IIR Magyarország

Siker kulcsa a HR munkájábab    Fraud    Kártyapiac   Reziliencia   TEHETSÉGEK VEZETÉSE ÉS MOTIVÁLÁSA

GasCon 2017 Konferencia

Bevezető

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nyitóelőadása a kormányzat energiastratégiájáról!

A 2017-es év jelentős változásokat tartogat a gázszektor számára.

Konferenciánkon meghallgathatjuk a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatását a kormányzat energiastratégiájáról, az ellátásbiztonság kapcsán körvonalozódó EU-s SOS rendelet aktualitásait pedig a Hivatal előadásában ismerhetjük meg, hiszen a piaci szereplőket nagyon foglalkoztatja, hogy Mi a célja a rendeletnek?” és „Milyen feladatuk lesz az egyes piaci szereplőknek a rendelet kapcsán?”.

A Winter Package földgázpiacra gyakorolható hatása – gyakorlati jelentősége is előtérbe helyeződik a rendezvényen, és kérdésként fogalmazódik meg, hogy „Miként érvényesülnek majd az energiatakarékosság, energiahatékonyság elvei és a flexibilitás?

2017 nyarán már tapasztalatokról is beszámolhatunk a Balancing NC I-es modelljének bevezetése kapcsán: szállítói, elosztói, kereskedői oldalról, és a várható szabályozói változások, tervek tekintetében is. Ennek kapcsán azokról a kérdésekről beszélünk rendezvényünkön, hogy „Milyen tapasztalatról lehet beszámolni a napi allokáció alapján?” és „Mikor, milyen pontokon van újraallokálás?

Mindemellett bemutatjuk, hogy miként változik az Új tarifa - január 1-jétől a 20-100-asok kapacitáslekötése, szabályozása kapcsán és beszélünk arról is, hogy a biogáz üzemek termelése a földgáz-hálózatba betáplálható lenne-e?

Továbbá rendezvényünkön megvizsgáljuk a mostani hosszú hideg tél eredményeit, hogy milyen hatást gyakorolt az Európai földgázárak alakulására: a molekuladíjakra, és a tárolói kapacitásra.

Napi piac átalakulása indokolja, hogy beszéljünk arról,„Mi az, ami vonzóbbá tenné, motiválná a CEEGEX-en történő kereskedést?” és a napon belüli adatszolgáltatás kapcsán pedig kerekasztal-beszélgetés keretében vitatják meg a kapcsolódó kérdéseket az érintett piaci szereplők.

Konferenciánkon bemutatjuk mindazokat az aktualitásokat, amelyek meghatározzák a gázpiac szereplőinek mindennapjait, választ és megoldást kínálunk a felmerült kérdésekre és rendezvényünk lehetőséget, fórumot nyújt arra, hogy a szakma képviselői mindezeket a kérdéseket megvitassák.

Többek között ezeket az aktualitásokat és nehézségeket veszi sorra rendezvényünk kormányzati – jogalkotói,hatósági, hivatali, szakmai szervezetek és szolgáltatói előadások, valamint vállalati ESETTANULMÁNYOK által választ keresve a felvetett kérdésekre.

Résztvevőink írták…

„Komplex, alapos áttekintést adott a gázpiaci aktualitásokról.” – (Dr. Vida Adrienn, piacelemző, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal)

„A szabályozási aktualitásokon kívül a gyakorlati implementációról is szó esett és fontos párbeszéd indult el a szereplők között az operatív együttműködési lehetőségekről is.” (Rékai Gábor, portfólió gazdálkodási területi referens, E.ON Energiakereskedelemi Kft.)

„Tájékozódás az ipari szereplők szerteágazó szemlélete mentén.”(Kenderessy-Szabó Csaba, földgáz elszámolási vezető, Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.)

