IIR Magyarország

IT vezető    Onboarding    Certified Excel Macro   AgiconCamp 2017   Certified Energy Trader

 
 

.

Dokumentumkezelés 2017

Bevezető

Egyre több vállalat gondolkodik azon, hogy „megszabaduljon” a papír alapú dokumentumai nagy részétől: digitalizálja és hitelesítve archiválva azokat, vagy már eleve egy olyan megoldást keres, hogy az egyes dokumentumtípusok már elektronikusan és hitelesen keletkezzenek.

Ennek megvalósításához nyújt megfelelő és megnyugtató jogszabályi környezetet az eIDASrendelet és a 2018. január 1-jétől hatályba lépő „Elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól” szóló törvény.

Másik nagyobb volumenű változás most jelenleg, hogy a GDPRaz új EU-s adatvédelmi rendeletnek milyen hatásai lesznek a dokumentumkezelésre, Mely vállalati területeket fog érinteni a rendelet az adatvédelmi felelős mellett?

Mindemellett a kiszervezés, bértárolás kérdése, lehetősége is előtérbe kerül a vállalati átszervezések során egyes munkafolyamatok esetében, mind kapacitásbeli problémák, mind költséghatékonysági megfontolások miatt.

A munkaerőhiány a legtöbb vállalatot elérte , így egyre nagyobb hangsúlyt kap vállalaton belül az egyes munkafolyamatok gyorsítása, a folyamatautomatizálás és a társosztályok (háttér)támogatása. Rendezvényünkön szolgáltatói és vállalati oldalról is bemutatásra kerülnek azok a megoldások, vállalati újítások, melyek a folyamatok újragondolásával és ennek gyakorlati megvalósításával racionalizálják adott munkafolyamat esetében a ráfordított (munka)időt.

Továbbá konferenciánkon kerekasztal-beszélgetés során bemutatásra kerül mobil világ, információs társadalom és a biztonság kérdése, tekintettel arra, hogy egyre nagyobb kihívás elé állítja a szakembereket az egyre gyorsuló világ, amit le kell követni az eszközöknek és technikának is, hogy biztosítani tudják a gyors, zökkenőmentes és azonnali döntések lehetőségét, de biztosítva minden biztonsági előírást az engedélyeztetések és jóváhagyások esetében.

Többek között ezeket a megváltozott környezeti és gazdasági viszonyokat veszi sorra rendezvényünk vállalati ESETTANULMÁNYOK hatósági, hivatali, szolgáltatói előadások által választ keresve a felvetett kérdésekre.

Résztvevőink írták

Résztvevőink írták…

„Tökéletes képet kaptam az elektronikus dokumentumkezelés aktuális problémáiról és buktatóiról, emellett figyelemfelkeltő megoldási lehetőségeket láthattunk.” (Bódi Lászlóné, iktatórendszer alkalmazásgazda, Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium)

„Nyílt és őszinte. Problémafeltáró. Sok alapinformációhoz jutottam hozzá.” (Tuza János, dokumentumkezelési osztályvezető, Paksi Atomerőmű Zrt.)

„Az előadók tapasztalata alapján a meglévő problémák új megvilágításában kerültek felszínre, ami alapján új megoldások születhetnek.” (Gazsó Bertold, DMS rendszeradminisztrátor, AUDI Hungária Motor Kft.)

„A dokumentumkezelési folyamat minden szeletével összefüggésben kaptam hasznos információt.” (Kisteleki Tamás, szakértő MÁV Zrt.)

„Szakmailag aktuális információkhoz jutottam, melyek a napi operatív munkámban kiemelten hasznosak és fontosak.” (Fehér Anna, adatfeldolgozási osztályvezető, Díjbeszedő Informatikai Kft.)

„Jó látni, hogy hivatásukat értő szakemberek hogyan vélekednek többé-kevésbé misztikusnak tűnő dolgokról.” (Fincza Roland, üzleti rendszerek elemző, Magyar Posta Zrt.)

„A dokumentumkezelés alapvető, fontos kérdései megemlítésre kerültek a rendezvényen, hasznos volt az elektronikus dokumentumokkal kapcsolatos törvényi háttér jelenének és jövőjének bemutatása.” (Meskál Ferenc, ISD Dunaferr Zrt., IT szakértő)

„Szakmai színvonal és a gyakorlati tapasztalatok találkozása egy aktuális témában.” (Honti Bertalan, főosztályvezető, Nyugdíjfolyósító Igazgatóság)

„Sok új, hasznos információt hallottam. Némely új megoldást megfontolandónak tartottam cégen belüli megvalósításra.”(Szántóné Nagy Andrea, központi irattár vezető, Chinoin Zrt.)

