IIR Magyarország

Siker kulcsa a HR munkájábab    Fraud    Kártyapiac   Reziliencia   TEHETSÉGEK VEZETÉSE ÉS MOTIVÁLÁSA

GasCon 2018 - Stratégiai átalakulások a hazai piacon és változó gázárak

Bevezető

A gázszektor szereplőit nagyon is foglalkoztatja a kérdés, hogy milyen strukturális változások vannak jelenleg folyamatban, mik a stratégiai elképzelések a földgázelosztásban és az egyetemes szolgáltatások esetében, illetve a gázbeszerzés kapcsán tárgyalnak-e a hosszú távú szerződésről, vagy más irányú beszerzést terveznek?

Mindemellett konferenciánk kiemelt témája, hogymilyen szinten állnak jelenleg a piaci szereplők a nominálás és adatszolgáltatás folyamatában, így Hivatali, kereskedői, elosztói, szállítói és technikai fejlesztői oldalról is fontos bemutatni mindazon aktualitásokat, melyek meghatározzák a piac működését.

Rendezvényünkön továbbá bemutatásra kerülnek az EU-s szabályozások magyarországi implementálásai:EU-s network kódok harmonizációja, az ÜKSZ felülvizsgálata és a folyamat jelen állapota, a regionális együttműködés - SOS rendelet felkészülési időszaka is.

Most egyre nagyobb jelentőséggel bírnak az ellátásbiztonság, orosz-ukrán kapcsolatok, a szállítási útvonalak diverzifikálása, vezetéképítések, az infrastruktúrafejlesztések és az LNG aránya az európai és a nemzetközi gázkereskedelemben, tekintettel arra, hogy vannak olyan szcenáriók mely szerint érdemes felkészülni arra, hogy„Mi történik, ha bezár a keleti betáplálási pont 2020 után?”

Konferenciánkon bemutatjuk mindazokat az aktualitásokat, amelyek meghatározzák a gázpiac szereplőinek mindennapjait, választ és megoldást kínálunk a felmerült kérdésekre és rendezvényünk lehetőséget, fórumot nyújt arra, hogy a szakma képviselői mindezeket a kérdéseket megvitassák.

Többek között ezeket az aktualitásokat és nehézségeket veszi sorra rendezvényünk kormányzati – jogalkotói,hatósági, hivatali, szakmai szervezetek és szolgáltatói előadások, valamint vállalati ESETTANULMÁNYOK által választ keresve a felvetett kérdésekre.

Résztvevőink írták…

„Komplex, alapos áttekintést adott a gázpiaci aktualitásokról.” – (Dr. Vida Adrienn, piacelemző, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal)

„A szabályozási aktualitásokon kívül a gyakorlati implementációról is szó esett és fontos párbeszéd indult el a szereplők között az operatív együttműködési lehetőségekről is.” (Rékai Gábor, portfólió gazdálkodási területi referens, E.ON Energiakereskedelemi Kft.)

„Tájékozódás az ipari szereplők szerteágazó szemlélete mentén.”(Kenderessy-Szabó Csaba, földgáz elszámolási vezető, Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.)

„Az energetikai különféle szereplői élő témákat hoztak be, amelyek személyesen is megvitathatók. Kapcsolatépítés lehetőség a szakmai szereplőkkel.” (Dr. Korényi Zoltán, Címzetes egyetemi docens, ny. igazgató)

„Nagyon jó áttekintés a gázpiac jelenlegi állapotáról.” (Németh László, Mérési központ vezető, E.On Hungária Zrt.)

„Aktuális témák, szakértő előadók, érdekes, informatív előadások.” (dr. Bársony Balázs, osztályvezető, Magyar Fölgázkereskedő Zrt.)

