IIR Magyarország

Erőművek    GasCon 2017    Az új pénzmosás   Gas Pricing Expert   Fraud

 
 

.

Konferencia

Kétnapos konferenciáinkon a gazdasági élet gyakorlati aspektusaira fókuszáló előadások, vitafórumok és kerekasztal-beszélgetések folynak. Elsősorban hazai és multinacionális közép- és nagyvállalatok felsővezetőinek, gyakorló szakembereinek tapasztalati beszámolóin, esettanulmányain keresztül kerülnek bemutatásra az üzleti világ aktuális témái, időszerű kérdései. A rendezvények keretein belül a résztvevőknek számos alkalmuk nyílik a tapasztalatcserére, kapcsolatépítésre, naprakész információk megszerzésére, a problémás kérdések megvitatására.

A 2017-es év jelentős változásokat tartogat a gázszektor számára.

Konferenciánkon meghallgathatjuk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatását a kormányzat energiastratégiájáról, az ellátásbiztonság kapcsán körvonalozódó EU-s SOS rendelet kapcsán pedig a Hivatal előadásában ismerhetjük meg az aktualitásokat, hiszen a piaci szereplőket nagyon foglalkoztatja, hogy Mi a célja a rendeletnek?” és „Milyen feladatuk lesz az egyes piaci szereplőknek a rendelet kapcsán?”.

A Winter Package földgázpiacra gyakorolható hatása – gyakorlati jelentősége is előtérbe helyeződik a rendezvényen, és kérdésként fogalmazódik meg, hogy „Miként érvényesülnek majd az energiatakarékosság, energiahatékonyság elvei és a flexibilitás?

2017 nyarán már tapasztalatokról is beszámolhatunk a Balancing NC I-es modelljének bevezetése kapcsán: szállítói, elosztói, kereskedői oldalról, és a várható szabályozói változások, tervek tekintetében is. Ennek kapcsán azokról a kérdésekről beszélünk rendezvényünkön, hogy „Milyen tapasztalatról lehet beszámolni a napi allokáció alapján?” és „Mikor, milyen pontokon van újraallokálás?

Mindemellett bemutatjuk, hogy miként változik az Új tarifa - január 1-jétől a 20-100-asok kapacitáslekötése, szabályozása kapcsán és beszélünk arról is, hogy a biogáz üzemek termelése a földgáz-hálózatba betáplálható lenne-e?

Továbbá rendezvényünkön megvizsgáljuk a mostani hosszú hideg tél eredményeit, hogy milyen hatást gyakorolt az Európai földgázárak alakulására: a molekuladíjakra, és a tárolói kapacitásra.

Napi piac átalakulása indokolja, hogy beszéljünk arról,„Mi az, ami vonzóbbá tenné, motiválná a CEEGEX-en történő kereskedést?” és a napon belüli adatszolgáltatás kapcsán pedig kerekasztal-beszélgetés keretében vitatják meg a kapcsolódó kérdéseket az érintett piaci szereplők.

Konferenciánkon bemutatjuk mindazokat az aktualitásokat, amelyek meghatározzák a gázpiac szereplőinek mindennapjait, választ és megoldást kínálunk a felmerült kérdésekre és rendezvényünk lehetőséget, fórumot nyújt arra, hogy a szakma képviselői mindezeket a kérdéseket megvitassák.

Többek között ezeket az aktualitásokat és nehézségeket veszi sorra rendezvényünk kormányzati – jogalkotói,hatósági, hivatali, szakmai szervezetek és szolgáltatói előadások, valamint vállalati ESETTANULMÁNYOK által választ keresve a felvetett kérdésekre.