„Többségében olyan információkat kaptam az előadóktól, amelyek kiegészítették ismereteimet és jól használhatók, hasznosíthatók.”(Hajdú Ferenc, igazgató, MKB Bank Zrt.)

„Ismeretbővítés és véleménycsere szempontjából a legalkalmasabb rendezvény.”(Szente Mihály, igazgatási főreferens, Nemzeti Adó- és Vámhivatal)

Főbb témák

A rendezvény főbb témái:

 • Papír alapú dokumentumok digitalizálása
 • Dokumentummenedzsment és a folyamatok újragondolása
 • Gyorsuló munkafolyamatok, folyamatautomatizálás
 • Irattárolás – papír alapú dokumentumok tárolása, kiszervezése
 • E-mail racionalizálás – költségcsökkentés: vállalati ESETTANULMÁNY
 • E-számla használat a vállalati folyamatok során: folyamat-átalakítás vs kiszervezés
 • Mobil világ – információs társadalom és a biztonság
 • GDPR – Az új EU-s adatvédelmi rendelet hatásai a dokumentumkezelésre
 • Hitelesítés és e-aláírás, a konverziós szabályok változása, eIDAS rendelet – jogalkotói, szolgáltatói előadás és vállalati ESETTANULMÁNY
 • Elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól – jogalkotói oldal és vállalati felkészülés ESETTANULMÁNY jelleggel
 • A dokumentumhitelesítéssel kapcsolatos SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök
 • Okos gyár és a dokumentumkezelés - a munka-erő igény kérdése, alakulása, változása

Előadók

Konferenciánk eddigi előadói:

 • dr. Dávid Róbert, E-közigazgatási főosztályvezető, Belügyminisztérium
 • Gergely Ákos, Vezérigazgató, DOQSYS Business Solutions Zrt.
 • Jakab Péter, IT igazgató, Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.
 • Ollári Ákos, Osztályvezető Jogi és Igazgatási Főosztály Dokumentumkezelési Osztály, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
 • Pataki Tamás, Business Development Manager DMS, Canon Hungária Kft.
 • Solcz-Ujvári Magdolna, Dokumentum menedzsment csoportvezető-helyettes, FŐTÁV Zrt.

Kinek ajánljuk?

Rendezvényünket ajánljuk nagyvállalatok, a vállalati és a közszféra

 • Informatikai, IT vezetőinek és munkatársainak
 • Dokumentumtár vezetőinek
 • Adminisztrációs vezetőinek
 • Tájékoztatási és dokumentumkezelési vezetőinek
 • Hálózati dokumentációs vezetőinek
 • Archiválási folyamatokért felelős személyeihez
 • azon vállalatok szakembereinek, akik költséghatékonyságra törekednek a dokumentumkezelés megvalósításának eredményeként.

1.nap

8:30 Regisztráció
8:50 Megnyitó az IIR részéről

Költséghatékonyság, hatékonyságnövelés - megtakarítások

Papír alapú dokumentumok minél inkább digitalizálása

9:00-10:20 Digitalizáció az automatizálás első lépése: vállalati és szolgáltatói előadás

 • Hogyan tudják úgy átalakítani a vállalatok folyamataikat, hogy minél kevesebb papírt használjanak? Tapasztalatok, tanácsok
 • Minőségirányítási Rendszer (9001) hatása az automatizálásra
 • Környezetközpontú Irányítási Rendszer (14001) kapcsolata a digitalizálással- kiegészítve EMAS-sal
 • Folyamatok reorganizációja
 • Mely vállalati folyamatokat lehet
 • digitalizálni? (belső vállalati folyamatok-a legtöbb ügyviteli folyamat-, pl. szerződéskezelés)
 • ráépíteni a már digitalizált dokumentumokra?
 • Miként egyszerűsödhetnek és gyorsulhatnak a folyamatok az automatizáció eredményeképpen? Minél több adatkinyerés, statisztikai adatszolgáltatások, kötelező adatközzétételek
 • Mennyiben eredményez költségcsökkentést és hatékonyságot a digitalizáció a vállalat egészét tekintve és az egyes területekre lebontva?
 • Milyen munkaerő-optimalizációs hatása lehet
 • a dokumentumok digitalizálásának?
 • egyes részfolyamatok kiszervezésének?
 • Korszerű irattárolás (elektronikus és a szükséges fizikai)

Előadók:
Pataki Tamás, Business Development Manager, Canon Hungária Kft.
Solcz-Ujvári Magdolna, Dokumentum menedzsment csoportvezető-helyettes, FŐTÁV Zrt.
Az előadás az előadók által módosításra kerül.