 

Főbb témák

A rendezvény főbb témái:

 • Stratégiai változások a hazai gázpiacon
 • EU-s network kódok harmonizációja
 • Nominálás és adatszolgáltatás: fejlesztések technikai oldalról, Hivatali és kereskedői megközelítés
 • Elosztói engedélyesek adatszolgáltatása
 • Rövidtávú kapacitás lekötések – Intraday kereskedés
 • A földgáz és más energiahordozók szerepe
 • Ellátásbiztonság - orosz-ukrán kapcsolatok
 • Újra növekedésben az orosz gázexport - szezonális és strukturális tényezők
 • Szállítási útvonalak diverzifikálása, vezetéképítések
 • LNG aránya az európai és a nemzetközi gázkereskedelemben
 • Infrastruktúrafejlesztés: nemzetközi piacok és fejlesztések
 • ÜKSZ felülvizsgálat, módosítás – a folyamat jelen állapota
 • SOS rendelet – regionális együttműködés, regionális felkészülés
 • EU-s és nemzetközi kitekintés: globális és nemzetközi igények, irányok és tervek

Előadók

Konferenciánk eddigi előadói:

 • Bali Gábor, Földgázpiaci szakértő, EnergiQ Kft.
 • Deák András Ph.D., MTA KRTK Világgazdasági Intézet, csoportvezető
 • Farkas Zoltánné, Főosztályvezető Földgáz-felügyeleti és  Árszabályozási Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 • Fekete Csaba, Stratégiai és szabályozói kapcsolatok igazgató, MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
 • Gellényi Zoltán, Igazgató Rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem, FGSZ Zrt.
 • Katona Zoltán, Ügyvezető igazgató, Uniper Hungary Kft.
 • Klézli Ferenc, Hálózati ügyfélkapcsolati vezető, E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.
 • Kriston Ákos, Vezérigazgató-helyettes, Magyar Földgáztároló Zrt.
 • Miklós László tanácsadó, az FGSZ Zrt. igazgatóságának tagja
 • Nagy Zoltán, Energia menedzser Linde Group, IEF Elnök
 • Orbán Tibor, Műszaki vezérigazgató-helyettes, BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.
 • Pletser Tamás, Olaj –és Gázipar Elemző, Erste Befektetési Zrt.
 • Sándor Balázs Benedek,  Főosztályvezető-helyettes Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 • Stróbl Alajos, Elnökhelyettes, Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

Kinek ajánljuk?

Rendezvényünk szólni kíván:

 • Az egyetemes szolgáltató, elosztó, földgáz-kereskedő, szervezett földgázpiaci, szállító és rendszerirányító, tároló, PB-szolgáltató vállalatok vezérigazgatóihoz, valamint közép- és felsővezetőihez az alábbi területeken:
  • gazdaság
  • műszaki-üzemeltetés
  • stratégia
  • kereskedelem
  • pénzügy
 • Gázfogyasztó vállalatok közép- és felsővezetőihez és energiapolitikai szakértőihez
 • Erőművek szakembereihez
 • Gázkitermeléssel foglalkozó cégek képviselőihez
 • A szabályozási oldal és a hatóság érintett szakembereihez
 • Az energiaszektorban tevékenykedő tanácsadó és szolgáltató cégek szakembereihez

valamint mindazon vezetőkhöz és munkatársakhoz, akiket érintenek a szektorban zajló változások, és tájékozódni kívánnak a gázpiac jövőjét illetően.

1.nap

8:30 Regisztráció

8:50 Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről

A nap elnöke

9:00-10:15 Stratégiai változások a hazai gázpiacon

 • A hazai gázbeszerzések, hazai gáz-nagykereskedelem helyzete: MVM
 • Az NKM stratégiája
 • az egyetemes szolgáltatások kapcsán,
 • a földgázelosztásban?
 • Mik az elképzelések? Építenek-e majd gázerőművet?
 • Ki hogy látja: a hatósági ár alatt versenypiaci áron értékesíteni?
 • MFGK diverzifikálja-e a forrásait? A meglévő szerződéseit újravizsgálja-e? hatása a gáz árára
 • Kik lesznek a jövőben importőrök? Kik lesznek a beszállítók?
 • Az orosz hosszú távú szerződés helyzete: tárgyalnak-e erről, vagy más irányú beszerzést terveznek? Hosszú távú szerződés lesz-e, nem lesz?