Médiapartnereink:

 

 

Rendezvény kezdete: 2017. Május 31. 9:00
Rendezvény vége: 2017. Június 01. 17:00
Részvételi díj: 249.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő: 2017. május 5.
Speciális ár:

GasCon + Erőművek 2017

2017. május 5-ig: 331.200 Ft + áfa

2017. május 6-tól: 376.200 Ft + áfa

GasCon + Smart Conference

2017. május 5-ig: 331.200 Ft + áfa

2017. május 6-tól: 376.200 Ft + áfa

Helyszín: Hotel Novotel Budapest Centrum

Felszakadozik a felhőzet?! – A felhőben tárolás kihívásai

Manapság már szinte nincs olyan vállalat, amely nem használna valamilyen felhő megoldást.

Egyes vállalatok kitették CRM, Sales támogató, vagy éppen levelezőrendszerüket is felhőbe.

Ami jelenleg kérdésként fogalmazódik meg a cégvezetés részéről, hogy Publikus, Private Felhőt használjanak-e, vagy csupán erőforrást, távkapacitást béreljenek , illetve, hogy mely vállalati folyamatot érdemes felhőbe tenni?

Rendezvényünkön bemutatjuk a felhő bevezetésének folyamatát a döntést megelőző és azt követő teendőket, hogy milyen költséghaszon elemzést célszerű végezni - a felhő megtérülése kapcsán a bevezetést megelőzően, valamint azt is, hogy „Milyen felhőszolgáltatást válasszunk? – a szállítói függés csökkentése” érdekében akár egylevelezőrendszer díjemelése kapcsán, vagy egy eddig ingyenes szolgáltatás fizetőssé tétele esetében.

Mindemellett a szerződéses keretek - a felhő jogi szabályozása is kiemelt helyet foglal el a tematikában, így nagy hangsúlyt fordítunk azon kérdés megválaszolására, hogy „Miért fontos, hogy a tender kiírása előtt legyen megírva a szerződés?”, valamint „Milyen fizikai adatbiztonság van a felhőben?” és „Milyen rendszereket és milyen módon lehet felköltöztetni felhőbe?”,tekintettel arra, hogy még mindigszámos bizonytalanság és pontatlanság kíséri a felhőbe költözés folyamatát az adatvédelem és IT biztonság kapcsán is.

Külön kiemeljük a felhő és GDPR esetében az egyetemleges felelősség kérdésétés az EU-n kívüli adattárolás aggályait, továbbá bemutatjuk azt is, hogy„Milyen módon lehet auditálni a felhőszolgáltatót?”

Idén január elején jelent meg az MNB részéről az az ajánlás, amely a „Pénzintézeti Felhő” feltételrendszerét határozza meg, de itt kell megjegyezni, hogy az ebben foglaltak más szektorbeli vállalatok számára is hasznosíthatóak, továbbá rendezvényünkön bemutatjuk a felhő technológia és adatmigráció kihívásait is.

Többek között ezeket a megváltozott környezeti és gazdasági viszonyokat veszi sorra rendezvényünk vállalati ESETTANULMÁNYOK hatósági, hivatali, szolgáltatói előadások által választ keresve a felvetett kérdésekre.

Konferenciánk szektorsemleges rendezvény, hiszen minden szektorból vannak olyan megoldások, megvalósult projektek, amelyek más piaci szereplők számára is hasznos információkkal szolgálnak, és hozzáadott értéket nyújtanak.

Rendezvény kezdete: 2017. Június 14. 9:00
Rendezvény vége: 2017. Június 14. 17:00
Részvételi díj: 99.000 HUF+ÁFA
Speciális ár:

1 fő: 99.000. Ft + áfa

2 fő: 169.000. Ft + áfa

3 fő: 199.000. Ft + áfa

Fókuszban:

 • Villamosenergia-ellátásunk forrásoldali fejlesztési lehetősége
 • Fejlemények a Paks 2 projektben
 • CHP erőművek helyzete az EU-ban és Magyarországon
 • A Kapcsolt erőművek működése a jelenlegi gazdasági környezetben
 • Szabályozási központok jövőképe, kiserőművek
 • Hagyományos és megújuló alapú erőművek komplex értékelésének módszertana
 • 2017. évi jégzajlás erőművi tapasztalatai & Tiszavíz Vízerőmű üzemeltetési sajátosságai
Rendezvény kezdete: 2017. Június 20. 9:00
Rendezvény vége: 2017. Június 20. 17:00
Részvételi díj: 169.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő: 2017. május 19.
Helyszín: Hotel Novotel Budapest Centrum

Az Ügyfélszolgálat 2017 szakkonferencia két napja felöleli azon back office, front office és call center aktualitásokat, melyek foglalkoztatják a szakembereket és kérdések sorát vetik fel, melyekre a konferencián elhangzó prezentációk adhatnak választ.