10:20-10:50 Kávészünet

10:50-11:30 Dokumentummenedzsment és a folyamatok újragondolása

 • Hol van a kapcsolódási pont a digitalizáció és a dokumentummenedzsment között, amiért a vállalatok elektronizálják a folyamataikat?
 • Mennyire meghatározó, hogy honnan (fölülről, vagy alulról) érkezik a kezdeményezés a vállalati folyamatok elektronizálására vonatkozóan?
 • Hogyan támogatják a dokumentummenedzsment rendszerekbe integrált speciális funkciók a mind egyszerűbb, gördülékenyebb ügyintézést?
 • Milyen módon ösztönözhetőek az ügyfelek az elektronikus ügyintézés, elektronikus csatornák használatára, igénybe vételére?
 • Miként lehet, kell kezelni a megváltozott ügyféligényeket? elektronikus csatornákon keresztül eljuttatni a dokumentumokat az ügyfelekhez? Pl.: mobiltelefon, közösségi portálok

11:30-12:10 Gyorsuló munkafolyamatok, folyamatautomatizálás

 • Miként lehet a manuális feladatokat meggyorsítani folyamatautomatizálás által? egyedi fejlesztések - pénzügy, számvitel, beszerzés, gyártás, core business, riportok összekészítése
 • Miben tudnak segíteni a folyamatautomatizálás során:
  • a keresőrendszerek, a visszakereshetőséget támogató megoldások,
  • a személyes adatok, Facebook profilok folyamatos monitorozása (akár adatbányász jelleggel)
  • folyamatmenedzsment: vállalati adatok automatizált beszerzése
  • adatmigráció: adatok összehangolása (akár cégösszevonásoknál)
  • lekövetések, jóváhagyási folyamatokat támogató megoldások, szoftverek?

Bértárolás kérdése nagy papírmennyiségnél

12:10-12:50 Irattárolás – papír alapú dokumentumok tárolása, kiszervezése

 • Milyen jogi feltételei vannak a bértárolásnak, és a papírtárolás teljes kiszervezésének?
 • Milyen nehézségeik voltak vállalati szinten, amikor a bértárolás/kiszervezés mellett döntöttek? Mik voltak a jogi buktatók, amikor a dokumentációikat kivitték bértárolásba?
 • Milyen veszélyeknek vannak kitéve a papír alapú dokumentumok?
 • Miként tudja biztosítani a szolgáltató, hogy biztonságosan legyenek tárolva a dokumentumok és néhány órán belül hozzáférhetőek legyenek? akár elektronikusan, akár fizikailag a papír is - Bizonyos őrzési idők az egyes dokumentumtípusoknál
 • Milyen feltételeket tud biztosítani a szolgáltató őrzés, tűzvédelem kapcsán? szabályok, amiknek meg kell, feleljenek a szolgáltatók
 • Szennyezett iratok kezelése: milyen módon kezelhetőek, helyreállíthatóak-e ezek a dokumentumok?
 • Milyen jellegű rendszer, számítógépes szoftvertámogatása szükséges? betekintési kérelmek feldolgozása

12:50-13:50 Ebédszünet

13:50-14:40 E-mail racionalizálás – költségcsökkentés: vállalati ESETTANULMÁNY

 • Mi volt a kiváltó oka annak, hogy cégcsoport szinten változtattak az e-mail tárolási szabályokon? tárhely-kapacitás?
 • Hogyan, milyen lépésekkel történt pontosan a váltás/átállás?
 • Miként kapcsolódik össze az e-mail racionalizáló és az e-mail archiváló rendszer?
 • Milyen egyéb eszközökkel tudják helyettesíteni az eddigi e-mail-ben történő file küldözgetéseket? Share Point, SZASA, Skype
 • Mennyiben tudják akár meg is könnyíteni, gyorsítani, támogatni a folyamatokat?
 • Milyen szervezeti kultúraváltás történt ezt követően vállalaton belül?
 • Miként fogadták ezt a dolgozók, az egyes társosztályok?
 • Milyen szinten kellett újragondolni az egyes folyamatokat ennek eredményeképpen?
 • Mit vártak és végül mit eredményezett vállalat/vállalatcsoport szinten ez a változás?