„Az energetikai különféle szereplői élő témákat hoztak be, amelyek személyesen is megvitathatók. Kapcsolatépítés lehetőség a szakmai szereplőkkel.” (Dr. Korényi Zoltán, Címzetes egyetemi docens, ny. igazgató)

Főbb témák

A rendezvény főbb témái:

 • A kormányzat energiastratégiája: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium előadása
 • EU rendelet: SOS rendelet az ellátásbiztonságról
 • Winter Package földgázpiacra gyakorolható hatása – gyakorlati jelentősége
 • Árváltozások a gázszektorban
 • Európai földgázárak alakulása – molekuladíj
 • Új tarifa - január 1-jétől a 20-100-asok kapacitáslekötése, szabályozása
 • Alapszolgáltatáson túli szolgáltatások típusai és árazása
 • Biogáz és földgáz kapcsolódása
 • Gázvezetékek, gázszállítás - LNG szerepe a jövő gázpiacán
 • A Nord Stream 2 hatásai és az európai kapacitáslekötések az éves aukción
 • CEEGEX – Napi piac átalakulása
 • Tárolói kihasználtság – Ellátásbiztonság és a hosszú tél
 • REMIT a gyakorlatban – REMIT és MIFID II. kapcsolódása
 • Balancing NC I-es modelljének bevezetése: szállítói, elosztói, kereskedői tapasztalat
 • Napon belüli adatszolgáltatás – változások április 1-jét követően

Előadók

Eddigi előadóink:

 • Bali Gábor, Földgázpiaci szakértő, EnergiQ Kft.
 • Bognár Géza, Koordinátor E.ON Mérési Központ, EON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.
 • Bütösi Lajos, Kereskedelmi igazgató, Magyar Gáz Tranzit Zrt.
 • Dabóczi Tamás, Elszámolás vezető Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Igazgatóság, FGSZ Zrt.
 • Farkas Zoltánné, Főosztályvezető Földgáz-felügyeleti és  Árszabályozási Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 • Horváth Zoltán, Főosztályvezető Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
 • Kovács Kornél, Vezérigazgató, CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zrt.
 • Kriston Ákos, Vezérigazgató-helyettes, Magyar Földgáztároló Zrt.
 • Mörcz Andrea, Főosztályvezető-helyettes Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 • dr. Rajkai Szonja, Főosztályvezető-helyettes Piacfelügyeleti és ellenőrzési főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 • Sándor Balázs Benedek, Főosztályvezető-helyettes, Földgáz-felügyeleti és  Árszabályozási Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
 • Sárosdi György, Cégvezető, Global NRG ZRt.
 • Takácsné Tóth Borbála, Vezető kutató, REKK-Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
 • Zanatyné Uitz Zsuzsanna , Távfűtési műszaki vezető, Kaposvári Vagyonkezelő Zrt.

Kinek ajánljuk?

Rendezvényünk szólni kíván:

 • Az egyetemes szolgáltató, elosztó, földgáz-kereskedő, szervezett földgázpiaci, szállító és rendszerirányító, tároló, PB-szolgáltató vállalatok vezérigazgatóihoz, valamint közép- és felsővezetőihez az alábbi területeken:
  • gazdaság
  • műszaki-üzemeltetés
  • stratégia
  • kereskedelem
  • pénzügy
 • Gázfogyasztó vállalatok közép- és felsővezetőihez és energiapolitikai szakértőihez
 • Erőművek szakembereihez
 • Gázkitermeléssel foglalkozó cégek képviselőihez
 • A szabályozási oldal és a hatóság érintett szakembereihez
 • Az energiaszektorban tevékenykedő tanácsadó és szolgáltató cégek szakembereihez

valamint mindazon vezetőkhöz és munkatársakhoz, akiket érintenek a szektorban zajló változások, és tájékozódni kívánnak a gázpiac jövőjét illetően.

1.nap

8:30 Regisztráció

8:50 Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről

A nap elnöke: Bali Gábor, Földgázpiaci szakértő, EnergiQ Kft.

9:00-9:15 Nyitóelőadás a kormányzat energiastratégiájáról

 • A Nemzeti Energiastratégia célrendszere, a célok elérését biztosító eszközök
 • Az Energia Unió pillérei
 • A Tiszta energiát minden európainak csomag prioritásai
 • A hazai földgáz ellátásbiztonság garanciái: határkeresztező kapacitások, tárolói infrastruktúra, hazai kitermelés
 • Az atomenergia szerepe

Előadó: Horváth Zoltán, Főosztályvezető Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

