IIR Magyarország

Siker kulcsa a HR munkájábab    Fraud    Kártyapiac   Reziliencia   TEHETSÉGEK VEZETÉSE ÉS MOTIVÁLÁSA

Mutatószámok és költségkontroll a karbantartásban

Bevezető

A karbantartás a termelőberendezések rendelkezésére állásának alapja, mely alapvetően költségként jelentkezik minden termelő vállalatnál. A karbantartás segítségével megelőzhetőek a váratlan, hirtelen szükségessé váló nagyobb beruházások, a káreseményhez kapcsolódó rendkívüli munkavégzés plusz költségei, és adott esetben a kieső termelésből fakadó károk rendezésének plusz költségvonzata is, mint például a reklamációs ügyintézés.

A szakmai profizmus mellett - a menedzsment szempontjából – az egyik legfontosabb elvárás a költséghatékonyság. Erre a látszólagos ellentmondásra kíván segítséget nyújtani a Mutatószámok és költségkontroll a karbantartásban elnevezésű szakmai szemináriumunk a termelő nagyvállalatok karbantartási, beruházási, műszaki, illetve létesítmény-fenntartási vezetői, a gyárigazgatók, az ügyvezetők, valamint a megbízhatósági vezetők számáraegyaránt.

Fókuszban:

 • Karbantartási stratégiák : Hogyan mérhető a karbantartás hatékonysága?
 • Teljesítménymutatók szerepe a karbantartásban
 • Költséghatékony karbantartás tervezése: Hogyan kezeljük a nem várt költségeket?
 • Riportálás : kötelező beszámoló a vezetőség felé
 • Megelőző karbantartás : Mikor, mit, hogyan? (TMK) Optimumok! Szélsőségek!
 • Készletgazdálkodás szerepe a karbantartás területén
 • Alkatrészek, berendezések, gépek: Csere vagy javítás?
 • Saját belső és megbízott külső karbantartási csoport : Mikor, melyik a jobb? Ár-minőség aránya?
 • Karbantartási szervezet szerepe a gyártásban és az iparban
 • Szoftverhasználat a karbantartás és a termelésirányítás területén: Ki, mit, hogyan használ?
 • Karbantartás a gyakorlatban
 • Diagnosztizálás szerepe: Rezgésmérés, szoftverek és hardverek

 

Előadók

 • ifj. Péczely György, karbantartási vezető, AA Stádium Kft.
 • Illés Attila, karbantartási szakértő, MOL Nyrt.
 • Kungl Zsolt, értékesítési vezető, Delta-3N Kft.
 • Páll István Zoltán, ny. villamosmérnök, mérnök-közgazdász, MIKSZ Karbantartás Felmérési Munkacsoport
 • Pap Norbert, műszaki vezető, Delta-3N Kft.

Szólni kíván

A rendezvény szólni kíván:

 • termelő nagyvállalatok karbantartási, beruházási, műszaki, illetve létesítmény-fenntartási vezetőihez
 • gyárigazgatókhoz, ügyvezetőkhöz
 • megbízhatósági vezetőkhöz

Valamint azokhoz a gyakorló szakemberekhez, akik szeretnék 

 • felfrissíteni, aktualizálni, bővíteni szakmai ismereteit
 • fejleszteni az ehhez a munkához is szükséges menedzsment készségeit
 • hatékonyabbá tenni a karbantartást
 • leküzdeni a problémákat, amelyek a tudásátörökítés területén jelentkeznek

1.nap

09.00-10.00

Karbantartási stratégiák: Hogyan mérhető a karbantartás hatékonysága?

 • Karbantartási stratégia megválasztása
  • A stratégia fontossága
  • Fogalomkör és történeti visszatekintés
  • Egy eredményes stratégia kialakításának célszerű alapjai
  • Élettartam költség (TCO)
  • Karbantartási stratégia és Eszközgazdálkodás (Asset Management)
 • Stratégia modellek
  • A potenciális hibák és a meghibásodások valószínűsége (Kádgörbe)
  • A paradigmaváltás. ( Berendezés állapotok, Berendezés funkciók)
  • Mikor kell illetve mikor célszerű beavatkozni. Diagnosztika
  • Proaktivítás a karbantartásban (a kezdeményező karbantartás)
  • A megbízhatóság alapkérdései (RCM, FMEA, FMECA, COFA)
  • A termeléssel integrált karbantartás (japán iskolák,TPM, pillérek, OEE)
  • A legjobb gyakorlat és a stratégia mixek
 • A stratégia megvalósítása
  • Karbantartás tervezés
  • Karbantartás végrehajtás/Irányítás.
  • Saját és külső erőforrások. Integráció és kiszervezés
  • Beszerzés és készletgazdálkodás.
  • A karbantartás informatikai támogatása
  • Jól választottuk-e meg a stratégiát (Balanced Scorecard a karbantartásban)
  • Teljesítménymutatók (Globális mutatók, rendelkezésre állás, OEE)
  • Kell-e menedzselni a stratégiát? (Stratégiai elkötelezettség és vállalati kultúra)
  • Hogyan fejlődhetünk? A stratégia rugalmassága

Előadó: ifj. Péczely György, karbantartási vezető. AA Stádium Kft.