14:40-15:30 E-számla használat a vállalati folyamatok során: folyamat-átalakítás vs kiszervezés

 • Milyen módon kell kezelni a vállalati folyamatokba bekapcsolódó számlákat? Ha papíron állt elő eredetileg, ha eleve e-számlaként keletkezett
 • Mennyire tudja megtámogatni az egyes társosztályok munkáját az elektronikus ügyintézést, hogy Ők is tudják ennek előnyeit használni?
 • Mennyiben eltérő a kimenő számlák előállítása (nagy tömegű számlázás), mint a bejövő, akár beszállítói számlák kezelése?
 • Mennyire változik/bővül azon Ügyfelek köre, akik áttérnek az e-számlára? Milyen tendencia figyelhető meg?
 • Milyen módon, motiváló akciókkal tudják ösztönözni időről időre az e-számla használatát
 • Mekkora folyamat átalakítást eredményez az e-számlakezelésre történő átállás?
 • Milyen előnyökkel jár az e-számlakezelés kiszervezése? Milyen jogi szabályozási előírásnak szükséges megfelelni és van-e informatikai, adatvédelmi vetületei?

15:30-16:00 Kávészünet

Bárki bárhonnan bármit elérjen: mobilok (mobilak) legyünk!

16:00-17:00 Mobil világ – információs társadalom és a biztonság: Előadás és kerekasztal-beszélgetés

 • Hogyan működik a mai magyar valóságban a Mobility kérdése? megvalósult példák – aláíró pad a gyakorlatban, nagyobb mennyiségű mobilinternet?
 • Miért fontos, hogy akár többen is elérjék az adatot, egyszerre, egy időben tudjanak dolgozni egy adott dokumentumon?
 • Mobilozó gyalogosok kérdése: a döntéshozó valóban minden releváns információ birtokába van-e, amikor mobileszközön rányom és jóváhagy? Mindent megtett-e a vállalat annak érdekében?
 • Szabad-e ezt az eszközt „odaadni” a döntéshozó kezébe?
 • Ezt a gyártótechnológiát hogyan érik el?
 • Mennyire fontos, hogy
  • ne legyen gátlótényező a cégpolicy és a biztonsági előírások,
  • biztonságos és kényelmes legyen az elérés?
 • Mindent megtett-e a vállalat annak érdekében, hogy ne legyen adatszivárgás: illetéktelenek ne férjenek hozzá az adatokhoz?
 • Mire kell figyelni? az emberi tényező kérdése, a technológia, az IT adott: ezt belső és külső audit

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:
Jakab Péter, IT igazgató, Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.

és további felkérések folyamatban

17:00 Az első konferencianap zárása

2.nap

8:30 Regisztráció
8:50 Megnyitó az IIR részéről
A nap elnöke:

9:00-9:45 GDPR – Az új EU-s adatvédelmi rendelet hatásai a dokumentumkezelésre

 • Mennyire lesz hatással a dokumentumkezelésre, a dokumentumkezelés szabályaira az új adatvédelmi rendelet?
 • Meddig lehet archiválni az egyes dokumentumtípusoknál? pl.: ha személyes adatokat tartalmaz
 • Milyen változással jár a vállalatok számára jogi oldalról a rendelet az egyes dokumentumtípusokra lebontva?
 • Mennyiben módosítja a jogosultságkezelés szabályait: szigorodnak-e az adatokhoz való hozzáférésnek szabályai a dokumentumoknál? felül kell vizsgálni, hogy megfelelő-e vállalaton belül és vállalatok között ez
 • Milyen mértékben érinti a GDPR majd a belső szabályozásokat?
 • Mely vállalati területeket fog érinteni a rendelet az adatvédelmi felelős mellett? dokumentummenedzsment, HR, jog, IT
 • Milyen adatokat lehet elkérni, rögzíteni egy dokumentumban?
 • Ki az, aki tájékoztatást adhat? Milyen mélységben tájékoztat?
 • Mi van/lehet kiszervezve? Átadható-e az adat? Adatgazda kérdése: ezek hogy változnak ezzel a rendelettel?
 • Milyen formában kell, belekerüljön a szerződésbe, hogy ha történik valamilyen adatvédelmi incidens, akkor ezt jelenteni kell?
 • Ennek leszabályozása a felek között, hogy ki mit csinál?
 • Dokumentumok megsemmisítése GDPR alapján
 • Milyen mértékű büntetést vonhat maga után a GDPR-nak nem megfelelés?