EU rendelet: részletes mechanizmusok, azonos, átlátható, egységes szabályozás

9:15-10:05 SOS rendelet az ellátásbiztonságról

 • Mi a célja a rendeletnek? Mely piaci szereplőket érintenek a változások?
 • Hol van a nemzeti hatóság helye és szerepe a folyamatban?
 • Fontosabb paraméterek meghatározása:
 • A védendő fogyasztók pontos definiálása
 • Hogyan határozzák meg a régiókat?
 • Mi az a szolidaritási mechanizmus?
 • Milyen pontok mentén kerül majd kialakításra a megelőzési terv, válsághelyzeti cselekvési terv?
 • Hogyan érinti mindez várhatóan a magyar ellátásbiztonsággal összefüggő szabályozásokat:
 • a földgázbiztonsági készletezés,
 • korlátozás,
 • a hazai válsághelyzet-kezelés?
 • Milyen piaci eszközökkel lehet a vészhelyzetet megelőzni? Hogyan oldja meg az EU?
 • Milyen feladatuk lesz az egyes piaci szereplőknek a rendelet kapcsán? kereskedők, fogyasztók, szállítók, elosztók
 • Milyen konkrét határidőkkel tervezhetnek a piaci szereplők?

Előadók:

Bali Gábor, Földgázpiaci szakértő, EnergiQ Kft.

Sándor Balázs Benedek, Főosztályvezető-helyettes Földgáz-felügyeleti és  Árszabályozási Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Hosszú hideg tél – növekvő kereslet

10:05-10:50 Európai földgázárak alakulása - molekuladíj

 • Mit hozott a kemény tél? Milyen hatást gyakorolt a növekvő kereslet a termékek árára? ártrend vs tanulságok
 • Mik voltak a várakozások, ehhez képest mi történt valóban? akik fix áron szerződtek, akik nem fix áron szerződtek, a tőzsdei árak mozgása: elemzés
 • A földgáz versenyképessége hogyan változhat? Mi várható a jövőben?
 • Mennyiben befolyásolják a földgáz-árakat
  • villamosenergia,
  • a megújuló energiaforrások?
 • Hogyan gondolkodnak most a felhasználók?
 • Melyik lesz olcsóbb? Árképzés: oljaindexált: a kelet felőli, nyugat: TTF a szabadpiaci ár
 • Milyen hatással lesz a gáz árára az emelkedő olajárnak?

Előadó: Bali Gábor, Földgázpiaci szakértő, EnergiQ Kft.

10:50-11:20 Kávészünet

díjváltozások összefoglalása

11:20-12:00 Új tarifa - január 1-jétől a 20-100-asok kapacitáslekötése, szabályozása

 • 2017. január 1-jétől új rendszerhasználati díjak léptek életbe, új költségfelülvizsgálati ciklus
 • Mi volt az árváltozások oka?
 • Hosszú távon így maradnak-e a rendszerhasználati díjak? Mikor lesz ennek felülvizsgálata?
 • Milyen hatással volt a végfelhasználókra ez? Érzékelték?
 • Milyen változások lesznek az árképzésben? Mit terveznek, gondolnak szabályozói oldalon? Energia Hivatal
 • Szállítási díjak: belépési, kilépési díjak: hogyan fognak alakulni?
 • A Hivatal gondolkodik-e azon, hogy kire lehetne kiterjeszteni a távmérők felszerelését? Tervezik-e a 20-100-asok kapcsán tovább bővíteni a kört? lakosság
 • A határok azok maradnak-e? A 20-as határ változik-e?
 • Mi alapján lennének meghatározva az egyes tarifakategóriák? Lesz egy minimálkapacitás?
 • Milyen tarifaelemekben gondolkodnak? Tervezi-e a Hivatal, hogy a 20-100-asokat kapacitásdíjon azon kapacitáslekötés alapon számoltatja el?
 • Milyen konkrétumok ismeretesek a Hivatal júliusi rendeletmódosítása kapcsán? ennek alkalmazása augusztusban, melynek megfelelően kell a kapacitásokat lekötni

Előadó: Farkas Zoltánné, Főosztályvezető Földgáz-felügyeleti és  Árszabályozási Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

12:00-12:40 Alapszolgáltatáson túli szolgáltatások típusai és árazása

 • jogszabályi háttér, definíciók
 • alapszolgáltatáson túli szolgáltatások típusai
 • alapszolgáltatáson túli szolgáltatások üzletszabályzatban való megjelenítése
 • alapszolgáltatáson túli szolgáltatások alkalmazásának feltételei, lehetőségei

Előadó: Mörcz Andrea, Főosztályvezető-helyettes Földgáz-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