10:15-10:45 Kávészünet

EU-s szabályozások magyarországi implementálása

10:45-11:30 EU-s network kódok harmonizációja, a szabályozás módosulásai

 • EU-s network kódok harmonizációja
 • Új CAM network kód, az új kapacitáslekötési, kapacitásallokáció implementációja
 • Mely részeken módosították a CAM NC-ot?
 • A szabályozás módosulásai: tarifák, tarifa felülvizsgálat: jövőre vonatkozó tervek, árszabályozás: várható változás a jövőben
 • Miként fogja megváltoztatni a tarifát a NC?
 • Hogyan fogja érinteni a piacot a tarifa megállapítás? Tarifa NC: aukciós időpontok, aukciók menete, kapacitáshasználati feltételek
 • Tarif Network kód: itt a kapacitásárazásról, az ármegállapítási rendszerek, ezen újak megállapításának módszertanát harmonizálja ez a NC
 • Publikációs kötelezettség: részletesebb tájékoztatás
 • Szezonális fogyasztók kérdése: a jogszabályváltozás után tarifarendelet
 • Tarifa NC: 2019. május 31-ig le kell folytatni egy konzultációt a szállítási tarifákról
 • Hogyan és miként képzeli a Hivatal a konzultáció menetét és további folyamatát?
 • Mi az agenda? Mi az ütemterv? Mikor fogják az engedélyeseket bevonni?
 • Az egyetemes szolgáltatói piac: árképzés
 • rövidtávú kapacitás lekötések
 • szállítási útvonalak diverzifikálása, árazás

Előadó: Farkas Zoltánné, F őosztályvezető Földgáz-felügyeleti és  Árszabályozási Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Nominálás és adatszolgáltatás: Hivatal

 • Mi legyen a tenderkiírásban?
 • Mi az elvárása a Hivatalnak?
 • Milyen vállalások, és milyen szabályozói megoldások vannak?
 • Egy felhasználási hely több mérési pont: ezekkel foglalkozik a Hivatal? Ennek a méréstechnikája hogyan fog alakulni?

Előadó: Farkas Zoltánné, F őosztályvezető Földgáz-felügyeleti és  Árszabályozási Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Az előadás az előadó által módosításra kerül.

Nominálás és adatszolgáltatás

11:30-12:15 Nominálás és adatszolgáltatás: fejlesztések technikai oldalról

 • Milyen tapasztalatai vannak az elosztói fejlesztéseknek, így, hogy minden kereskedő napközben többször látja az összes fogyasztó adatát?
 • Jó adatokat küldenek a mérők?
 • Távadatvitel fejlesztése technikai oldalról
 • Mit tudjanak ezek az eszközök? Mire tudják ezt használni, miután felszerelték?
 • Új profilok készítése
 • A távadat-küldés jövőbeni tendenciái
 • Kitekintés technológiailag Nyugat-Európában: innováció

12:15-13:00 Nominálás és adatszolgáltatás aktualitásai kereskedői oldalról

 • Milyen előnye van a kétszeres elszámolásnak?
 • Miért nem elegendő csak a hó végi elszámolás?
 • Mi történik, ha az elosztók még a hó vége után 20 nappal módosítanak?
 • Miből adódik és mekkora az eltérés, ha van?
 • Miért pontosabb a 20 nappal későbbi, mint a hó végi?
 • Mi a különbség az egyensúlytartáshoz szükséges adatszolgáltatás és az elszámolás között?
 • Mennyire tudnak előre tervezni, igy, hogy a napi és napon belülinél megkapják az órai adatokat?
 • Mennyire hasznos ez a kereskedőknek? Miként tudják hasznosítani?
 • Mennyivel tudnak hatékonyabban dolgozni? tapasztalatok

13:00-14:00 Ebédszünet

14:00-14:45 Elosztói engedélyesek adatszolgáltatása

 • Teljes mértékben megvalósult a 20-100-asok mérőórával történő ellátása?
 • Hogyan haladnak az elosztói engedélyesek a 20 alatti mérők felszerelésével?
 • Milyen hatása van a kibővített távkiolvasásnak az allokálásra és a korrekciós elszámolásra?
 • Milyen fejlesztéseket terveznek a jövőben?
 • Milyen kihívásokkal állnak szembe a következő években?

Előadó: Klézli Ferenc, Hálózati ügyfélkapcsolati vezető, E.ON Dél-Dunántúli Gázhálózati Zrt.