10.00-11.00

Megelőző karbantartás: Mikor, mit, hogyan? (TMK) Optimumok! Szélsőségek!

 • A stratégiaválasztás két fő szempontja: idő és költségek
 • Valóban tud-e hatékony lenni egy megelőző karbantartás? Van-e bizonyíthatóan előnye?
 • Mikor végezzünk megelőző karbantartást?
  • Hogyan készítsünk éves TMK terveket, azaz hogyan építünk fel egy megelőző karbantartást?
  • Létezik-e olyan TMK szervező/tervező számítógépes program, amely naprakész a jogszabályok kapcsán?
 • Mi az, amit feltétlenül el kell végezni ahhoz, hogy a berendezések elvárt megbízhatóságát fenntartsuk?
 • Milyen gazdaságossági, üzletmeneti, illetve minőségügyi szempontok merülnek fel a megelőző karbantartással kapcsolatban?
 • Mennyire bírálják felül egy kockázatelemzés során a berendezés műszaki javaslatát?
 • Miért nem tudjuk előre megmondani, hogy probléma fog fellépni? Hogyan lehet ezt megelőzni?
 • Hogyan lehet meggyőzni a vezetőséget arról, hogy szükség van megelőző karbantartásra?
 • Mi alapján dolgozzuk ki a műveleti utasítást?
 • A kérdések egy részét szimulációs gyakorlat keretében fogjuk megválaszolni.

Előadó: ifj. Péczely György, karbantartási vezető. AA Stádium Kft.

11:00-11:30 Kávészünet

11.30-13.00

Teljesítménymutatók szerepe a karbantartásban

 • Karbantartási stratégiák és üzleti kihívások
  • A stratégiai szemlélet fontossága
  • A működési környezet és a jelenkori kihívások
  • Fogalomkör pontosítás és rendszerezés
  • Jól választottuk-e meg a karbantartási stratégiát?
  • Irányítás vagy adminisztráció?
 • Teljesítménymutatók
  • Teljesítménymutatók fontossága. Mutatószámok és mérőszámok (Leading and Lagging KPI’s)
  • Teljesítménymutatók meghatározása és számítási módja. Gazdasági mutatók: E1, E3, E6, E8-E12, E15-E20. Műszaki mutatók: T1-T4. Szervezeti mutatók: O1, O4, O5, O7, O17-O19, O23, O26. (Hivatkozással a vonatkozó EN szabványokra).
  • Az alkalmazott stratégia és a kapcsolódó teljesítménymutatók.
  • Nemzetközi kitekintés (SMRP, EFNMS) és a magyar gyakorlat
  • Tipikus értékek, ágazati sajátosságok
 • Teljesítménymutatók alkalmazása a gyakorlatban
  • Tudás és tájékozottság
  • Stratégiai elkötelezettség. Cégfilozófia és vállalati kultúra
  • Működési folyamatok, szervezet, informatikai háttér (CMMS). Adatgyűjtés
  • Melyek a jó teljesítménymutatók? SMART kritérium.
  • Hogyan fejlődhetünk? Benchmarking.

Előadó:Páll István Zoltán, ny. villamosmérnök, mérnök-közgazdász, MIKSZ Karbantartás Felmérési Munkacsoport

13:00-14:00 Ebédszünet

14.00-15.00

Költséghatékony karbantartás tervezése: Hogyan kezeljük a nem várt költségeket?