12:40-13:40 Ebédszünet

Újfajta kihívás: a csökkentő gázmennyiség kezelése

Biogáz és földgáz kapcsolódása

13:40-14:25 Alternatív energiák: megújuló energia és gázenergia

 • Milyen hatást gyakorol a gázpiac működésére, hogy naperőművek épülnek, kiváltják a fűtési energiát naperőművekből?
 • Milyen hatása lehet, lesz ennek?
 • Milyen nagyságrendben érinti a lakossági fogyasztókat, a vállalati fogyasztókat és az önkormányzatokat?
 • A biogáz üzemek termelése a földgáz-hálózatba betáplálható lenne? Van betáplálása a rendszerbe?
 • Mennyire lehet mintaprojekt a kaposvári projekt?
 • Milyen szerepet játszik a földgáz a decentralizált energiaellátásban?
 • Milyen új lehetőségek és milyen új szereplők vannak a települési energiaellátásban? hol van ebben a földgáz helye?
 • Versenyben van a földgáz a megújuló energiákkal? Hol és ki áll nyerésre?
 • Hogyan változhat ez a jövőben?
 • Sűrített földgáz: akkumulátoros villanyautó: CNG

Előadó: Zanatyné Uitz Zsuzsanna, Távfűtési műszaki vezető, Kaposvári Vagyonkezelő Zrt.

Ellátásbiztonság és gázkereskedelem  

LNG szerepe a jövő gázpiacán

14:25-15:10 Gázvezetékek, gázszállítás - Általános helyzetkép és kitekintés

 • Hogyan alakulnak a vezetékfejlesztések a régióban?
 • régiós fejlesztési tervek, (É-D gázfolyosó, lengyel-szlovák összekötő vezeték, stb.)
 • az északi gázfolyosó és déli gázfolyosó (Török Áramlat)  hatása a régióra, Magyarországra
 • Románia: fekete-tengeri gázfolyosó
 • LNG terminálokkal kapcsolatos tervek,
 • Mi lesz az ukrán vezeték sorsa? Hogyan látják az ukrán helyzetet? Mik a várakozások?
 • a Szlovák-magyar vezetékben rejlő potenciál
 • Milyen szerepe lehet az LNG-nek a hazai gázpiacra?

Előadó: Bütösi Lajos, Kereskedelmi igazgató, Magyar Gáz Tranzit ZRt.

15:10-15:55 A Nord Stream 2 hatásai és az európai kapacitáslekötések az éves aukción

 • A Gazprom tudja-e északról – nem az ukrán vezetéken keresztül szállítani a gázt?
 • Milyen hatással lehetnek mindezek a kelet-európai gázkereskedelemre?
 • Bulgária és Ukrajna honnan kap majd gázt?
 • Quantitatív elemzése az első koordinált európai kapacitás aukciónak
 • Hosszú távú lekötések hatása a gázpiaci veresenyre

Előadó: Takácsné Tóth Borbála, Vezető kutató, REKK-Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont

15:55-16:15 Kávészünet

16:15-17:15 CEEGEX – Napi piac átalakulása – Előadás és kerekasztal-beszélgetés

 • Mekkora a CEEGEX forgalma?
 • Milyen elképzelésük van a jövőre?
 • Mi az, ami vonzóbbá tenné, motiválná a CEEGEX-en történő kereskedést? bizonyos terhektől mentesíteni a résztvevőket, a kereskedőket: Pl.: jogcím-átvezetési díj, helyi iparűzési adó
 • Mekkora lenne ennek a súlya?
 • Miként vélekedik erről a Hivatal és a többi piaci szereplő? FGSZ, kereskedők részéről is helyzetértékelés

A kerekasztal-beszélgetés felvezető előadója:

Kovács Kornél, Vezérigazgató, CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zrt.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői: a nap előadói

Bali Gábor, Földgázpiaci szakértő, EnergiQ Kft.

Bütösi Lajos, Kereskedelmi igazgató, Magyar Gáz Tranzit Zrt.

Kovács Kornél, Vezérigazgató, CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett Földgázpiac Zrt.

Zanatyné Uitz Zsuzsanna, Távfűtési műszaki vezető, Kaposvári Vagyonkezelő Zrt.

17:15 Az első konferencianap zárása

2.nap

8:30 Regisztráció

8:50 Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről

A nap elnöke: Dr. Korényi Zoltán, Címzetes egyetemi docens, ny. igazgató

Tárolói körkép: mik a várakozások, mik a változások?