9:45-11:45 Hitelesítés és e-aláírás, a konverziós szabályok változása, eIDASrendelet - jogalkotói és szolgáltatói előadás

Közben kávészünet 10:30-11:00

 • Mennyiben tudja a hiteles elektronikus másolat kiváltani a papírt?
 • Milyen törvényi lehetőségek vannak erre?
 • Mi a jogalkotó véleménye? Kimondható-e, hogy kiváltható a papír a hiteles elektronikus másolattal, ami megvédhető lesz, a bíróságon megállja a helyét?
 • Hiteles másolatok készítése: különböző időbélyegzővel
 • Mit mond ki a 910/2014-es európai parlamenti és tanácsi rendelet? eIDASrendelet
 • Mennyiben alakították át a hiteles másolás szabályait? Fokozott minősített bélyegző szervezeti bélyegző kérdése
 • Miben változott a minősített szolgáltatók feltételrendszere?
 • Mennyiben érinti a változás az ügyfélkört is, ahol minősített szolgáltatást vesznek igénybe?
 • Valóban el kell elfogadni a minősített aláírást, és ezt egyenértékűnek kell tekinteni a kézi aláírással Európában?
 • Melyek az együttműködés szabályai?
 • A papír alapú dokumentum elektronikussá alakítása és ennek hitelesítési kérdései: a 451/2016-os kormányrendelet
 • Milyen technológiával lehet biztosítani, hogy a másolat egyenértékű legyen az eredeti papírral? jogi és technológia oldalról
 • A hiteles elektronikus dokumentumkezelés kérdése:
  • amikor alapvetően már hitelesen állt elő a dokumentum elektronikusan: maga a rendszer van tanúsítva egy biometrikus aláírási rendszerrel
  • ha papír alapon állt elő: ezt utána kezelni kell
 • Mia lehetséges jogalapja?
 • Mi a technológiailag megoldható?
 • Hol van az a pont, ami megérheti a vállalatoknak?
 • E-aláírások: a három hetes aláírási idő lecsökken egy napra
 • Hogyan fog változni az aláíróképesség a felhőben? Miért is fog elmenni ez a felhő felé? dokumentummenedzsment, dokumentumarchiválás
 • A dokumentumok cserjéje és jóváhagyás a felhőben

Digitalizált fizikai adatok hiteles tárolása, archiválása és a papír alapú megsemmisítése

11:45-12:30 Hitelesítés és e-aláírás vállalati ESETTANULMÁNY

 • Milyen előnnyel jár az elektronikus aláírás bevezetése?
 • A bevezetés nehézségei, buktatói adott projekt esetében
 • Egy szoftver bevezetése, vagy megújítása: HR oldalról, belső IT kapacitás
 • Mit csináltak, hogy csinálták? a teljes technológia
 • Hogyan lehet ezt megvalósítani? Milyen technikai módosításokat kell tenniük a meglévő rendszerekben?
 • Milyen invesztációs költsége és folyamatos költségei vannak a folyamatnak?
 • Mekkora volumen és nagy papírmennyiség mellett éri meg a befektetés?

12:30-13:30 Ebédszünet

13:30-14:15 Elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól - jogalkotó

 • Miben hoz változást a 2018. január 1-jétől hatályba lépő „Elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól” szóló törvény?
 • Milyen előírásokat tartalmaz az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és ügyfél között?
 • Miként definiálható a „közfeladatot ellátó szervezet”, ahol ezt be kell vezetni?
 • Mely folyamatokat, vállalati osztályokat fogja érinteni a változás? ügyfélszolgáltat?
 • Ügyfélkapu – Ügyfélportál kérdése
 • Miként tudták kialakítani ezt a rendszert? Milyen feltételei voltak?
 • A projekt technikai megvalósításának részletei, a projekttörténet
 • Hogyan fogják a gazdasági társaságokat átterelni?
 • Hol tart ez a projekt? Mennyi embert sikerült bevonni, akik igénybe is vették ezt a szolgáltatást?
 • Hivatali kapu kérdése