 • Karbantartási költségterv
  • A karbantartási stratégia és a költségtervezés
  • Vállalati költségterv és a Karbantartási terv
  • A tervezés alapjai (jogi kötelezettségek, gyártói előírások és ajánlások, stratégiai és üzleti célok, üzemeltetői igények, karbantartói tapasztalatok, diagnosztika, kockázatelemzés)
  • Karbantartás, Nagyjavítás, Hibaelhárítás, Felújítás. Tervezett beavatkozások és nem tervezett hibaelhárítások tervtételei.
  • A tervezés és az ütemezés. Pénzügyi források és ütemtervek. Szervezetek szerepe.
  • A kivitelezés feltételeinek megteremtése. Saját és külső erőforrások
  • Tapasztalatok. Mutatószámok. Berendezés történet. Hibastatisztika.
 • Karbantartás előkészítés
  • Karbantartási szerződések. A jó szerződések titka.
  • Anyagok és alkatrészek. Gyári felújítások. Eszközök és szerszámok. Kapacitás lekötések. Mérnöki szolgáltatások.
  • Cégcsoport szinergiák. Flotta. Csoporttartalék. Szervizközpont.
  • Állapotfelvétel és diagnosztika
  • Dilemmák és csapdák (udvari szállítók, hossztávú partnerkapcsolat, alternatív piacok, „reverse engineering”, kockázatok, biztosítékok és biztosítások)
 • Tervezés hatásosságának és hatékonyságának mérése
  • Teljesítménymutatók alkalmazása. Mit, hogyan mérjünk?
  • Tervezési folyamatok számítógépes támogatottsága (CMMS).
  • Benchmarking. Visszacsatolások. Fejlődési lehetőségek.

Előadó:Páll István Zoltán, ny. villamosmérnök, mérnök-közgazdász, MIKSZ Karbantartás Felmérési Munkacsoport

15.00-15.30

Riportálás: kötelező beszámoló a vezetőség felé

 • Hogyan riportáljuk a mutatószámokat a vezetőség felé?
 • Karbantartási tevékenységek és költségek megfelelőek-e a vezetőség számára?
 • Milyen a pénzügy és karbantartás kapcsolata?
 • Tudjuk-e biztosítani az üzemkészséget a meghatározott költségvetés szerint?

Előadó: Illés Attila, karbantartási szakértő, Mol Nyrt.

15.30-16.00 Kávészünet

16.00-17.00

Készletgazdálkodás szerepe a karbantartás területén

 • Anyaggazdálkodási, azon belül beszerzési stratégiák a karbantartásban
 • A karbantartási készletek elemzése
 • Beszerezhető-e az alkatrész nagyon rövid idő alatt, amennyiben készlet nélkül dolgozunk?
 • Milyen tartalék alkatrész gazdálkodási módszerek vannak az iparban?
 • Mi szerint történik az alkatrészek raktározásának folyamata, és milyen az optimális alkatrész gazdálkodás?
 • Hogyan képezzünk alkatrész bázis, tartalék anyagokat, illetve mi határozza meg, hogy tartsam, vagy ne tartsam az alkatrészt?
 • Melyiket alkalmazzuk? Raktáron magas készlet, amelyet a gazdasági osztály nem támogat, vagy alacsonyabb készlet, de ha felhasználásra kerül, akkor nem érkezik meg időben az utánpótlás egy esetleges újból felmerülő probléma során
 • Mennyiben befolyásolja a gyártás leállását, ha problémás üzemzavar van és nincs tartalék anyag?
 • Milyen módszer van arra, hogy tervezhető legyen az alkatrész utánpótlás a karbantartáshoz?
 • Ezen témaközök egy részét is a szimulációs gyakorlat keretében fogjuk megvizsgálni.

Előadói felkérés egyeztetés alatt

17:00 első nap vége

2. nap

09.00-10.00

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok

 • A hazai, veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok okai és körülményei
 • Hogyan teljesíthető a kivizsgálási kötelezettség?
 • Az irányítási rendszer vizsgálata
 • Milyen változások történtek a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemzavarok dokumentálásában az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL törvény fényében?
 • Üzemek informatikai rendszereinek érzékenysége
  • Hogyan védhetőek ki a támadások?

Előadói felkérés egyeztetés alatt

10.00-10.00

Alkatrészek, berendezések, gépek: Csere vagy javítás?

 • Mikor kell cserélni, és honnan tudjuk azt, hogy mikor, illetve hogyan növeljük az élettartamot cserével?
 • Mennyiben jelentkezik a rögtön csere a karbantartás során?
 • Hogyan állapítjuk meg a karbantartási tervezés során, hogy mely berendezéseknél kell kopás vagy hiba miatt cserélni?
 • Mennyi a hibáig üzemelés, mennyi a megelőző karbantartás, és mennyi a kettő aránya?
 • Költségelemzés alapján a gépeket felújítsuk vagy cseréljük?
 • Mikor érdemes gépfelújítást vagy upgrade- t indítani, ha a termék minőségi követelményei ezt nem igénylik? (ezeket pénzügyi számításokkal nehéz alátámasztani)
 • Hogyan segítenek a szoftverek megmutatni a felújítás vagy a csere idejét?
 • Hol van az értékhatár, amikor már cseréljünk, és hol van, amikor felújítsunk, vagy karbantartsunk?
 • Hogyan döntsünk a berendezés kora és értékhatára alapján?