A konferencia tematikája arra a logikára épül, mely szerint az első nap inkább a digitalizáció és a robot technológia áll a középpontban, míg a második nap a hangsúly az embereken van és a robot-ember kooperáción. A rendezvényen elhangzó előadások a szakma legkiválóbb szaktekintélyeitől hallhatóak majd, az ügyfélszolgálat területén sok éves tapasztalattal rendelkező szakemberek vitatják meg a programot alkotó témaköröket és a felmerülő kérdéseket. Mind a két nap végét kerekasztal beszélgetés koronázza meg, mely lehetőséget ad a résztvevőknek és az előadóknak a kérdéseik megvitatására.

Fókuszban:

 • Az ügyfélszolgálatok technológiai evolúciós folyamata
 • Közmű a közmű szolgálatában
 • Chatbotok és technológiai összhang
 • Automatizáció, mint kulcskérdés
 • Utazás a reaktív ügyfélszolgálattól a proaktív ügyfélszolgálat felé
 • Folyamatok kialakítása, mint a siker kulcstényezői
 • Folyamatos innováció a kereskedelemben
 • Ember és robot – együtt az ügyfélélményért
 • Dolgozói elköteleződés robotok társaságában – játékosan motiválni
 • Ügyfélszolgálati transzformáció – motiváció a mindennapokban
 • Űrutazás az ügyfélszolgálaton (játékosított folyamatok)
 • Burnout helyett szervezeti menedzselés és elismerés
 • Nemzetközi outsourcing kihívásai
 • Az állami szektor sikerei az ügyfélszolgálatban
 • Front office és back office – branding, employer engagement

Előadóink között köszönthetjük:

 • dr. Bartal Tamás, Elnök, NÚSZ Zrt.
 • Damsa Andrei, Szakmai vezető, JátékosLét Kutatóközpont
 • Gáll Tamás, Ügyvezető partner, Centaer Consulting
 • Körmendi György, Ügyvezető, Clementine Consulting
 • Dr. Plette Richárd, Pszichológus, Országos Közegészségügyi Intézet Munkahigiénés- és Foglalkozás-egészségügyi Igazgatóság
 • Szabó Tímea, Ügyvezető partner, Centaer Consulting
 • Szeleczky Noémi, HR Igazgató, Libri Bookline Zrt.
 • Tiba Gábor, Ügyfélszolgálati igazgató, Wizz Air

A rendezvény szólni kíván:

 • Ügyfélszolgálati vezetőkhöz/igazgatókhoz
 • Ügyfélkapcsolati vezetőkhöz, menedzserekhez
 • Front office/Back office vezetőkhöz
 • Call Center/Contact center vezetőkhöz
 • CRM vezetőkhöz, szakértőkhöz
 • SSC vezetőkhöz
 • HR igazgatókhoz, szakemberekhez

Rendezvényünkön szívesen látjuk az ügyfélszolgálat, valamint az ügyfélkapcsolattal foglalkozó szakemberek munkáját támogató tanácsadó, informatikai tanácsadó vállalatok képviselőit is.

Együttműködő partnerünk:

Clementine

Rendezvény kezdete: 2017. Június 27. 9:00
Rendezvény vége: 2017. Június 28. 17:00
Részvételi díj: 249.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő: 2017. május 19.
Helyszín: Mercure Budapest City Center

Idén június 26-án lép hatályba az Új Pénzmosás elleni törvény, amely több ponton módosítja az eddigi szabályozást. A legnagyobb változást a kockázatalapú megközelítés eredményezi, amely teljes mértékben átalakítja a hitelintézetek számára az eddigi eljárásrendet.