9:00-9:45 Tárolói kihasználtság – Ellátásbiztonság és a hosszú tél

 • Gáztárolás: a tároló működéséről, a tárolási rendszerről, ellátásbiztonságról
 • Ellátásbiztonság, illetve az ehhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés és tárolói kapacitás kérdése
 • Milyen módon tudta kezelni a tároló a hideg telet? A 2016/17-es tárolói év tapasztalatai
 • Mennyire vették igénybe a rövidtávú kapacitástermékeket a rendszerhasználók a hidegebb tél miatt?
 • Tárolási költségek alakulása a költség felülvizsgálat után

Előadó: Kriston Ákos, Vezérigazgató-helyettes, Magyar Földgáztároló Zrt.

9:45-10:25 REMIT a gyakorlatban – REMIT és MIFID II. kapcsolódása

 • Melyek a REMIT szabályozással kapcsolatos tapasztalatok?
 • Hogyan felelnek meg más engedélyesek a REMIT-nek? elosztó, szállító
 • Milyen esetekben jelentenek Ők REMIT alatt?
 • Milyen mennyiségű – számszerű adatot jelentenek a bennfentes információ kapcsán?
 • Miként tervezi a Hivatal az ellenőrzést?
 • Milyen elvek mentén vizsgálódik majd? Bevonja-e az ACER-t?
 • Van-e erre valami kialakított szankcionálási, ellenőrzési rendszer? Hivatali álláspont?
 • Mennyiben érinti a pénzügyi szabályozás az energiapiacot, az energiatermékeket?
 • Mi várható a jövőben?
 • Hol tartanak a felkészülésben a piaci szereplők?

Előadó: dr. Rajkai Szonja, Főosztályvezető-helyettes Piacfelügyeleti és ellenőrzési főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

Az előadás az előadó által módosításra kerül.

10:25-10:55 Kávészünet

Balancing NC I-es modelljének tapasztalatai

10:55-11:40 Balancing NC I-es modelljének bevezetése: Hivatal

 • Mi a szabályozó, illetve a kormányzat terve a szezonális fogyasztókkal?
 • Mikor terveznek a jelenlegi feltételeken változtatni? Milyen mérföldkövek mentén? korábban volt arról szó, hogy ez átmeneti modell lesz
 • Nagy az átfutási ideje a napon belüli kapacitáskereskedésnek: Tervezik-e ezt a négy órát lecsökkenteni?
 • Mikor történik meg a fogyasztók felé a kWh-ás átállás? technikai, nem rendszerszintű változás
 • Hogyan is fogjuk megtenni? metodika, feltételek, tájékoztatás
 • ÜKSZ: Mit léptünk meg áprilistól és mi várható októbertől?
 • Milyen változások várhatóak október 1-jétől? napon belüli profilok kidolgozása az ESZ-re, ösztönzőrendszer kialakítása az elosztói feladatok szabályozása kapcsán
 • a szállító, elosztó mérési hibájából adódó eltérések: a mérési hibákból adódó eltérések kezelése
 • Milyen egyéb piacösztönző változások vannak kilátásban?

Előadó: Farkas Zoltánné, Főosztályvezető Földgáz-felügyeleti és  Árszabályozási Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal

11:40-12:25 Balancing NC I-es modelljének tapasztalatai – kapacitáslekötések: szállító

 • Napi kiegyenlítő gázelszámolás: Milyen tapasztalatról lehet beszámolni a napi allokáció alapján?
 • Milyen változást hoz a nap végi végleges allokáció
 • a kiegyensúlyozásban
 • a korrekciós elszámolásban?
 • Milyen új kockázatokkal bővül a rendszer azáltal, hogy napi lesz a végleges allokáció napi helyett? Hogyan lehet ezt kezelni?
 • Hogyan változott meg a szállítói exitpontokon a napi mennyiségek allokációja, illetve az óracsúcs hogy kerül meghatározásra az új modell alapján? FGSZ
 • Mi alapján fogják elszámolni a pótdíjakat – nominálás és kapacitástúllépési díjakat? A nap végi, vagy hóvégi újraallokáció alapján?
 • Lesz- e tesztrendszere az új rendszernek?

Előadó: Dabóczi Tamás, Elszámolás vezető Rendszerirányítás és Kapacitáskereskedelem Igazgatóság, FGSZ Zrt.  