Előadói felkérés egyeztetés alatt

11.00-11.30 Kávészünet

11.30-12.30

Saját belső és megbízott külső karbantartási csoport: Mikor, melyik a jobb? Ár-minőség aránya?

 • Saját erőforrással végezzük, vagy alvállalkozókkal végeztessük a munkát, illetve hogyan valósulhat meg a kettő együttes alkalmazása?
 • Mi éri meg jobban? A belső csapat továbbfejlesztése, vagy a külsős (kiszervezett) alvállalkozónak adott munka?
 • Hogyan ellenőrizhető a javítások és felújítások minősége, illetve a számlázott idő hatékonysága alvállalkozó esetén?
 • Minőség és ráfordítás fontosságának meghatározása. Valóban olcsóbb-e külsős munkaerő?
 • Karbantartási szerződéskötés egy kiválasztott céggel, amely központosítva ellát mindent, vagy területenként szétválasztva más-más cégekkel kötött szerződések, amelyek külön-külön látják el a feladatokat?
  • Motivációs rendszerrel egybekötött szerződések a javító szakcégekkel
 • Általánosságban mi az, ami meghatározza azt a döntést, hogy kiszervezzük-e vagy sem?
 • Hogyan alakulnak a költségek, a munkabiztonság, az üzletmenet és a termelési folytonosság, ha kiszervezzük a munkát?

Előadói felkérés egyeztetés alatt

12.30-13.30 Ebédszünet

13.30-14.30

Karbantartási szervezet szerepe a gyártásban és az iparban

 • Karbantartási szervezet bevonása a gépspecifikációba és gépkiválasztás folyamatába
 • Milyen karbantartási szervezeti struktúrák vannak az iparban?
 • Központosított, vagy széttagolt szervezet legyen?
 • Mi az, amire hivatott a karbantartási szervezet?
 • Meddig terjed a karbantartási szervezet feladatköre?
 • Hogyan történik a kommunikáció más részlegekkel

Előadói felkérés egyeztetés alatt

14.30-15.30

Szoftverhasználat a karbantartás és a termelésirányítás területén: Ki, mit, hogyan használ?

 • Hogyan legyen a rendszer minél átláthatóbb, illetve melyek a felhasználóbarát rendszerek?
 • Mennyire használjuk ki jól a rendszert? Mennyire könnyíti meg az adminisztratív munkánkat?
 • Gépekkel kapcsolatos kulcsalapok, karbantartási rendszerek
 • Van-e megoldás arra, hogy kompatibilisek legyenek egymással a szoftverek és a gépek?
 • Karbantartási tevékenységek számítógépes háttértámogatása, azaz szoftver és hardware kapcsolata
 • Hogyan segítik a karbantartást a termelésirányító szoftverek?
  • Visszatérő karbantartási adatok szolgáltatása
 • Hibajelentések, problémák, javítások szoftveres lekövetése: a törzskönyv létrejötte
 • Milyen egyéb lehetőségek vannak a nagynevű szoftverek helyett, amelyek akár kis- és középvállalkozások számára is elérhetőek?

Előadói felkérés egyeztetés alatt

15.30-16.00 Kávészünet

16.00-17.00

Diagnosztizálás szerepe: Rezgésmérés, szoftverek és hardwarek

 • Milyen mérőszámokat használjunk a műszaki diagnosztika hatékonyságának mérésére?
 • Milyen diagnosztizáló rendszereket használnak az iparban?
 • Miért nem kompatibilis egymással a diagnosztikán belül a rezgésmérő, és a hozzá tartozó szoftver?
 • Milyen létjogosultsága van a diagnosztikának ott, ahol alacsonyabb bonyolultságú rendszerek vannak?
 • Érdemes-e teljes diagnosztizálást végezni, vagy elég csak a kritikus területen?
 • Milyen gazdaságossági szempontjai vannak, főleg egy nem folyamatosan termelő üzemben?

Előadók:

Kungl Zsolt, értékesítési vezető, Delta-3N Kft.

Pap Norbert, műszaki vezető, Delta-3N Kft.

17.00 Szeminárium vége

Részletek

Rendezvény kezdete: 2018. június 13. 9:00
Rendezvény vége: 2018. június 14. 17:00
Rendezvény ára 259.000 HUF+ÁFA
Kedvezményes ár 219.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2018. április 27.

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 259,000.00
2 249,050.00
3 239,100.00

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.