IIR Magyarország

Siker kulcsa a HR munkájábab    Fraud    Kártyapiac   Reziliencia   TEHETSÉGEK VEZETÉSE ÉS MOTIVÁLÁSA

Szellemi alkotások joga, különös tekintettel az IT területén felmerülő jogi kérdésekre

Bevezető

Képzésünk szólni kíván:

 • Jogi előadóknak, jogi képviselőknek, jogtanácsosoknak, jogi szakembereknek
 • IP vezetőknek és felelősöknek
 • Informatikai igazgatóknak, vezetőknek
 • IT menedzsereknek, IT beszerzőknek
 • IT infrastruktúra vezetőknek, Szoftvergazdálkodási vezetőknek
 • Fejlesztési vezetőknek
 • IT projektvezetőknek

Rendezvényünkön szívesen látjuk szellemi alkotásokkal, szerzői joggal foglalkozó tanácsadó és szolgáltató cégek, valamint ügyvédi irodák képviselőit is.

1.nap program

Szellemi alkotások helye egy vállalat életében

9.00-11.00
1.Általános kérdések, alapvető fogalmak, szellemi tulajdon helye és szerepe az üzleti életben
Szellemi tulajdon, szellemi tulajdonjogok & üzleti alapjai

 • Mit értünk szellemi tulajdon alatt? Mit értünk szellemi tulajdonjogok / szellemi alkotások joga alatt?
 • A szellemi alkotások helye a magyar jogrendben
 • Miért érdemes foglalkoznom a szellemi tulajdon(jogok) kérdésével? Miért legyen a szellemi tulajdon az üzleti tevékenységem, üzleti stratégiám szerves része? Melyek az első lépések?
 • Milyen eszközök léteznek (pl. védjegy, szabadalom stb.) a szellemi tulajdon védelmére? Milyen intézményekhez lehet segítségért fordulni?
 • Milyen költségekkel járnak a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó különböző jogcímek?
 • Mit jelent a hamisítás?
 • Hogyan érvényesíthetők a szellemi tulajdonjogok?
 • Melyek a szellemi tulajdonnal való pénzkeresés alapmechanizmusai?

Szellemi alkotások joga nemenként és kihatása a vállalatra

 • Legfontosabb tudnivalók – Ismérvek, főbb feladatok,…
 • Szerzői jogi alapok
 • Mi a szerzői oltalom köre, hogy jön ide az IT, mi tartozik bele?
 • Mi a személyhez fűződő jog?
 • Mi a vagyoni jog?
 • Iparjogvédelmi oltalmi formák
 • Védjegyjog
 • Know how

11.00-11.15 Kávészünet

11.15-12.00

Szabadalommal kapcsolatos alapvetések

 • Bevezető a szabadalmakról
 • Történeti áttekintés
 • Szabadalmi rendszerek (nemzeti, nemzetközi, regionális)
 • Jogviták, Jogérvényesítés

12.00-12.50

2.Szellemi tulajdon menedzselése a vállalaton belül

Növeli-e minden szellemi alkotás a cég vagyonát? 

 • A szellemi alkotások eredményhatása
 • Hogyan lehet az alkotó tevékenységet értékelni?
 • Mikor és hogyan kerülhet be egy alkotás értékkel a cég mérlegébe?

12.50-13.50 Ebédszünet

13.50-17.00 (Közben kávészünet)
Szellemi alkotás létrehozása, a szellemi tulajdon kezelése, stratégia kialakítása

 • Hogyan tudom megállapítani az immateriális javakat és azok értékét a tevékenységem szempontjából?
 • Mit jelent a szellemi tulajdon kezelése?
 • Hogyan tudom a szellemi tulajdonnal kapcsolatos politikát, szabályzatot kidolgozni? Mit tartalmazzon?
 • Melyek a szellemi tulajdon kezelésére vonatkozó stratégia létrehozásának első lépései?
 • Milyen lényeges folyamatok kapcsolódnak a szellemi tulajdon kezeléséhez?
 • Melyek a szellemi tulajdon kezelésének intézményi szempontjai?
 • Milyen különböző menedzselési modellek léteznek, amelyek segítenek a tevékenységemhez illő, fő szellemi tulajdont érintő politika kidolgozásában?
 • Hogyan tudom a szellemi tulajdon kezelésének stratégiáját megvalósítani? Hogyan tudom a vállalatfejlesztési tervembe vagy az intézményi stratégiába beépíteni?
 • Hogyan tudom a vállalkozás ipari tulajdonát sikeresen menedzselni?
 • Hogyan néznek ki pontosan a szellemi tulajdon kezelésének különböző folyamatai? Milyen szempontokat kell az egyes folyamatokon belül figyelembe vennem?
 • Hogyan válhat a szellemi tulajdon tudatosítása a szervezeti kultúra részévé?
 • Hogyan tudok a szellemi tulajdont biztosító, megfelelő stratégiát kidolgozni?
 • Hogyan tudom a szellemi tulajdonról készített különböző adatbázisokat professzionális módon használni?