14:45-15:30 Rövidtávú kapacitás lekötések

 • Hogyan működtethetőek a rövidtávú gázlekötések? ezek gyakorlati megvalósulása a tenderezésnél
 • Mennyire gyakorlati ez a piacon? Mennyire terjedt el?
 • Milyen szinten áll a piac?
 • Milyen változás várható a kapacitáslekötésben?
 • Kapacitásgazdálkodás új modellje: valóban lesz-e ilyen modell? Hol tart ez a folyamat?
 • Milyen hatása volt a tavaly októberben bevezetett fogyasztói kapacitáslekötés változásnak a szezonális kapacitáslekötésekre?
 • Kik azok a traderek, akik ezeket lekötötték? Hogyan segíti-e a diverzifikálását?

Előadó: Gellényi Zoltán, Igazgató Rendszerirányítás és kapacitáskereskedelem, FGSZ Zrt.

15:30-16:00 Kávészünet

16:00-17:00 A földgáz és más energiahordozók szerepe – Előadás és kerekasztal-beszélgetés

 • Milyen szerepet játszhat a villamosenergia-piacon, a villanyerőműveknél a földgáz, mint tüzelőanyag?
 • Hogyan látják a gázpiac változásait a távhő-szolgáltatók? termelő és gázfogyasztó egyben
 • Hogyan értékelik a MEKH által meghirdetett elismert referencia földgázköltség számítási módszert a távhőszolgáltatók és a -termelők?
 • Létesülnek-e gázerőművek a következő 5 éven belül? alacsony kibocsátás
 • Hol fognak a megújulók kapcsolódni a gázhoz?
 • A földgáz és a megújuló energia versenye, kiszorítás, együttműködés (biogáz betáplálása, ...)
 • Milyen üzleti stratégiát látnak a nap erőművek, napenergia hasznosulása kapcsán az egyes piaci szereplők?
 • Kik lesznek azok a szereplők, akik a beruházásokat végre fogják hajtani?
 • Szintetikus gáztermelés: távlati tervek – jövőkép
 • Palagáz-kitermelésnek hatásai
 • A sűrített földgáz (CNG) ellátás törekvései. Gépjárművek CNG-vel. Verseny az elektromos autókkal
 • A földgáz és az "okos" hálózatok

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:

Bali Gábor, Földgázpiaci szakértő, EnergiQ Kft.

Fekete Csaba, Stratégiai és szabályozói kapcsolatok igazgató, MVM Magyar Villamos Művek Zrt.

Katona Zoltán, Ügyvezető igazgató, Uniper Hungary Kft.

Nagy Zoltán, Energia menedzser Linde Group, IEF Elnök

Orbán Tibor, Műszaki vezérigazgató-helyettes, BUDAPESTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ ZRT.

és további felkérések folyamatban

17:00 A rendezvény első napjának zárása

2.nap

8:30 Regisztráció

9:00 Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről

A nap elnöke

9:00-9:30 Tárolói üzemeltetési kihívások és ellátásbiztonság

 • Historikus töltöttségi szintek és kapcsolódó műszaki kihívások
 • Piaci igények változása és tárolói reagálás
 • Ukrajna kérdése
 • Baumgarten és a márciusi hideg tanulságai tárolói szempontból
 • Regionális ellátásbiztonság – tárolóhasználat

Előadó: Kriston Ákos, Vezérigazgató-helyettes, Magyar Földgáztároló Zrt.

9:30-10:10 Újra növekedésben az orosz gázexport - szezonális és strukturális tényezők

 • Az orosz gázszektor főbb jellemzői 2014 óta - árfolyam, termelés, beruházási trendek.
 • Az orosz marketingstratégia az európai piacon - növekvő európai importigény és versenyhelyzet az LNG-vel.
 • Vezetékek és az ukrán tranzit 2019 után - szcenáriók, kockázatok.