Másik nagyobb változtatás a törvény kapcsán, hogy ezentúl a hazai közszereplőket is nyilatkoztatni szükséges, melynek megfelelően más kockázati besorolásúak lesznek ezen személyek.
Kérdés viszont, hogy vajon hol, milyen adatbázisban tudják leellenőrizni majd a piaci szereplők, hogy valóban kiemelt közszereplő-e az adott személy, aki számlát kíván nyitni?

Továbbá változik a tényleges tulajdonosi adatkör, ami az azonosítást nehezítheti meg, hiszen így nem egyértelműen lehet majd beazonosítani a személyeket.

Mindemellett jelenleg kialakítás alatt áll a tényleges tulajdonosi adatbázis, amely kormányzati koordinálást igényel majd, de jelenleg még nem látjuk, hogy ki fogja kezelni és működtetni ezt az adatbázist és ki felel majd a feltöltött adatok helyességéért?

Szintén az Új Pmt. részéről várjuk az online számlanyitás és az okmánymásolás kérdésének rendezését, amely elég sok nyitott kérdésre adna választ, melyek már régóta foglalkoztatja a szakmabelieket.

Mindezek a változások számos kérdést vetnek fel ellenőrzési, felügyeleti, valamint adatvédelmi oldalról, az eddigi eljárásrendet, belső szabályzatot is újra kell gondolniuk a piaci szereplőknek valamint az IT rendszereket is fejleszteni szükséges ennek megfelelően a tényleges tulajdonosi adatkör-változás és hazai közszereplők nyilvántartása miatt, hiszen ezek a megoldások, rendszerek támogatják majd a napi munkát.

Többek között ezeket a megváltozott társadalmi és gazdasági viszonyokat veszi sorra rendezvényünk jogalkotói – NGM, hatósági – NAIH, hivatali - NAV, egyéb szakmai szervezetek – Magyar Bankszövetség, TEK, szolgáltatói előadások és vállalati ESETTANULMÁNYOK által választ keresve a felvetett kérdésekre.

Együttműködő partnerünk:

Bisnode

Rendezvény kezdete: 2017. Június 29. 9:00
Rendezvény vége: 2017. Június 29. 17:00
Részvételi díj: 169.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő: 2017. május 12.
Speciális ár: A szaknappal párhuzamosan, egy helyszínen, azonos időben kerül megrendezésre a Pénzintézeti Fraud rendezvényünk. Regisztráljanak egyszerre a visszaélésekért felelős kollégával, és 10%-10% kedvezményt biztosítunk!
Helyszín: Mercure Budapest City Center

Nincsenek könnyű helyzetben most a banki fraud szakemberek. A PSD2 és az azonnali fizetési rendszer bevezetése körüli kérdések, teendők szinte lázba hozták a teljes bankrendszert. Nincs ez másként a fraud területén dolgozó kollégáknál sem, hiszen jelentős fraud vonatkozása van mindkét kérdéskörnek. Milyen fraud automatizálásnak kell beépülni a folyamatokba? Mi férhet bele egy 5 mp-es utalás ellenőrzésébe? Számos izgalmas, még megoldásra váró feladat, s bár látszólag távolinak tűnhet, de sokáig halogatni már nem lehet.
Amellett, hogy a banki alkalmazottakat, ügyintézőket a megelőzés érdekében fel kell készíteni és naprakészen kell tartani az aktuális okmányhamisítási, számlanyitási, hitelkérelmi csalásokból, valamint a humánbiztonságra fordított energia sem lankadhat, egyre nagyobb figyelmet kell szentelni a kiberbűnözésnek, hiszen az informatika és az okos eszközök térnyerésének köszönhetően jelentősen nőtt ennek kockázata, és itt még inkább érvényesül az az alapigazság, hogy a bűnözők mindig előttünk járnak.