12:25-13:25 Ebédszünet

13:25-14:10 Balancing NC I-es modelljének tapasztalatai: elosztó

 • Mikor, milyen pontokon van újraallokálás?
 • Milyen eltérés van a napi allokálások és a hó végi (be)pontosítások között? Mekkorák az eltérések rendszerszinten?
 • Allokáció: Milyen új kihívás elé állítja az elosztói engedélyeseket a jövőre nézve, ha már bekötötték a távmérőket? Sűrűbb adatszolgáltatást ír elő
 • Hogyan látja az allokációt, hogy tervezhető legyen a hozzá kapcsolódó korrekciós mechanizmusok?
 • Milyen lépések mentén? fejlesztésekhez határidők
 • Hogyan látják az elosztói engedélyesek, mi az, ami elmaradt a fejlesztéseknél?
 • Adatcsere modell: a rendszerirányító: adatok hozzáférhetősége, naprakészsége, adatelőállításának gyorsasága

Előadó: Bognár Géza, Koordinátor E.ON Mérési Központ, EON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.

14:10-15:00 Balancing NC I-es modelljének tapasztalatai: kereskedő - Kapacitásstruktúra-változás (figyelembe véve a CAM NC által hozott változásokat is)

Kapacitás lekötések (CAM NC)

 • Melyik kerekedő kösse le a kapacitást, ha a felhasználó kereskedőt vált? Éves kapacitáslekötés, vásárolt kapacitás változása
 • Hogyan változtak a kapacitásszűkületek? Előtérbe kerültek a rövidtávú kapacitások?
 • Milyen változást hozott a rendszer egészében?

Egyensúlyozás (Balancing NC I-es modell)

 • Egyensúlyozás – elszámolás, fogalmak tisztázása
 • Hogyan működik az egyensúlyozás az I-es adatmodell esetében? Hozott-e változást, a nap utáni fix allokáció és korábbra került-e az elfogyasztott mennyiség meghatározása?
 • Mi alapján történik az elszámolás?

Előadó: Sárosdi György, Cégvezető, Global NRG ZRt.

15:00-15:30 Kávészünet

20-100-asok – változások április 1-jét követően

15:30-16:30 Napon belüli adatszolgáltatás - Kerekasztal-beszélgetés: kereskedő, elosztó, szállító

 • Hogyan állnak az elosztók a mérők felszerelésével? Befejezték-e? Mikor fejezik be? Milyen hasznát látják?
 • Mennyiben érinti a mérők felszerelése az allokáció pontosságát? Milyen hatással van a profilos mérésekre?
 • Mi változik a Balancing NC I-es modell bevezetését követően április 1-jétől a 20-100-asoknál az eddigi mérésekhez képest? órai szinten szeretnénk látni a csúcsokat, mert órai szinten kell kapacitást foglalni
 • Már lehet következtetni arra, hogy mennyire voltak pontosak a korábbi profilos adatok? Miként fogja érinteni a többi profilost, hogy Ők most mértek lettek?
 • Hogyan fog ebből a fogyasztó adatot látni? nem csak a kereskedő
 • Mit kezdenek azzal a ténnyel a kereskedők, hogy most már a fogyasztó is köthet le kapacitást? A felhasználók értik-e ezt, illetve szeretnének-e ezzel élni?
 • Miként változtak az ügyfélelvárások?
 • Milyen árazású termékekre van szükségük? Kombinált termékekre? Egy sima gázterméken kívül mi az, amit elvárnak? akár termék, akár szolgáltatás tekintetében

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:

Bali Gábor, Földgázpiaci szakértő, EnergiQ Kft.

Kriston Ákos, Vezérigazgató-helyettes, Magyar Földgáztároló Zrt.

Sárosdi György, Cégvezető, Global NRG ZRt.

és további felkérések folyamatban

16:30 A konferencia zárása

 
Médiapartnereink:

 

 

 

Részletek

Rendezvény kezdete: 2017. május 31. 9:00
Rendezvény vége: 2017. június 01. 17:00
Részvételi díj 249.000 HUF+ÁFA
Early bird határidő 2017. május 5.
Speciális ár

GasCon + Erőművek 2017

2017. május 5-ig: 331.200 Ft + áfa

2017. május 6-tól: 376.200 Ft + áfa

GasCon + Smart Conference

2017. május 5-ig: 331.200 Ft + áfa

2017. május 6-tól: 376.200 Ft + áfa

Helyszín Hotel Novotel Budapest Centrum
We are no longer accepting registration for this event

Csoportos kedvezmény

Résztvevők száma Részvételi díj/fő( HUF+ÁFA)
1 249,000.00
2 236,550.00
3 226,550.00

Ez a webhely a böngészés tökéletesítése érdekében cookie-kat használ.