Előadó: Deák András Ph.D., MTA KRTK Világgazdasági Intézet, csoportvezető

10:10-10:40 Kávészünet

Gázár változása és infrastrukturális fejlesztések

az orosz-ukrán helyzet abba az irányba hajtja a piaci szereplőket, hogy fejlesszék a gázinfrastruktúrájukat

10:40-11:20 Szállítási útvonalak diverzifikálása, vezetéképítések

 • Az európai jelentőségű nagy tranzit vezetékek: az Északi, a Török (Déli) Áramlat, a TANAP-TAP
 • Milyen hatást gyakorolnak Magyarországra a térségbeli hálózatfejlesztési tervek?
  • az Észak- Déli folyosó (lengyel- cseh; lengyel –szlovák; magyar- szlovák; magyar-horvát összekötők és a kapcsolódó fejlesztések)
  • az LNG-hez való hozzáférés lehetőségei
  • fejlesztések a Nyugat-Balkánon, (bolgár- görög, bolgár- szerb, magyar-szlovén összekötők)
  • a reverse flow kötelezettség teljesítése
 • Román-magyar összekötő vezeték helyzete: mikor lehet ezen gázt behozni, és milyen mennyiségben? Hogyan fognak ehhez hozzáférni a magyarországi kereskedelmi engedélyesek?
 • Mit tartalmaz a tízéves hálózatfejlesztési terv?
 • Milyen stratégiai megfontolásból vásárolja meg az FGSZ a szlovák vezetéket?
 • Milyen potenciált látnak ebben? A magyar-szlovák vezeték kapacitását bővíteni fogják?

Előadó: Miklós László tanácsadó, az FGSZ Zrt. igazgatóságának tagja

11:20-12:00 LNG aránya az európai és a nemzetközi gázkereskedelemben

 • Krk sziget: horvát irány: LNG - a pályáztatás folyamatban van
 • LNG kontra csővezeték: melyik játszik nagyobb szerepet a jövőben?
 • Milyen infrastrukturális fejlesztések szükségesek, ha az LNG-nek lesz nagyobb létjogosultsága?
 • Milyen globális hatások fogják meghatározni, hogy az LNG versenyképes lesz-e?
 • Milyen mértékben lesznek hajlandóak versenyezni az európai piacért az orosz és amerikai szállítók?
 • Hogyan fog hatni a gáz árára és az orosz gáz árára? A fogyasztók számára nagyon kedvező ár is kialakulhat
 • Palagáz kitermelés USA-ban: mennyiben érinti ez Európát? LNG, lejjebb nyomja az árakat, vagy mire ideér, akkorra „megdrágul”?
 • Egy új betáplálási pont: teljesen más ellátási lehetőség - hatása a szerződésekre, árazásra

12:00-13:00 Infrastruktúrafejlesztés: nemzetközi piacok és fejlesztések – Előadás és kerekasztal-beszélgetés

 • Milyen hatást gyakorolhatnak a piacra a nagy európai érdekű és a regionális infrastrukturális fejlesztések?
 • Hogy hatnak a fejlesztések az egyes részpiacokra: pl.: a kelet-európai, a nyugat-európai és a hazai piacra?
 • Milyen hatása lesz az árakra és a regionális együttműködésre a Fekete- tengeri kitermelésnek és a lengyel, horvát, LNG terminál elérhetőségének?
 • Miként hat az LNG piac fejlődése a tárolói kapacitás kihasználásra?
 • Eljuthat-e az azeri gáz a régióba?
 • Marad-e még szerepe és milyen mértékben az olajindexált árnak?
 • Nagyobb lesz-e a verseny? Több szereplő lesz-e a nagykereskedelmi piacon?
 • Az árazásban a HAG-okhoz fog-e jobban közelíteni a nagykereskedelmi ár, vagy más lesz az árcentrum?
 • Milyen változások lehetnek a piacon stratégiai vonalon?

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:

Miklós László tanácsadó, az FGSZ Zrt. igazgatóságának tagja

és további felkérések folyamatban

13:00-14:00 Ebédszünet

14:00-14:35 A szintetikus gázok és üzemanyagok jövőbeni költségcsökkentése

 • Egy-egy ország energiamérlegében mekkora részt képvisel a fosszilis alapú gáz- és olajfelhasználás?
 • A járműhajtás és a fűtés területén milyen energetikai különbségek vannak a különféle megoldású szintetikus fűtő- és hajtóanyagoknál a megújuló forrású villamosenergia-termelésből kiindulva?
 • Melyek azok a főbb technológiák, amelyekkel a megújuló villamosenergia-termelésre alapozva szintetikus fűtő- és üzemanyagokat állíthatnak elő?
 • Hol vannak azok a területek Európában és közelében, ahol a legkedvezőbb adottságok lehetnek a szintetikus gázok és olajok előállítására megújuló bázison?
 • A mesterséges metán és folyékony üzemanyagok költségei hogyan aránylanak most és a jövőben a fosszilis forrású földgázhoz és a szuperbenzin árához?
 • Mely területeken lehet és miként a mesterséges és a természetes forrású energetikai termékek költségeltéréseit a jövőben csökkenteni?
 • Milyen beruházási és állandó üzemeltetési költségek terhelik a szintetikus anyagok gyártást és felhasználást?
 • Különféle szakirodalmi források alapján miként csökkenhet a következő évtizedekben a mesterséges metán és folyékony üzemanyag költsége?
 • Milyen szervezeti, környezetvédelmi és politikai intézkedések szükségesek a költségcsökkentéshez?
 • Várható-e a különbségek mérséklése jelentős politikai beavatkozás és nagy szén-dioxid-árak nélkül?
 • Van-e nálunk most vagy a közeljövőben realitása a szintetikus gázok előállításának megújulókból?

Előadó: Stróbl Alajos, Elnökhelyettes, Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

14:35-15:15 ÜKSZ felülvizsgálat, módosítás – a folyamat jelen állapota

 • Mi a véleménye a piaci szereplőknek az ÜKSZ módosításról?
 • Az ÜKSZ átalakításának folyamata mennyire támogatott?
 • A konszenzusra törekvés eredményre vezet-e? Minden áron kell konszenzus? Mi a Hivatal feladata?
 • Milyen mértékű lesz a módosítás?
 • Milyen mértékben fogja átalakítani a jelenlegi ÜKSZ-öt az új?
 • Várhatóan mely területek mennyire fognak változni?
 • Hol tart a folyamat? Tartalomjegyzék – szerkezete?
 • A folyamat eleje: még csak elveket látunk, de konkrétumokat várunk.
 • Miben van a legnagyobb egyet nem értés?
 • Miként harmonizálható az Uniós NC-okkal és a jelenlegi jogszabályokkal?
 • Hazai jogszabályok változhatnak?

Előadó: Sándor Balázs Benedek, Főosztályvezető-helyettes Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

15:15-15:30 Kávészünet

15:30-16:15 SOS rendelet – regionális együttműködés, regionális felkészülés

 • Milyen változást fog gyakorolni az SOS rendelet magyarországi adaptálása? ellátási előírások, ellátási szintek
 • Mi fog megváltozni Magyarországon az új rendelet miatt?
 • Mik lesznek a válsághelyzeti szabályozás legfontosabb elemei?
 • Mit jelent a regionális válságkezelés?
 • Mire számíthat egy magyar felhasználó az új válsághelyzeti szabályozásból adódóan?
 • Kik védett felhasználók, és a szolidaritási alapon védett felhasználók?
 • Mit jelent a szolidaritás?
 • Hogy áll az EU-s rendelet átültetése a magyar jogszabályokba?
 • Hogy áll a regionális felkészülés?

Előadó: Bali Gábor, Földgázpiaci szakértő, EnergiQ Kft.

16:15-17:00 EU-s és nemzetközi kitekintés

 • Mik az okai annak, hogy a földgáz lehet a következő évtizedek leggyorsabban fejlődő energia hordozója?
 • Mekkora kínálatnövekedés várható a globális LNG piacon? Kik szállíthatnak Európába?
 • Milyen költsége van az amerikai LNG Európába szállításának?
 • Milyen költsége lehet a fekete-tengeri (Románia- Neptun projekt) gáznak?
 • Milyen várakozásaink vannak Magyarország gázellátását illetően?
 • Milyen árvárakozások vannak a globális olaj –és gázpiacon?

Előadó: Pletser Tamás, Olaj –és Gázipar Elemző, Erste Befektetési Zrt.

17:00 A rendezvény zárása

Médiapartnereink:

Energiaporta

 

innotéka

Részletek

Rendezvény kezdete: 2018. június 05. 9:00
Rendezvény vége: 2018. június 06. 17:00
Részvételi díj 259.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2018. április 20.

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 259,000.00
2 251,550.00
3 244,100.00

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.