IP szabályzat készítése, IP nyilatkozatok

 • Milyen egy jó IP szabályzat?
 • Eljárásrendek, felelősök

A szellemi tulajdon kiaknázása

 • Mit jelent a szellemi tulajdon kiaknázása/üzleti hasznosítására?
 • Milyen lehetőségek léteznek a szellemi tulajdon kiaknázására/üzleti hasznosítására?
 • Melyek az egyes lehetőségek előnyei és hátrányai?
 • Hogyan válasszam ki az én cégemnek/tevékenységemnek megfelelő modellt?

A szellemi tulajdonjog érvényesítése

 • Milyen lehetőségek állnak a rendelkezésemre a szellemi tulajdonjog érvényesítésére?
 • Hogyan tudom a szellemi tulajdonjogok esetleges megsértését és a hamisítást nyomon követni?
 • Milyen különböző lehetőségeim vannak egy konfliktus megoldására? Vannak-e a pereskedésnek alternatívái?

17.00 Az első nap vége

2.nap program

Szellemi alkotások joga az IT-ban

9.00-11.00
1.Szellemi alkotások joga, nemei az IT területén
Személyhez fűződő jogok

 • Szerzői minőség (egy szerzős, több szerzős)
 • Névviselés (feltüntetési lehetőségek, kötelezettségek, módszerek)
 • A mű integritás védelme (ez mit jelent, hogyan igaz az IT-ban?)

Vagyoni jogok

 • Többszörözés
 • Terjesztés - jogkimerülés elve, használt szoftver kereskedés
 • Átdolgozás – határai, lehetőségek
 • Egyéb vagyoni jogok

11.00-11.15 Kávészünet

11.15-15.00 (Közben ebédszünet)

2.A szoftver szerzői jogi védelme

Standard-, szoftverlicenc- és kezelési szerződések jogi szempontjai
Jogi hozzárendelés

 • Milyen szerződéstípusok kerülnek felhasználásra? –keretfeltételek
 • Ismerje meg a lincencvevő és a licencadó jogait és kötelességeit!

Használt szoftverek helyzete, üzleti lehetőségei

A licencszerződés alkotóeleme és rendszertana

 • A szerződés dokumentumainak rangsorolása
 • Az egyes dokumentumok lényeges szoftverlicenc szabályai
 • Vizsgálati és hiányközlési kötelezettség
 • Felmondás

Általános üzleti feltételek jogi érvényi és tartalmi kontrollja

 • Az általános üzleti feltételek és formális szerződések vizsgálata
 • Rendkívüli tartalmak rendelkezéseinek hatálytalansága
 • Kiegészítő rendelkezések semmissége

Szoftverfejlesztési szerződés

 • A szerződés főbb ismérvei
 • Hogyan kell szerződni? A szerződés elemei
 • Hogyan előzzük meg a jogvitát?
 • Mi a teendő jogvita esetén? Mi az, ami érvényesíthető, peresíthető?

15.00-15.15 Kávészünet

15.15-17.00
3. Mini workshop 

 • Szoftverfejlesztési szerződésminta részletes, közös kielemzése
 • Konkrét jogesetek, jogviták végig elemzése

17.00 A kurzus vége

Részletek

Rendezvény kezdete: 2018. augusztus 29. 9:00
Rendezvény vége: 2018. augusztus 30. 17:00
Rendezvény ára 259.000 HUF+ÁFA
Kedvezményes ár 209.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2018. július 13.

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 259,000.00
2 249,050.00
3 239,100.00

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.