése után alkalmazott gyakorlat.
 • Mit tartanak fontosnak ellenőrzési, Felügyeleti szempontból? megfelelés az MNB rendeletnek
 • Milyen nehézségek merültek fel a belső eljárások kialakítása során?
 • Miként illesztették be a meglévő ügymenetbe az új elvárásokat? plussz funkciók, feladatok, szűrőrendszerre vonatkozó szabály, (9-es rész), bizonyos típusú ügyfeleknél külön vezetői engedélyezés adott tranzakciónál
 • Mekkora többletterhet jelent ez a folyamatszabályozásnál és humánoldalról, a már meglévő dolgozók leoktatásánál?

Előadó: Vass Ádám, Compliance munkatárs, Pénzmosás- és csalásmegelőzési osztály, Compliance Igazgatóság, MKB Bank Zrt.

15:30-16:15 A kiemelt közszereplők szűrése - PEP-ek definiálása

 • Ki számít PEP-nek? Ki minősül állami vállalat vezetőjének?
 • Milyen módon lehet meggyőződni a közeli hozzátartozónál arról, hogy az adott személy PEP, vagy nem PEP?
 • Kiemelt közszereplők nyilatkoztatása: ki milyen utat jár be? Nyilatkoztat, vagy maga állapítja meg?
 • Melyek azok az esetkörök, ahol problémák merülnek fel, nehézséget jelent megállapítani, hogy PEP-e vagy nem az adott személy?
 • Mik a kihívások? Miben volt szükséges módosítani a gyakorlaton?
 • Hogyan ellenőrizzük a nyilatkozatok valóságtartalmát? Szükséges-e ilyen ellenőrzés?

Előadó: dr. Takács Éva, Compliance vezető, UniCredit Bank Hungary Zrt.

16:15-16:30 Kávészünet

16:30-17:15 Online azonosítás tapasztalatai – Vállalati ESEETTANULMÁNY

 • NGM és MNB rendelet, mely lehetővé tette a távolról történő azonosítást
 • Hogyan kell ennek a technikai részét megvalósítani?
 • Mik az eddigi tapasztalatok az online azonosításnál?
 • Kihívások, folyamatok, kontrolok – a bevezetés tapasztalatai
 • Hogyan vizsgázott a technológia a bevezetés óta eltelt fél évben?
 • Milyen üzleti eredményekkel járt a megoldás?

Előadó: Gáborjáni Szabó Ákos, IT ügyvezető igazgató, Gránit Bank Zrt.

17:15-18:00 A pénzmosás elleni bejelentések hasznosulása büntetőeljárási oldalról

 • Megnövekedett-e a bejelentések száma? Több intézkedést kezdtek, indítottak-e? bejelentések száma, statisztikák
 • Mi történik a hitelintézet bejelentése után? Mit kezdenek ezekkel a bejelentésekkel?
 • A felügyeleti szervek kapacitása: könyvelői kamara, közjegyzői kamara
 • Melyek a legtöbbször jelentett gyanús esetek kategorizálva? NAV PEI
 • Változott a bejelentő felület: erre vonatkozóan a változások ismertetése
 • Gyanús esetek jelentése: céges ügyfélkapu hol tart? Mi lesz ebből? Mikorra várható ennek bevezetése?
 • A felfedés tilalma és ennek nehézségei: (a hitelintézet nem mondhatja meg az Ügyfélnek, hogy miért függesztették fel a tranzakciót), akkor mit mondhat? Egységes javaslat, mert egyelőre technikai hibára hivatkoznak a bankok

Előadói felkérés folyamatban

18:00 A rendezvény zárása

Együttműködő partnerünk:

  

 

Részletek

Rendezvény kezdete: 2018. március 28. 9:00
Rendezvény vége: 2018. március 28. 17:00
Részvételi díj 179.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2018. február 23.

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 179,000.00
2 171,550.00
3 164,100.00

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.