Örökzöld témák, aktuális kihívások és néhol már futurisztikusnak tűnő megoldások egy napban a pénzintézeti fraud szakemberek számára szervezett fórumon.

Fraud + Pénzmosás
Egy helyszínen, azonos időben az Új Pénzmosás elleni törvény kihívásai szaknapunk!
Regisztráljanak egyszerre a pénzmosásért felelős kollégával,
és 10%-10% kedvezményt biztosítunk!

 • Milyen fraud vonatkozásai vannak a PSD2 bevezetésének?
 • Azonnali fizetési rendszer biztonsági követelményei
 • KYC, ügyfelek szűrésének irányelvei és a proaktív csalás-megelőzési rendszerek az azonnali fizetések tükrében
 • Új és visszatérő internetes támadási módok és azokra adható megoldások
 • Mobil alkalmazásokkal kapcsolatos visszaélések és az okos eszközök védelme
 • Rés a pajzson – a klasszikus banki termékek területén jellemző visszaélések

 

Rendezvény kezdete: 2017. Június 29. 9:00
Rendezvény vége: 2017. Június 29. 17:00
Részvételi díj: 169.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő: 2017. május 12.
Speciális ár: A szakfórummal párhuzamosan, egy helyszínen, azonos időben kerül megrendezésre az Új Pénzmosás elleni törvény kihívásai rendezvényünk. Regisztráljanak egyszerre a pénzmosásért felelős kollégával, és 10%-10% kedvezményt biztosítunk!
Helyszín: Mercure Budapest City Center

A konferencia és a workshop kiemelt témái:

 • A cégautókkal kapcsolatban felmerülő aktuális adózási kérdések
 • Hogyan könnyítheti meg a munkánkat a műholdas nyomkövetés és a járművédelem?
 • Az elektromobilitás hazai elterjedésének lehetőségei és kihívásai
 • Az e-mobilitáshoz kapcsolódó pályázatok aktualitásai és jövőbeni változásai
 • A legújabb e-autó modellek
 • Úton az emissziómentes közlekedés felé a hibridizáción át
 • Az e-töltők technikai újdonságai és hálózatuk kiépítésének stratégiája
 • Digitalizáció a flottakezelésben
 • Az e-matricák beszerzése és a parkolási díj fizetésének egyszerűsítése
 • Flottaautók régiós beszerzése és üzemeltetése
 • Gépjárműlopások – ahogy a biztosítótársaságok látják
 • A tavaszi/őszi gumicsere előkészítése, lebonyolítása és utómunkálatai – a flottamenedzser szemszögéből
 • Elektromos autók a flottában – aki már döntött és aki még csak tervezi
 • Az IFRS változásának hatása az operatív lízingpiacra
 • Az útnyilvántartás nehézségei – mi lehet a megoldás?
 • Az elektromos autók TCO számítása
 • Nagyvállalati esettanulmányok
Kiemelt együttműködő partnerünk:
Jármű Kontroll
 
Együttműködő partnereink: 
 

 

 
 
 
 
Groupama tanpálya
 
Médiapartnereink:
 
Sportverda
 
 
Közlekedésvilág
Rendezvény kezdete: 2017. Szeptember 26. 9:00
Rendezvény vége: 2017. Szeptember 27. 17:00
Rendezvény ára: 149.000 HUF+ÁFA
Kedvezményes ár: 99.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő: 2017. szeptember 1.
Speciális ár:

2017. szeptember 1-ig:

Konferencia + workshop: 149.000 Ft + áfa
Konferencia: 99.000 Ft + áfa
Workshop: 69.000 Ft + áfa

2017. szeptember 2-től:

Konferencia + workshop: 199.000 Ft + áfa
Konferencia: 149.000 Ft + áfa
Workshop: 99.000 Ft + áfa

IIR Magyarország Kft. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00206-2012
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748

 

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.