Előadó: dr. Dávid Róbert, E-közigazgatási főosztályvezető, Belügyminisztérium
Az előadás az előadó által módosításra kerül

14:15-15:00 A dokumentumhitelesítéssel kapcsolatos SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök

 • SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök állapota, használatukkal kapcsolatos tapasztalatok: KEASZ, KAESZ, AVDH, INY, KDÜ
 • Az önkormányzati ASP iratkezelési rendszerével kapcsolatos tapasztalatok (migrálás a régi rendszerekből, az új rendszer használata)
 • A dokumentumok kezelésével, továbbításával, tárolásával kapcsolatos SZEÜSZ-ök, KEÜSZ-ök állapota, az ezekkel kapcsolatos tapasztalatok: KSZ, BKSZ, tárhelyek (hivatali, céges, személyes), űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatások, KÉÜ, KKÜ, EDT
 •  Iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés, e-Papír, esetleg még a papír és elektronikus forma közti hiteles átalakítási szolgáltatások
 • Az új iratkezelési szoftver, követelmények változása, 27/2014-es IM rendelet és szoftverrendelet: a SZEÜSZ-höz való kapcsolódást biztosítja

15:00-15:45 Elektronikus ügyintézési törvény és a bizalmi szolgáltatások – vállalati felkészülés ESETTANULMÁNY

 • Miként készülnek fel erre a cégek és a fogyasztók a nem lakossági ügyfelek?
 • Ki vezette már be?
 • Hogyan újítják meg az online felületeiket ennek megfelelően a vállalatok?
 • Mennyiben változnak meg az eddigi szokásos postázási folyamatok? átalakulnak? Új platform: e-postázás
 • Hogy kell dokumentumokat átadni? Milyen jegyzéket kell ehhez készíteni?
 • Interábilitás és együttműködés: része a végrehajtási rendeletnek, együttműködésre kötelezett szervek együttműködését szabályozza
 • Mi az a kötelező minimum, amit át kell venni a vállalatoknak?
 • Milyen fejlesztéseket kell elvégezni ehhez?
 • Hol tartanak ezek az elektronikus ügyintézési fejlesztések?
 • Milyen jövőkép van? Terveznek-e további szolgáltatásokat bevonni? Ezek bővítését?

Előadó: Ollári Ákos, Osztályvezető Jogi és Igazgatási Főosztály Dokumentumkezelési Osztály, Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Az előadás az előadó által módosításra kerül.

15:45-16:10 Kávészünet

Arányaiban fog változni a munka típusa, a képzési igény fog változni

16:10-17:00 Okos jövő, okos gyár, okos város és a dokumentumkezelés - a munka-erő igény kérdése, alakulása, változása: Kerekasztal-beszélgetés

 • Mit értünk pontosan az
  • „okos jövő”
  • „okos gyár”
  • „okos város” kifejezés alatt?
 • Hol kapcsolódik össze a termelés automatizálása, minél inkább a digitalizálása a dokumentumkezeléssel és az okos gyár víziójával?
 • Milyen előnyökkel járnak az önjáró, programozható szállítóeszközök, „robotok”?
 • Munkaerő-igény kérdése: ha gépesítünk, akkor más jellegű munkát tudnak elvégezni a szakemberek?
 • Mennyire fog felértékelődni a képzettség, egyre nagyobb jelentősége lesz-e a képzettségnek?
 • Mennyire szükséges a folyamatokat átszervezni, újragondolni, átképzéseket szervezni? ezekhez a gépekhez programokat kell írni: ehhez más típusú, tudású ember kell

17:00 A konferencia zárása

 

Együttműködő partnereink:

http://doqsys.hu/

 

Canon

Médiapartnerünk:

Computerworld

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. szeptember 19. 9:00
Rendezvény vége: 2017. szeptember 20. 17:00
Rendezvény ára 249.000 HUF+ÁFA
Kedvezményes ár 219.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. augusztus 4.

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 249,000.00
2 236,550.00
3 226,550.00
IIR Magyarország Kft. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00206-2012
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748

 

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.